Nowości w XLS_MAGCS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 3.32 » 3.31 » 3.30
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
3.32
od 14.01.2022
• usunięto błąd powodujący niezaczytywanie się danych początkowych po zaimportowaniu przesyłki z pluginu XLS_MagCS
• oraz 1 zmiana techniczna
3.31
od 10.01.2022
• poprawiono błędną nazwę kolumny "Kod kraju nadawcy" na "Kod kraju odbiorcy" w mapowaniu pluginu XLS_MagCS
• po imporcie przesyłki zawierającej dane faktury wymuszono przeliczenie podstawy VAT i kwoty VAT
• dodano sprawdzanie przesyłki podczas importu z pliku. Teraz wymagane jest uzupełnienie numeru w przypadku, braku autonumeracji oraz przeznaczenia. Dodatkowo sprawdzane są kody CN towarów jeśli są wprowadzone.
• oraz 1 zmiana techniczna
3.30
od 11.08.2021
• przesyłki: dodano import dodatkowych kolumn przesyłek, które umożliwiają wczytanie danych faktur oraz rodzajów odprawy (w tym H7 oraz Ewidencji H7), co pozwala na wczytanie praktycznie wszystkich danych potrzebnych dla H7 z poziomu Excela. Przesyłki o tym samym numerze lub GUID są pomijane co sprawia że na chwilę obecną moduł jest wstanie importować przesyłki tylko z jednym towarem.
Lista pól których obsługę dodano:
// Przesyłka
Rodzaj odprawy
Kontrola
Nr zamówienia
Moment odbioru przes.
Data zwrotu
Nr dok. zwrotu
Data decyzji zniszcz.
Nr decyzji zniszcz.
Data zniszcz.
Protokół zniszcz.
Moment decyzji zwrotu
Moment pobrania podatku
Rodzaj odbiorcy
Imię odbiorcy
Nazwisko odbiorcy
Identyfikator odbiorcy
PESEL odbiorcy
Kod pocztowy odbiorcy
Miejscowość odbiorcy
Ulica i nr domu odbiorcy
Kod kraju nadawcy
Rodzaj nadawcy
Imię nadawcy
Nazwisko nadawcy
Identyfikator nadawcy
PESEL nadawcy
Kod pocztowy nadawcy
Miejscowość nadawcy
Ulica i nr domu nadawcy
Kod kraju nadawcy
Numer faktury
// Towary
Numer IOSS FR5
Kod HS towaru
Opis towaru
Ilość towaru
Jednostka towaru
Wartość towaru
Waluta towaru
Koszt transportu
Waluta koszt. transp.
Stawka VAT
• przesyłki: dodano możliwość importu kwoty obciążania gwarancji (kolumna "Kwota obciążania gwarancji)
• przesyłki: dodano obsługę importu dodatkowego pola danych dostawy: Nr ewid. tranzytowej
• oraz 1 zmiana techniczna