Nowości w SKLADDOK, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 2.42 » 2.41 » 2.40 » 2.38 » 2.37 » 2.36 » 2.35
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
2.42
od 23.04.2019
• zwiększono długość pola z rozszerzeniem pliku w bazie danych aby umożliwić wczytywanie dłuższych rozszerzeń
2.41
od 20.02.2019
• poprawiono sprawdzanie uprawnień dostępu do edycji dokumentu i załączników
• usprawniono pobieranie uprawnień w module
• usprawniono podgląd załączników zewnętrznym programem systemu operacyjnego
• oraz 10 zmian technicznych
2.40
od 28.12.2018
• dodano możliwość wysyłki wiadomości e-mail ze Składnicy Dokumentów bez korzystania klienta pocztowego
• zmieniono format pliku eksportu/importu filtrów wiadomości e-mail
• oraz 8 zmian technicznych
2.38
od 30.08.2018
• poprawiono mechanizm przypinania i zapisu w składnicy komunikatów celnych AIS do dokumentów SAD
2.37
od 06.06.2018
• dodano logowanie informacji diagnostycznych przy odbieraniu wiadomości e-mail
2.36
od 10.05.2018
• poprawiono eksport i import dokumentów
• dodano wyświetlanie okna konfiguracji modułu w przypadku braku konfiguracji bazy danych
2.35
od 10.04.2018
usunięto błąd związany z wyszukiwaniem dokumentów wg atrybutów;
UWAGA: błąd był przczyną wadliwego zapisywania komunikatów celnych odebranych od grudnia 2017 roku do Składnicy Dokumentów (komunikatów, które otrzymywane są po zwolnieniu dokumentu celnego (np.: IE599); Po wgraniu nowej wersji modułu zaleca się aktualizację odebranych komunikatów w Składnicy Dokumentów (program WinSAD->menu Tablice->Moduł e-mail i komunikatów->dla wyszukanej listy komunikatów należy wybrać opcję Plik->Zapisz odfiltrowane komunikaty w Składnicy Dokumentów - UWAGA: dla dużej liczby komunikatów, aktualizacja może potrwać kilkanaście minut).
• oraz 5 zmian technicznych