Nowości w TERMINATORMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.11 » 5.10 » 5.04
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.11
od 17.12.2019
• zapewniono zgodność z WinSAD 14.90
• oraz 4 zmiany techniczne
5.10
od 03.12.2019
• usunięto błąd powodujący czasem wyjątek o treści "ORDER BY items must appear in select list if SELECT DISTINCT is specified" przy przełączaniu zakładek w oknie tworzenia SAD-ów
• usunięto usterkę powodującą, że znikało zaznaczenie wierszy w oknie tworzenia SAD-ów, gdy w trakcie pokazywania okna wyboru szablonu SAD-u użytkownik przełączał się na inną aplikację (np. za pomocą Alt+Tab)
• usunięto błąd powodujący, że przy generowaniu SAD-u w oknie tworzenia SAD-u łączone były przesyłki o różnych odbiorcach i program nie pytał, czy ma to zrobić
• usunięto błąd powodujący, że przy tworzeniu SAD-u dla przesyłek po wybraniu "Anuluj" w oknie wyboru szablonu SAD-u program kontynuował jego tworzenie
• usunięto błąd powodujący, że przy tworzeniu SAD-u z tabelki wybranych przesyłek program sugerował (niezgodnie z prawdą), że dana przesyłka nie wymaga dokumentu SAD
• usunięto błąd powodujący, że po przełączeniu się na inna aplikację i powrocie do okna tworzenia SAD-ów znikało zaznaczenie przesyłek
• oraz 5 zmian technicznych
5.04
od 07.11.2019
• usunięto błąd powodujący wstawianie w generowanym SAD-zie zbędnego dokumentu Y906 gdy oczekiwany był tylko Y904 i vice versa
• usunięto błąd powodujący, że nie dało się przejąć na siebie przesyłki innego agenta podczas kopiowania SAD-u dla przesyłki mimo posiadania uprawnienia "przejęcie przesyłki"
• przywrócono kolumnę "Kraj odbiorcy" w oknie tworzenia SAD-ów
• usunięto błąd powodujący, że przy zaznaczonej opcji "tylko przes. zgodne" w oknie tworzenia SAD-ów program uznawał za różnych odbiorców o takich samych danych
• usunięto błąd powodujący, że gdy zaznaczono jakiś wiersz w oknie tworzenia SAD-ów, po nim opcję "tylko przes. zgodne", a następnie kolejny wiersz wówczas program zgłaszał rozbieżności danych tego kolejnego wiersza z pierwszym zaznaczonym
• oraz 2 zmiany techniczne