Nowości w BAZAFIRMIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.91 » 6.90
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.91
od 16.11.2022
Wprowadzono funkcję bezpośredniej wysyłki faktur do systemu KSeF. Funkcja dostępna jest na liście faktur w menu kontekstowym: Wyślij do systemu KSeF.
Użytkownik posiadający uprawnieni tworzenia faktur może wysyłać poprawne faktury sprzedażowe.
Dodatkowo wprowadzono tam również funkcję: Sprawdź status w sys. KSeF pozwalającą potwierdzić czy faktura została poprawnie dostarczona.
Lista faktur została wzbogacona o kilka dodatkowych kolumn związanych z systemem KSeF.
Zanim rozpoczniemy wysyłanie faktur warto sprawdzić ustawienia w opcjach programu dotyczące systemu KSeF. Można tam ustawić czy wysyłamy do systemu testowego czy produkcyjnego.
W opcjach programu należy również ustawić podpis elektroniczny którym będą podpisywane faktury.
Więcej informacji na stronie: https://www.huzar.pl/pomoc/krajowy-system-e-faktur-ksef/
usunięto usterkę powodującą błąd podczas otwierania okna wysyłki e-maila w formacie HTML
• listy dokumentów: po włączeniu posortowania w tabelkach danych przy ich dolnej krawędzi pojawia się panel z liczbą rekordów, na którym wyświetlany jest opis sortowania (kolejne kolumny i kierunek sortowania po nich)
• komunikaty: poprawiono przypisywanie komunikatów do dokumentów, dodano nową opcję "Przypisz ponownie... wszystkie oczekujące"
• taryfa: usunięto błąd związany z brakiem wyświetlania niektórych środków antydumpingowych dla aluminium
• oraz 65 zmian technicznych
6.90
od 20.07.2022
e-mail: dodano możliwość podpisywania cyfrowo wiadomości e-mail wysyłanych przez program - karta Certyfikat w oknie konfiguracji konta e-mail
• dodano eksport faktury z modułu faktur do pliku w formacie KSeF
• faktury VAT: dodano nowe uprawnienie "Moduł faktur - Zmiana rodzaju numeracji", które zarządza dostępnością opcji w opcjach programu -> Autonumeracja wspólne oraz użytkownika -> Numerowanie faktur przez programu oraz Numerowanie faktur proforma, a także w oknie edycji faktury "Num. ręczna", "Num. auto."
• faktury VAT: poszerzono pole Symbol na wydruku faktur nabycia, aby mieściło się min. 8 znaków. Usunięto znak ~ w polu Wartość dla wartości przybliżonych
• składnica dokumentów: dodano możliwość wyświetlenia dokumentów związanych z SAD (menu "Składnica Dokumentów -> Podgląd dokumentów SAD-u") w sposób nieblokujący pracę - np. istnieje możliwość wyświetlenia dokumentów na osobnym monitorze, kontynuując pracę na programie WinSAD
• oraz 60 zmian technicznych