Nowości w AKCYZAIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.92 » 5.91 » 5.90
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.92
od 09.08.2018
• usunięto błędy sprawdzania danych wyrobów w komunikacie IE818
• oraz 1 zmiana techniczna
5.91
od 01.08.2018
• dostosowano program do najnowszej wersji programu WinSAD
• oraz 2 zmiany techniczne
5.90
od 26.06.2018
dodano obsługę podpisu elektronicznego z wykorzystaniem skrótu SHA2 dla wszystkich komunikatów wysłanych do systemów celnych za wyjątkiem Celiny (która do czasu wygaszenia obsługuje dokumenty podpisane jedynie dotychczasową metodą). Zmiana wynika z wejścia w życie art. 137 ustawy z dn. 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016, poz. 1579).
• oraz 1 zmiana techniczna