Nowości w GWARANCJENCTSNET, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.24 » 5.23 » 5.22 » 5.21 » 5.20 » 5.19 » 5.18 » 5.17
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.24
od 11.04.2018
• usunięto usterkę, która w niektórych przypadkach powodowała pojawienie się błędu i zatrzymanie przetwarzania komunikatów w module gwarancji
5.23
od 05.03.2018
• dodano nową wersję raportu wykorzystania gwarancji z podsumowaniami dziennymi, wraz z możliwością uzupełniania dat, w których operacje nie występowały nie było operacji
• do raportu wykorzystania gwarancji dodano wyświetlanie numeru rozliczającego dokumentu (OGL/MRN) oraz uwag
• poprawiono zapisu statusu w kolumnie "Autom. obc./zwoln." po edycji daty zwolnienia
• oraz 4 zmiany techniczne
5.22
od 28.12.2017
• usunięcie błędu przy zapisie obciążenia powodująca wygenerowanie niepoprawnego rodzaju operacji
5.21
od 07.12.2017
• dodanie mechanizmu saldowania "miejsca uznanego" z WinSAD
• dodanie możliwości blokowania ręcznego obciążania/zwalniania gwarancji
• Gwarancje: domyślnie gwarancja ma mieć odznaczoną flagę weryfikacji z OSOZ2
• dodano parametr exe "NaprawaTablic" umożliwiający wykonanie naprawy tablic w pluginach do HSSerwera
• oraz 11 zmian technicznych
5.20
od 18.09.2017
• usunięto błąd powodujący w pewnych okolicznościach znikanie okienek lub ich całkowity brak reakcji na klawiaturę i myszkę
• oraz 1 zmiana techniczna
5.19
od 05.07.2017
UWAGA! Moduł wymaga serwera HSSerwer w wersji 2.11 oraz następujących
modułów po stronie serwera:
HSSPlugAktualizator 2.10,
HSSPlugAutoryzator 2.10.
dla serwera bazy danych Firebird/Interbase:
HSSPlugGwarNCTSIB 2.11, HSSPlugInterbase 2.10, HSSPlugSQLIB 2.10
dla serwera bazy danych MS SQL Server:
HSSPlugGwarNCTSMS 2.11, HSSPlugMSSQL 2.10, HSSPlugSQLMSSQL 2.10
Aby moduł mógł automatycznie się aktualizować do nowszych wersji
konieczny jest plugin HSPlugUpdater.dll.
• przystosowanie modułu gwarancji do saldowania miejsc uznanych
• oraz 3 zmiany techniczne
5.18
od 30.05.2017
UWAGA! Moduł wymaga serwera HSSerwer w wersji 2.10 oraz następujących
modułów po stronie serwera:
HSSPlugAktualizator 2.09,
HSSPlugAutoryzator 2.09.
dla serwera bazy danych Firebird/Interbase:
HSSPlugGwarNCTSIB 2.10, HSSPlugInterbase 2.09, HSSPlugSQLIB 2.09
dla serwera bazy danych MS SQL Server:
HSSPlugGwarNCTSMS 2.10, HSSPlugMSSQL 2.09, HSSPlugSQLMSSQL 2.09
dla serwera bazy danych Oracle:
HSSPlugGwarNCTSOR 2.10, HSSPlugOracle 2.09, HSSPlugSQLOracle 2.09.
Aby moduł mógł automatycznie się aktualizować do nowszych wersji
konieczny jest plugin HSPlugUpdater.dll.
• dodanie modułu edycji narzędzi
• możliwość importu/eksportu ustawień do pliku konfiguracji
• oraz 8 zmian technicznych
5.17
od 29.12.2016
UWAGA! Moduł wymaga serwera HSSerwer w wersji 2.09 oraz następujących
modułów po stronie serwera:
HSSPlugAktualizator 2.08,
HSSPlugAutoryzator 2.08.
dla serwera bazy danych Firebird/Interbase:
HSSPlugGwarNCTSIB 2.09, HSSPlugInterbase 2.08, HSSPlugSQLIB 2.08
dla serwera bazy danych MS SQL Server:
HSSPlugGwarNCTSMS 2.09, HSSPlugMSSQL 2.08, HSSPlugSQLMSSQL 2.08
dla serwera bazy danych Oracle:
HSSPlugGwarNCTSOR 2.09, HSSPlugOracle 2.08, HSSPlugSQLOracle 2.08.
Aby moduł mógł automatycznie się aktualizować do nowszych wersji
konieczny jest plugin HSPlugUpdater.dll.
• usunięto błąd "Nie można otworzyć tabeli GWARANCJE Błąd: There must be at least one field"