Nowości w UTCPRZYJECIA, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 1.25 » 1.24 » 1.23 » 1.22 » 1.21 » 1.20
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
1.25
od 05.06.2020
• poprawiono przypinanie załączników i przepisywanie awizacji do dostaw tworzonych z komunikatów ZC299 i ZC291
• oraz 2 zmiany techniczne
1.24
od 01.06.2020
• dodano kolumnę "Masa brutto IE43"
• dodano podświetlanie komórek w przypadku braku zgodności wartości w polach "Masa brutto" i "Masa brutto IE43"
• pole EORI dla przedstawiciela - agencji celnej w oknie wysyłki IE07 nie jest wypełniane automatycznie
• poprawiono wyznaczanie masy brutto i liczby opakowań dla dostaw bez awizacji (dla których nie są tworzone przesyłki)
• oraz 4 zmiany techniczne
1.23
od 07.05.2020
• dodano podświetlanie pól z ilością opakowań w przypadku niezgodności wartości w polach "Opakowania do przyjęcia" i "Liczba opakowań IE43"
• podczas generowania IE44 nie jest zaznaczana opcja "Zamknięcie celne prawidłowe"
• poprawiono odświeżanie pozycji faktur dostawy po edycji SAD
• poprawiono przekazywanie informacji o ilości opakowań do dostaw
• po usunięciu faktury z SAD-u, faktura jest usuwana z niezamkniętej dostawy
• po usunięciu SAD-u, faktury SAD-u są usuwane z niezamkniętych dostaw
• usunięcie dokumentu celnego z poziomu dostawy powoduje usunięcie z dostawy faktur/towarów tego SAD-u
• oraz 8 zmian technicznych
1.22
od 31.03.2020
• usprawniono odczytywanie numeru AWB,HAWB,MRN z tematu wiadomości e-mail podczas tworzenia dostawy
• poprawiono filtrowanie widoku dostaw wg rozliczającego
1.21
od 24.03.2020
dostosowano przetwarzanie wiadomości e-mail do obsługi masek używanych u klienta
rozszerzono obsługiwane formaty tematów wiadomości e-mail z których tworzone są dostawy
• zabezpieczenie przed trwałym ukryciem listy przyjęć/awizacji i widoku szczegółów w oknach dostaw i awizacji
• oraz 6 zmian technicznych
1.20
od 17.03.2020
• zapewniono zgodność z najnowszymi wersjami programów. Konieczna jest jednoczesna instalacja z najnowszymi posiadanymi aplikacjami WinSAD/WinSkład/WinUCZ
• oraz 2 zmiany techniczne