Nowości w AGREGATORIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 2.08 » 2.07 » 2.06 » 2.05 » 2.04 » 2.03 » 2.02 » 2.01
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
2.08
od 22.10.2019
• Dostosowano moduł do nowej wersji aplikacji.
Naprawiono błąd powodujący tworzenie podwójnych wpisów gdy numer własny dokumentu SAD był dłuższy niż 20 znaków.
Naprawiono błąd powodujący wyjątek w momencie restrukturyzacji tabel Agregatora przy braku niektórych kolumn.
• oraz 5 zmian technicznych
2.07
od 29.01.2018
• poprawka raportu czynności - usunięcie usterki powtarzającego się adresu zleceniodawcy
• umożliwiono obsługę SAD-ów tranzytowych uproszczonych, wpisanych do Rejestru Procedur Uproszczonych, przed wysłaniem do NCTS
2.06
od 05.07.2017
• dostosowano moduł do najnowszych wersji programów
• oraz 1 zmiana techniczna
2.05
od 13.03.2017
• dodano mechanizm weryfiujący unikalność danych i przyspieszający działanie modułu
2.04
od 13.02.2017
• dodano opcję weryfikatora istniejących wpisów i tworzenia brakujących wpisów w Agregatorze dla zwolnionych SAD-ów. Raport z wpisów utworzonych przez Agregatora zostanie wysłany na wskazany w opcjach adres mailowy
• dodano opcję umożliwiajacą zapisanie na liście SAD numeru wpisu z Agregatora w kolumnie komentarz dodatkowy (pod nazwą "W Agregatorze")
• oraz 2 zmiany techniczne
2.03
od 29.03.2016
• dodano kolumnę inne koszty towaru do raportu xls w raporcie "eksport towarów dla proc. 4000"
• oraz 1 zmiana techniczna
2.02
od 22.06.2015
• dostosowano moduł Agregator do najnowszych wersji programu WinSAD/MagCS
• oraz 1 zmiana techniczna
2.01
od 26.03.2015
• dodano ewidencję SAD-ów eksportowych i tranzytowych z zaznaczoną flagą "wpis do rejestru"