Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 21.01 » 21.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
21.01
od 02.06.2020
• dodano mechanizm umożliwiający rejestrowanie zmiany kwoty referencyjnej oraz edycję daty operacji zmiany kwoty referencyjnej
• oraz 2 zmiany techniczne
21.00
od 21.05.2020
zmieniono układ menu tworzenia nowej pozycji zamknięcia (zakładka "Zamknięcia procedury", przycisk "Nowe"); wprowadzono menu zagnieżdżone; w pierwszej kolejności (1-poziom menu) należy wybrać rodzaj wg procedury (numer procedury); w drugiej (2 poziom menu) - typ sprawy (produkty, surowce, ew. odpady); dodatkowo w menu umieszczono numer procedury celnej (cz1. oraz cz2.); ujednolicono ikony oraz nazwy rodzajów w kolumnie "Typ" na liście pozycji zamknięcia; dla uszlachetniania czynnego uzupełniono brakujące rodzaje pozycji zamknięcia (spraw): 2151 dla surowców, 5151 dla surowców i produktów, zniszczenie surowców, usunięto typ sprawy "przetwarzanie pod kontrolą celną"; dla uszlachetniania biernego wprowadzono nowe rodzaje pozycji zamknięcia (spraw): 6121, 5121, 7121 - wszystkie dla produktów i surowców; przy pierwszym uruchomieniu programu w uszlachetnianiu biernym istniejące typy pozycji zamknięcia zostaną zastąpione nowymi; podczas eksportu do bufora programu WinSAD rozszerzono funkcjonalność wybierania wzorca dokumentu SAD dla nowych rodzajów pozycji zamknięcia (UCZ oraz UB);
• obecnie numer CRN jest przepisywany jako numer objęcia procedurą jeśli pole numer dostawy na SAD nie było uzupełnione
• zwiększono maksymalną długość numeru decyzji UC przy edycji danych towaru do 80 znaków
• w zakładce "Magazyn" dodano filtr "Wyświetlaj zerowe"
• w oknie edycji produktu kompensacyjnego pole kodu CN rozszerzono do 10 znaków (+Taric), dodano przycisk wyboru kodu CN + Taric z taryfy celnej (wymagane jest włączenie taryfy celnej w WinUCZ)
• oraz 12 zmian technicznych