Nowości w MINIINTRASTAT, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.92 » 4.91 » 4.90
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.92
od 07.07.2020
• usunięto błąd w oknie edycji faktury, który zgłaszany był gdy próbowano dodać pierwszą pozycję i kliknięto Anuluj
• oraz 1 zmiana techniczna
4.91
od 30.06.2020
• dodano możliwość zmiany numeru własnego deklaracji intrastat
• w oknie edycji faktury, dodano checkbox "Przeliczaj ilość jednostki uzup. na podst. ilości".
• W oknie edycji faktury oraz w oknie edycji cennika, oraz w oknie edycji pozycji faktury dodano zakładki "Oznaczenia dla JPK VAT", w których możliwe jest wybranie dodatkowych opcji dotyczących JPK
• zmodyfikowano pole "Jednostka uzup." w oknie edycji cennika na wzór pola Jednostka, aby zapamiętywała ostatnio wprowadzone dane. Dodatkowo przeniesiono pola Domyślna ilość oraz Domyślna ilość jedn. uzup. pod pole Jednostka
• dodano parametr exe -HSLogFolder (można go użyć również w pliku ini, np. HSLogFolder=c:\HSLog) definiujący folder, w którym są tworzone pliki logów aplikacji HSLog*.txt
• zwiększono rozmiar pola Jednostka uzup. do 100 znaków
• dodano filtr wg. Produktu w oknie listy cennika
• oraz 9 zmian technicznych
4.90
od 18.05.2020
poprawiono podglądy treści komunikatów. Ważne dla posiadających niewspierany system operacyjny Windows XP - podglądy treści w głównym oknie komunikatów mogą nie być w ogóle widoczne.
• mechanizm automatycznej numeracji faktur vat rozbudowano o możliwość wprowadzenia w masce numeru faktury znacznika "%K", który dla faktur korygujących zastępowany będzie Literką "K," dla innych faktur w miejsce znacznika nie będzie pojawiało się nic
• zwiększenie maksymalnej długości nazwy synonimu do 154 znaków
• aplikacja współpracuje ze Składnicą Dokumentów 2.45 oraz ProgPocztowy 2.40. Konieczna jest aktualizacja tych modułów
• przeniesiono opcje "Adresy do obierania" do gałęzi Opcji programu: "Systemy/PUESC - użytkownika"
• poprawiono obsługę autoryzacji nowo utworzonej bazy danych w przypadku, gdy jest ona autoryzowana przez program WinSADGuardIB
• dodano sprawdzanie instalacji biblioteki Microsoft .NET Framework 4.7.2 wymaganej przy starcie programu oraz podczas wczytywania modułów dodatkowych
• rozbudowano sposób określania sposobu według jakiego faktura korygująca zostanie zaliczona do danego okresu podczas generowania rejestru sprzedaży. Dotychczas decydowała o tym jedynie data potwierdzenia odbioru korekty. Teraz rozbudowaliśmy możliwości wpływania na okres w którym faktura zostanie zaliczona. W oknie potwierdzenia odbioru poza dotychczasową możliwością wprowadzenia daty odbioru dodaliśmy również możliwość wybrania innych opcji. Dostępna jest możliwość wyboru z pośród trzech kategorii: data obowiązku podatkowego ustawiana ręcznie, data obowiązku na podstawie daty potwierdzenia, data obowiązku na podstawie daty faktury korygowanej. Obecnie podstawowym kryterium zaliczenia do danego okresu w rejestrze sprzedaży jest data powstania obowiązku podatkowego
• dodano obsługę wadliwych wartości przy imporcie danych z arkuszy Excel, które powodowały dotąd nieobsłużony wyjątek
• w oknie bazy użytkowników dodano możliwość filtrowaniu po stanowisku użytkownika, jeśli ta kolumna jest widoczna w tabelce (domyślnie jest ukryta)
• oraz 80 zmian technicznych