Nowości w HUZARSENTMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 3.93 » 3.92 » 3.91 » 3.90
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
3.93
od 26.09.2022
dodano zabezpieczenie przed zdublowaniem się numerów pozycji towarowych SENT
• program nie pobiera komunikatów z PUESC1
• e-mail: usunięto problem sprawdzania na serwerach IMAP wiadomości e-maili, które zostały juz pobrane
• komunikaty: poprawiono przypisywanie komunikatów do dokumentów, dodano nową opcję "Przypisz ponownie... wszystkie oczekujące"
• oraz 16 zmian technicznych
3.92
od 14.06.2022
• firmy: dodano zakładkę pól dodatkowych w oknie listy firm, wraz z możliwo?ciš skonfigurowania w Opcjach Programu. Można tam wpisać dowolne własne dane zwišzane z firmami. Uwaga! Dane sš przechowywane tylko w bazie firm, podobnie jak np. dane dodatkowych adresów e-mail, i nie sš kopiowane do dokumentów
• import z Excela: poprawiono m. in. wczytywanie pól zawierających datę
• poprawiono działanie odbierania maili z systemów celnych za pomocą kont używających OAuth2
• usunięto błąd archiwizacji i przywracania bazy z kopii, gdy w nazwie był myślnik
• wymaganie co do min. długości nr pozwolenia drogowego nie jest już aktualne
• oraz 30 zmian technicznych
3.91
od 24.05.2022
• dodano możliwość ręcznej wysyłki kluczy przewozu, zamiast automatycznego rozsyłania przez program. W opcjach można zaznaczyć, że program ma nie rozsyłać sam tej informacji ("nie wysyłaj automatycznie maili z kluczami przewozu (wysyłka ręczna)")
• zoptymalizowano mechanizmu generowania ADR-ów (w tym zabezpieczenie przypadku, gdy firmy podane na przewozie nie istnieją w bazie firm)
• oraz 1 zmiana techniczna
3.90
od 07.04.2022
e-mail: dodano możliwość podpisywania cyfrowo wiadomości e-mail wysyłanych przez program - karta Certyfikat w oknie konfiguracji konta e-mail
poprawiono generowanie dokumentów ADR z przewozów
• certyfikaty: dodano możliwość wysyłania przypominającej wiadomości e-mail o wygasaniu certyfikatu - menu Narzędzia -> Certyfikaty -> Ustawienia
• dodano na wydruku SENT dla kierowcy klucz przewoźnika. Aby klucz przewoźnika wydrukował się w raporcie, trzeba zaznaczyć odpowiednia opcję w opcjach programu, na karcie "ustawienia SENT"
• zabezpieczono komunikaty SENT400, SENT401, SENT405 przed wystąpieniem '@' w numerze własnym
• oraz 20 zmian technicznych