Nowości w HUZARSENTIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 3.01 » 3.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
3.01
od 06.12.2019
• poprawiono w przewozie zbiorczym eksport pola "własny komentarz" przy odbiorcy
• przywrócono zdarzenie wyboru miejsca dostawy z bazy lokalizacji po wybraniu odbiorcy
• usunięto usterkę polegająca na nadpisywaniu adresów e-mail w przewozie zbiorczym z odebranego komunikatu SENT125, gdzie te dane były puste
• dodano kolumny: nr SENT zbiorczy, kod urządzenia opałowego, kod przenośnego urządzenia opałowego
• oraz 3 zmiany techniczne
3.00
od 28.11.2019
• do bazy lokalizacji dodano nowe pole "poczta"
rozszerzono dotychczasowe komunikaty o możliwość podania danych niezbędnych przy zgłaszaniu przewozu oleju opałowego oraz gazu LPG.
Prosimy o zapoznanie się wytycznymi systemu SENT podanymi na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze
• dodano możliwość wypełnienia komunikatów zgłoszenia sprzedaży/zakupu oleju opałowgo i gazu LPG bez przewozu (SENT140, SENT240, SENT250).
• na wydruk awaryjnym umożliwiono określenie wymaganych oświadczeń
• oraz 62 zmiany techniczne