Nowości w MINIINTRASTAT, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.80
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.80
od 11.12.2019
• dodano możliwość podania ścieżki do pliku ini z linii poleceń (parametr: -(IniFile)"ścieżka do pliku") oraz dodano obsługę parametrów linii poleceń do pliku ini (opis parametrów na stronie https://www.huzar.pl/pomoc/opcje-winsad-linii-komend/)
dodano możliwość przechowywania wielu zestawów danych w jednej bazie symboli, przez co możliwe jest trzymanie kilku postaci tego samego symbolu. Zestaw symboli może być przypięty do listy firm, których dotyczy - podczas pobierania symbolu z okna dokumentu SAD zostanie do niego pobrana odpowiednia postać symbolu. W przypadku mechanizmów, np. pluginów, gdzie nie wiadomo jakiego zestawu użyć, można ustawić domyślny zestaw symboli, który będzie wykorzystywany w każdym momencie
• dodano możliwość włączenia TLS 1.0 podczas komunikacji z serwerem pocztowym za pomocą parametru -TLS_1_0 w linii poleceń
• usunięto błąd importu symboli
• usunięto błąd weryfikacji numerów akcyzowych i MRN na stronie Komisji Europejskiej
• powiększono zaokrąglenie precyzji masy Netto, Brutto w oknie edycji pozycji faktury VAT oraz na wydruku faktury do 3 miejsc po przecinku
• zmieniono protokół komunikacji z TLS 1.0 na 1.2
• usunięto mylący komunikat o nieudanym odblokowaniu bazy przez Guarda po odtworzeniu bazy z kopii, który pojawiał się, gdy w katalogu programu nie było pliku WinSADGuardIB.exe lub rozpakowywana baza nie była przez autoryzowana przez Guarda
• przyspieszono import symboli
• w oknie edycji faktury na zakładce Pola dodatkowe w polach Inne informacje i Uwagi dodano ustawianie kursora na pierwszej linii tekstu przy ponownym otwarciu okna. Dzięki temu tekst z większa ilością linii nie jest przewijany na koniec i widać od razu początek tekstu
• w oknie edycji faktury poprawiono ustawianie kursora w polu Numer dokumentu przy dodawaniu lub kopiowaniu faktury, w przypadku gdy nie jest włączona autonumeracja
• moduł faktur: poprawiono kolejność przechodzenia tabulatorem po polach w oknie edycji faktury
• moduł faktur: poprawiono pobieranie nazwy towaru z bazy synonimów na fakturę, a później na wydruk i deklarację intrastat
• usunięto błąd powodujący, że gdy w pliku *.ini aplikacji wpisano parametr KatalogDanych, to była dostępna zmiana folderu danych opcją z popup menu linku "folder danych..."
• wprowadzono łatkę zabezpieczającą przed błędami związanymi z korektą deklaracji VATUE sprzed wycofania obsługi kwartałów
• dodano możliwość autoryzacji pracy programów za pomocą WinSADGuard-a w oparciu o zabezpieczenie typu NetGuard
• oraz 138 zmian technicznych