Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 17.33 » 17.32 » 17.31 » 17.30
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
17.33
od 09.11.2022
• SAD: rozbudowano "ostatnie odprawy" o możliwość sprawdzenia ostatnich odpraw dla SAD-ów eksportowych
• zabezpieczenia: poprawiono obsługę plików OSOZ z błędnymi numerami dokumentów
• faktury VAT: usunięto usterkę importu faktur z pliku w formacie Excel. Błąd objawiał się tym, że program zgłaszał, że importowana faktura już istnieje w bazie. Skutkiem tego błędu było, że faktury importowały się z niekompletną listą pozycji.
• SAD: przyspieszono weryfikację dokumentów faktur w innych SAD-ach oraz wyłączono walidację dla odpraw H7, zgłoszeń uzupełniających oraz procedury 4071
• oraz 10 zmian technicznych
17.32
od 28.10.2022
• komunikaty: usunięto usterkę, która w rzadkich przypadkach powodowała wyjątek przy odbieraniu wielu komunikatów. Usterka pojawiła się w WINSAD 17.30
• oraz 1 zmiana techniczna
17.31
od 27.10.2022
• baza danych: poprawiono restrukturyzację bazy danych z wersji WinSAD 17.21 i starszych, jeśli w tabeli PlanerSpis były duplikaty operacji
• komunikaty: usunięto usterkę nie obsługiwania znacznika %NazwaKomunikatu% w treści i temacie powiadomienia do klientów dla powiadomień typu: zwolniono do procedury (IE029, IE529)
• SAD: dla H7 dodano obsługę opcji "SAD -> Wygląd i edycja - wspólne -> nie eksportuj adresu e-mail nadawcy i odbiorcy do AIS"
• SAD: dodano obsługę nowej maski "PLCW*00000000****" dla kodów miejsca lokalizacji towarów w polu 30 SAD-u
• oraz 6 zmian technicznych
17.30
od 25.10.2022
faktury VAT: wprowadzono funkcję bezpośredniej wysyłki faktur do systemu KSeF. Funkcje dostępne są na liście faktur w menu kontekstowym: "Wyślij do systemu KSeF" (wysyłka poprawnych faktur sprzedażowych) oraz "Sprawdź status w sys. KSeF" (sprawdzenie poprawnego dostarczenia). Istnieje możliwość wysyłki faktur do systemu testowego, demo i produkcyjnego - prosimy o weryfikację opcji programu, przed rozpoczęciem wysyłki
komunikaty: poprawiono zapis komunikatów celnych do plików PDF - podczas wysyłki e-mailem oraz zapisu do katalogu. Zapis powinien być znacznie szybszy, a pliki PDF mniejsze
• DSK: dla deklaracji skróconych dodano możliwość podpinania dokumentów powiązanych ze składnicy dokumentów. Nowa funkcjonalność dostępna jest w oknie edycji deklaracji skróconej na zakładce "7. Dokumenty powiązane" oraz pod przyciskiem "Dokumenty DS AIS" w nagłówku listy deklaracji
• e-mail: w kreatorze kont w usłudze Microsoft365 z nowoczesnym uwierzytelnianiem można określić login inny, niż adres e-mail
• import z Excela: w mechanizmie importu faktur SAD-u/luzem z arkuszy Excel dodano możliwość podawania w mapowaniu bezwzględnego adresu celki (np. A5), a nie tylko numeru/nazwy kolumny, gdy zaznaczono opcję "nazwy "w pliku" są symbolami kolumn arkusza (np. "A","B" itd.)"
• listy dokumentów: po włączeniu posortowania w tabelkach danych przy ich dolnej krawędzi pojawia się panel z liczbą rekordów, na którym wyświetlany jest opis sortowania (kolejne kolumny i kierunek sortowania po nich)
• SAD: dodano możliwość wpisania pola 29 i kontenerów w wielu SAD-ach na raz (Operacje -> Edytuj dane wybranych dokumentów)
• SAD: dodano sprawdzanie dokumentów z pola 44 ('N935', 'N325', 'N380' oraz dla WPT - '325', '380') w kontekście użycia tych samych dokumentów na innych SADach w ostatnich 182 dniach
• SAD: dodano sprawdzanie kodu PCS01 dla SAD-ów typu G
• SATOS: odblokowano możliwość importu plomb do SATOS Kolej z arkuszy Excel przez odpowiednio skonstruowane mapowanie
• składnica dokumentów: dodano możliwość wyświetlania dokumentów powiązanych na raz dla wielu wybranych SAD-ów
• wydajność: w Opcje programu -> Ustawienia wydajności" dodano opcję "Bez "pokaż wszystkie" wiersze". Po zaznaczeniu tej opcji nie będzie można wyświetlić wszystkich rekordów z bazy danych w tabelkach, co zabezpiecza przed błędami "Out of memory" w przypadku prób wyświetlenia olbrzymich zbiorów danych - np. milionów wierszy
• zabezpieczenia: zoptymalizowano i przyspieszono przetwarzanie plików z OSOZ2
• firmy: zablokowano możliwość nadpisania danych firmy z poziomu okna edycji firmy z użyciem opcji "Zapisz do bazy firm", gdy wprowadzono skrót firmy istniejący już w bazie
• komunikaty: usunięto usterkę, gdzie w niektórych przypadkach baz danych komunikaty nie przypisywały się do dokumentów od razu po odebraniu, ale dopiero po pewnym czasie
• SAD: poprawiono automatyczne wyliczenia należności celnych w przypadku występowania kilku stawek 0% oraz dla przypadków kilku stawek GSP (np. Wietnam)
• SAD: przywrócono opcję wklejenia dokumentu do pola 44 - usterka pojawiło się w WinSAD 17.20
• oraz 66 zmian technicznych