Nowości w BAZAFIRMIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.62 » 6.61 » 6.60
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.62
od 17.06.2020
• zmodyfikowano pole "Jednostka uzup." w oknie edycji cennika na wzór pola Jednostka, aby zapamiętywała ostatnio wprowadzone dane. Dodatkowo przeniesiono pola Domyślna ilość oraz Domyślna ilość jedn. uzup. pod pole Jednostka
• dodano parametr exe -HSLogFolder (można go użyć również w pliku ini, np. HSLogFolder=c:\HSLog) definiujący folder, w którym są tworzone pliki logów aplikacji HSLog*.txt
• zwiększono rozmiar pola Jednostka uzup. do 100 znaków
• dodano filtr wg. Produktu w oknie listy cennika
• oraz 25 zmian technicznych
6.61
od 09.06.2020
• W oknie edycji faktury oraz w oknie edycji cennika, oraz w oknie edycji pozycji faktury dodano zakładki "Oznaczenia dla JPK VAT", w których możliwe jest wybranie dodatkowych opcji dotyczących JPK
• oraz 7 zmian technicznych
6.60
od 21.05.2020
Mechanizm Automatycznego Zamawiania Aktualizacji (AZA)
• mechanizm automatycznej numeracji faktur vat rozbudowano o możliwość wprowadzenia w masce numeru faktury znacznika "%K", który dla faktur korygujących zastępowany będzie Literką "K," dla innych faktur w miejsce znacznika nie będzie pojawiało się nic
• aplikacja współpracuje ze Składnicą Dokumentów 2.45 oraz ProgPocztowy 2.40. Konieczna jest aktualizacja tych modułów
• aplikacja współpracuje ze Składnicą Dokumentów 2.45 oraz ProgPocztowy 2.40. Konieczna jest aktualizacja tych modułów
• w oknie edycji faktury, dodano checkbox "Przeliczaj ilość jednostki uzup. na podst. ilości".
• dodano sprawdzanie instalacji biblioteki Microsoft .NET Framework 4.7.2 wymaganej przy starcie programu oraz podczas wczytywania modułów dodatkowych
• rozbudowano sposób określania sposobu według jakiego faktura korygująca zostanie zaliczona do danego okresu podczas generowania rejestru sprzedaży. Dotychczas decydowała o tym jedynie data potwierdzenia odbioru korekty. Teraz rozbudowaliśmy możliwości wpływania na okres w którym faktura zostanie zaliczona. W oknie potwierdzenia odbioru poza dotychczasową możliwością wprowadzenia daty odbioru dodaliśmy również możliwość wybrania innych opcji. Dostępna jest możliwość wyboru z pośród trzech kategorii: data obowiązku podatkowego ustawiana ręcznie, data obowiązku na podstawie daty potwierdzenia, data obowiązku na podstawie daty faktury korygowanej. Obecnie podstawowym kryterium zaliczenia do danego okresu w rejestrze sprzedaży jest data powstania obowiązku podatkowego
• dodano obsługę wadliwych wartości przy imporcie danych z arkuszy Excel, które powodowały dotąd nieobsłużony wyjątek
• wprowadzono łatkę zabezpieczającą przed błędami związanymi z korektą deklaracji VATUE sprzed wycofania obsługi kwartałów
• poprawiono działanie przeciągania plików z pulpitu/eksploratora Windows do Składnicy Dokumentów
• oraz 125 zmian technicznych