Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.03 » 6.04 » 6.05 » 6.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.03
od 16.10.2019
• poprawiono wyświetlanie przesyłek Dokumentów dostawy na liście po prawej stronie okna. Teraz po wejściu do okna są tam zawsze widoczne wszystkie przesyłki; dodano brakujące kolumny do gridów przesyłek względem poprzedniej wersji MagCS (przed przebudową)
• usunięto usterkę mechanizmu grupowego wydawania przesyłek
• usunięto usterkę mechanizmu przyjmowania dostaw
• usunięto błąd powodujący, że przesyłki wysyłane do diagnostyki nie miały załączonej historii zmian
• usunięto usterkę związaną z dodawaniem pozycji na listę wybranych oraz usuwaniem z niej
• oraz 1 zmiana techniczna
6.04
od 24.10.2019
• opcje "Wpisz miejsce dostarcz./odbioru" i "Wpisz planowaną dostarcz./odbioru" można wykonać na pojedynczej przesyłce z bieżącego oddziału również wtedy, gdy w filtrze kodu oddziału nie wskazano żadnego oddziału (tzn. nie jest wymagane pofiltrowanie po bieżącym oddziale).
• usunięto usterkę związaną z obsługą paska postępu przy zapisie przesyłek dostawy (np.: podczas importu dostawy z pliku)
• usunięto usterkę odświeżania po dodaniu przesyłki na zakładkę wybrane
• usunięto błąd, który powodował, że kolumna "Ost. kom." nie migała, gdy przeniesiono ją na początek tabelki
• oraz 3 zmiany techniczne
6.05
od 30.10.2019
• włączono wyszukiwanie i grupowanie na liście przesyłek. Klikając w pole kolumny w tabeli można wyszukiwać po tej kolumnie wpisując szukaną treść. Podświetlenie powinno spozycjonować się na zgodnym wierszu. Mechanizm grupowania dostępny jest w menu kontekstowym nagłówka tabeli
• dodano możliwość wydruku raportu przesyłek z dostawy (menu "Wydruk przesyłek dostawy") oraz usunięto kolumnę "Nr faktury" z exportu przesyłek dostaw do XLSX
• usunięto usterkę skutkującą obcinaniem pola Numer dokumentu w dokumentach przesyłki do 20 znaków teraz można wpisać numer o długości 35 znaków
• przywrócono opcję "Utwórz DSAIS dla wybranych dostaw ..." w menu podręcznym listy dostaw na zakładce "Dostawy" w głównym oknie programu
• usunięto usterkę zapisu firmy do bazy - błąd skutkował niewłaściwym wyświetlaniem Nadawcy lub Odbiorcy w tabelce z danymi przesyłek
• oraz 4 zmiany techniczne
6.10
od 07.11.2019
• zwiększono długość opisu przesyłki z 260 do 512 znaków
• dodano wydruk i eksport DSK w AIS oddzielnie dla każdej wybranej pozycji towarowej
• domyślną podzakładką w oknie edycji dostawy jest "Wszystkie", żeby po otwarciu okna widać było całą jej zawartość (poprzednio dla dostaw eksportowych wydawało się, że są puste)
• zwiększono długość pola "numer przesyłki" z 20 do 35 znaków
• dodano filtr Nr przesyłki na zakładkę "Wybrane"
• dodano sortowanie wg. numeru przesyłki na raporcie Przesylek z dostaw oraz w pliku XLSX
• wprowadzono poprawki w module tras
• oraz 31 zmian technicznych