Nowości w AKCYZAIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 9.46 » 9.45 » 9.44 » 9.43 » 9.42 » 9.41 » 9.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
9.46
od 15.06.2021
• usunięto błąd odbierania komunikatu IE801 dla przemieszczenia odbiorcy powstałego z podziału komunikatem PL825
9.45
od 09.06.2021
• usunięto błąd braku ARC w przemieszczeniach utworzonych Z PL825 po odebraniu IE801
• usunięto usterkę nie działania połączeń przez serwer Proxy
• oraz 1 zmiana techniczna
9.44
od 07.06.2021
PUESC: dla wszystkich systemów celnych ustawiono domyślną bramkę wysyłki na "Zgodnie z regułami". Jeśli chcą Państwo zmienić lub przywrócić wcześniej wybrany sposób eksportu do PUESC1/PUESC2/BCP, to można to zrobić w "Opcje -> Ustawienia bramek - wspólne -> Wybór domyślnej bramki dla systemów celnych"
• dodano opcję "Wyszukaj wśród widocznych wierszy" w menu kontekstowym na liście przemieszczeń, opcja umożliwia wykonywanie raportów na bieżącej zakładce z przemieszczeniami
• usunięto usterkę wskazywania na niewłaściwy PUESC w opcjach programu dla systemu OSOZ2 w Akcyzie
• oraz 5 zmian technicznych
9.43
od 27.05.2021
• PUESC: usunięto usterkę nieodbierania komunikatów z PUESC2
9.42
od 25.05.2021
PUESC: dodano obsługę nowych adresów PUESC, obowiązujących od 1. czerwca 2021, oraz umożliwiono wybór systemu (Opcje -> PUESC - wspólne) . Zainstalowanie tej wersji jest wymagane, jeśli po 1. czerwca chcą Państwo kontynuować automatyczne wysyłanie i odbieranie komunikatów celnych z systemu PUESC
• oraz 1 zmiana techniczna
9.41
od 17.05.2021
• usunięto błąd powodujący brak polskich liter w nazwach wyrobów zaimportowanych z plików *.xml
9.40
od 06.05.2021
baza danych: zablokowano działanie programu na serwerze bazy danych Firebird starszym niż 2.5 oraz MS SQL Server starszym niż 2012
• zabezpieczenia: na raporcie dodano możliwość grupowania operacji
• zabezpieczenia: dodano możliwość wyświetlenia komunikatów OSOZ (Question i QuestionResult) bezpośrednio w module zabezpieczeń
• oraz 15 zmian technicznych