Nowości w AUTOZAMYKACZ4SKLADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.12 » 4.11 » 4.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.12
od 19.02.2019
• dla dokumentów SAD przenoszonych do programu WinUcz w procedurze 53, wprowadzono obsługę kodu pozwolenia C516 (odprawa czasowa)
4.11
od 25.10.2018
• dla dokumentów SAD przenoszonych do programu WinUcz, oznaczonych jako "AIS", wprowadzono obsługę kodu pozwolenia C601 na procedury specjalne
• dostosowano do obsługi dokumentów SAD dla uszlachetniania biernego; dodano nową opcję "Automatyczne przenoszenie sadów typu E do WinUcz"; włączenie opcji powoduje tworzenie objęć w programie WinUcz dla SAD-ów typu E (procedura 2100); wymagany jest program WinUcz w wersji co najmniej 19.71 uruchomiony w trybie bazy danych uszlachetniania biernego (opcja "Uszlachetnianie bierne EX/IM" przy tworzeniu bazy danych)
• oraz 1 zmiana techniczna
4.10
od 17.05.2018
dostosowano do pracy wielooddziałowej dla programu WinUcz - wpisy autozamykacza będą obsługiwane tylko przez określony odział; wpis autozamykacza zostanie przetworzony przez program WinUcz jeśli w programie WinUcz jest określony nr pozwolenia (ma go, któraś z wpisanych firm); brany pod uwagę będzie pierwszy napotkany w SAD nr dokumentu o jednym z kodów: 1PG1 lub 1PG2 lub 1PG3 lub 1PG4; do poprawnego działania wymagany jest program WinUcz w wersji co najmniej 19.30
• oraz 1 zmiana techniczna