Nowości w AGREGATORMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 2.10 » 2.08 » 2.07 » 2.06 » 2.05 » 2.04 » 2.03
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
2.10
od 13.10.2020
• dostosowanie do najnowszej wersji aplikacji
• oraz 1 zmiana techniczna
2.08
od 22.10.2019
• Dostosowano moduł do nowej wersji aplikacji.
Naprawiono błąd powodujący tworzenie podwójnych wpisów gdy numer własny dokumentu SAD był dłuższy niż 20 znaków.
Naprawiono błąd powodujący wyjątek w momencie restrukturyzacji tabel Agregatora przy braku niektórych kolumn.
• oraz 7 zmian technicznych
2.07
od 29.01.2018
• poprawka raportu czynności - usunięcie usterki powtarzającego się adresu zleceniodawcy
• umożliwiono obsługę SAD-ów tranzytowych uproszczonych, wpisanych do Rejestru Procedur Uproszczonych, przed wysłaniem do NCTS
2.06
od 05.07.2017
• dostosowano moduł do najnowszych wersji programów
• oraz 1 zmiana techniczna
2.05
od 13.03.2017
• dodano mechanizm weryfiujący unikalność danych i przyspieszający działanie modułu
2.04
od 13.02.2017
• dodano opcję weryfikatora istniejących wpisów i tworzenia brakujących wpisów w Agregatorze dla zwolnionych SAD-ów. Raport z wpisów utworzonych przez Agregatora zostanie wysłany na wskazany w opcjach adres mailowy
• dodano opcję umożliwiajacą zapisanie na liście SAD numeru wpisu z Agregatora w kolumnie komentarz dodatkowy (pod nazwą "W Agregatorze")
• Agregator
- dodano możliwość zapisania na liście SAD numeru wpisu z Agregatora w kolumnie komentarz dodatkowy (pod nazwą "W Agregatorze")
- dodano możliwość wysłania email z raportem o wpisach utworzonych w tle, które nie zostały utworzone w procesie zwolnienia SAD-u
• oraz 2 zmiany techniczne
2.03
od 29.03.2016
• dodano kolumnę inne koszty towaru do raportu xls w raporcie "eksport towarów dla proc. 4000"
• oraz 1 zmiana techniczna