Nowości w ATRMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 3.14 » 3.13 » 3.12 » 3.11 » 3.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
3.14
od 24.08.2022
• tworzenie dokumentu A.TR. z SAD-u: wprowadzenie pobierania nazwy kraju przeznaczenia (pole 6) ze słownika krajów, tak by uwzględnić zmianę angielskiej nazwy Turcji; tworzenie dokumentu A.TR. ręczne: korekta obsługi zmian nazw krajów w polach 1,3,5 i 6 po kliknięciu checkbox-a "po angielsku" w oknie edycji A.TR.
• oraz 1 zmiana techniczna
3.13
od 09.03.2022
• dodanie do obsługi puli numerów A.TR możliwości zliczania od końca puli w dół, sposób zliczania (w górę czy w dół) można ustawić w konfiguracji puli
• oraz 1 zmiana techniczna
3.12
od 26.01.2022
• świadectwa pochodzenia: dodano opcję pobierania kraju wysyłki z pola 15 SAD-u zamiast z kraju pochodzenia przy towarze lub z pola 34 SAD
3.11
od 04.11.2021
• korekta grupowania nazw towarów przy generacji dokumentu ATR z SAD-u, w sytuacji gdy nie zaznaczono kraju pochodzenia w opcjach importu danych
3.10
od 27.08.2021
• dodano obsługę puli numerów dla dokumentów ATR i automatycznie zwiększanego bieżącego numeru pobieranego z tej puli; numer jest wykorzystywany do podpowiedzi opisu wygenerowanego z SAD-u dokumentu ATR; pula oraz bieżący numer są zapisywane w konfiguracji plugin-a ATR
• dodano możliwość wprowadzenia liczby kopii wydruku pierwszej strony ATR; dodanie zapamiętywania ustawień wydruku ATR (które strony, liczba kopii)
• dodano możliwość zmiany danych eksportera w polu 1 ATR na firmę wybraną z bazy firm
• dodano możliwość uzupełniania pola 8 danymi z notesu