Nowości w AKCYZAIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 12.28 » 12.27 » 12.26 » 12.25 » 12.24 » 12.23 » 12.22 » 12.21
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
12.28
od 03.07.2023
• Akcyza: usunięto błąd wyliczania opłaty paliwowej dla kodu akcyzowego E420 i kodów CN 27101245, 27101249
12.27
od 22.06.2023
• Akcyza: dodano sprawdzanie kodów CN wyrobów wymagających koncesji OPC dla paliw ciekłych w przemieszczeniach e-AD
12.26
od 21.06.2023
• Akcyza: usunięto błąd obsługi komunikatów odebranych przez e-mail z BCP
• oraz 1 zmiana techniczna
12.25
od 29.05.2023
• Akcyza: usunięto błąd uniemożliwiający dodanie osoby fizycznej z numerem PESEL jako podmiotu nieobjętego systemem (typ 8) na przemieszczeniach e-DD
12.24
od 25.05.2023
• Akcyza: w przemieszczeniach e-DD dodano możliwość podania firmy krajowej lub zagranicznej dla typu podmiotu 8 (nieobjęty systemem)
• Akcyza: dodano możliwość podania zerowej stawki akcyzy w komunikacie PL818 dla kodu CN 27101943
• Akcyza: usunięto błąd zmiany statusu nadawcy e-AD po odebraniu komunikatu IE/PL818, gdy został wcześniej wysłany komunikat IE810
• zwiększono możliwości kontrolowania opcji wydajności w programie (zakładka "wydajność" w opcjach programu)
• oraz 10 zmian technicznych
12.23
od 15.05.2023
• Akcyza: dodano opcję "Zakładki wielowierszowe" w menu kontekstowym (pod prawym przyciskiem myszy) na zakładkach na liście przemieszczeń, włączenie opcji umożliwia wyświetlenie wszystkich zakładek jednocześnie bez konieczności ich przewijania
• Akcyza: usunięto błąd powodujący przywracanie domyślnych ustawień kolumn na liście przemieszczeń
• Akcyza: usunięto błędy odbierania lub wysyłania niewłaściwych rodzajów komunikatów EMCS
• Akcyza: poprawiono wydruk znaków akcyzy w ewidencjach wyrobów
• Akcyza: poprawiono wyświetlanie numerów pól w oknie edycji komunikatu PL816
• SENT: poprawiono generowanie komunikatu SENT106 (dodanie odbiorcy do przewozu zbiorczego)
• oraz 8 zmian technicznych
12.22
od 04.05.2023
• poprawiono sprawdzanie koncesji OPC wg numeru NIP na stronie URE
• zabezpieczenia: poprawka ustawiania statusu negatywnej weryfikacji OSOZ
• zwiększono tolerancję czasową na przypisywanie komunikatów EMCS ze względu na problemy ze strefami czasowymi
• oraz 1 zmiana techniczna
12.21
od 25.04.2023
• Akcyza: dodano zabezpieczenie przed nieprawidłowymi numerami akcyzowymi podczas sprawdzania koncesji OPC na stronie URE