Nowości w UTCPRZYJECIA, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 1.08 » 1.07 » 1.06 » 1.05 » 1.04 » 1.03 » 1.02 » 1.01
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
1.08
od 18.12.2019
• dodano zabezpieczenie przed cofnięciem statusu dostawy na do odprawy po odebraniu IE025 gdy dostawa była już zakończona
• dodano podpowiadanie wpisywanego numeru MRN, HAWB w oknie przyjmowania dostawy
• oraz 3 zmiany techniczne
1.07
od 11.12.2019
• usunięto błąd uniemożliwiający wygenerowanie komunikatu IE07/IE44 z okna dostaw
• zmieniono sposób obsługi osoby odpowiedzialnej za dostawę z działu celnego
1.06
od 05.12.2019
• usunięto błąd występujący przy reakcji modułu na zapis SAD-u
• usunięto problem aktualizacji dokumentu SAD po wysłaniu komunikatu do systemu celnego
1.05
od 02.12.2019
• usunięto problem nieprawidłowego przypinania faktur do dostaw w przypadku gdy na jednym dokumencie SAD było wiele faktur z różnymi numerami przesyłek i MRN tranzytu
• dodano obsługę dodatkowych kodów dokumentów transportowych
• usunięto problem przypisywania do dostaw wielu dokumentów SAD oraz umożliwiono aktualizację dostaw w przypadku braku HAWB na dokumencie SAD
• usunięto usterkę wyznaczania statusu jeśli do dostawy przypięty był więcej niż 1 dokument SAD
• dodano aktualizację liczby opakowań dostawy wg liczby opakowań z dokumentu SAD
• oraz 5 zmian technicznych
1.04
od 15.11.2019
- rozszerzono zakres sprawdzania istnienia awizacji dla komunikatu IE029
- dodano przepisywanie komunikatów celnych SADu przy tworzeniu dostawy
- uzupełniono opisy komunikatów
- dodano blokowanie generowania IE07 oraz IE44 dla określonych statusów
- rozszerzono przypisywanie SADów do dostaw
• oraz 1 zmiana techniczna
1.03
od 30.10.2019
• zmieniono warunki ustawiania statusów dostaw
• oraz 1 zmiana techniczna
1.02
od 25.10.2019
zapewniono poprawną obsługę dostaw dla SADów bez HAWB w towarach (jedynie w polu 44 SADu)
dodano przepisywanie do dostawy faktur i towarów SADu w sytuacji gdy w pozycjach towarowych nie ma HAWB
• dodano sprawdzenia dla operacji tranzytowych, PDS i WDS pod kątem Brexitu
• oraz 5 zmian technicznych
1.01
od 17.10.2019
• poprawiono konfigurację pliku projektu