Nowości w WINSKLADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 23.41 » 23.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
23.41
od 21.11.2022
• RPS: na oknie eksportu wyłączono opcję "Prześlij jako sprostowanie"
• RPS: zmiana sposobu wyświetlania numeru pozycji na listach (okna edycji RPS100 i RPS103)
• Sprawa wywozowa: zwiększono precyzję (do 0.00001) weryfikacji stanów towarowych przy pobieraniu oraz zwrocie towarów.
• oraz 3 zmiany techniczne
23.40
od 25.10.2022
• bufor WinSAD: przy tworzeniu sprawy przywozowej dodano opcje przenoszenia komentarza i/lub komentarza dodatkowego z dokumentu SAD do komentarza sprawy przywozowej; Opcje programu -> Skład celny -> Bufor WinSAD -> tworzenie objęć z bufora; opcje działają zarówno dla spraw przywozowych tworzonych przez autozamykacz jak i przenoszonych ręcznie; komentarz wpisywany przy ręcznym przenoszeniu SAD do bufora jest nadrzędny
• sprawy przywozowe: dodano możliwość edycji treści komentarza; należy dwukrotnie kliknąć prawym przyciskiem myszy w kolumnie komentarza
• towary: zmieniono nazwę kolumny "Ochrona rynku" na "Cło dodatkowe", w oknie edycji towaru dodano możliwość edycji wartości tego pola (zakładka "Wartości i korekty")
• wydajność: w Opcje programu -> Ustawienia wydajności" dodano opcję "Bez "pokaż wszystkie" wiersze". Po zaznaczeniu tej opcji nie będzie można wyświetlić wszystkich rekordów z bazy danych w tabelkach, co zabezpiecza przed błędami "Out of memory" w przypadku prób wyświetlenia olbrzymich zbiorów danych - np. milionów wierszy
• sprawy przywozowe: usunięto błąd ujawniający się przy nadawaniu nr ewidencji z poziomu okna głównego, kiedy następowało automatyczne odświeżanie danych spraw przywozowych.
• towary: w oknie edycji towaru usunięto błąd edycji kwoty VAT/akcyzy dla włączonych opcji "Nie obciążaj zabezpieczenia kwotą VAT / akcyzy"
• oraz 15 zmian technicznych