Nowości w AKCYZAIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 10.34 » 10.33 » 10.32 » 10.31 » 10.30 » 10.27
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
10.34
od 23.06.2022
• usunięto usterkę możliwego błędy Access Violation z powodu braku interfejsów przy zamykaniu aplikacji
• zabezpieczenia: poprawiono przypisywanie komunikatów QR
• zabezpieczenia: poprawka błędu związanego z odbieraniem QR dla dokumentów, które mają operacje zarówno pozytywnie zweryfikowane jak i wyłączone z weryfikacji
• dodano możliwość ręcznej wysyłki kluczy przewozu, zamiast automatycznego rozsyłania przez program. W opcjach można zaznaczyć, że program ma nie rozsyłać sam tej informacji ("nie wysyłaj automatycznie maili z kluczami przewozu (wysyłka ręczna)")
• poprawiono wymagalność szczegółów transportu w komunikatach e-DD
• oraz 2 zmiany techniczne
10.33
od 03.06.2022
zmiana stawek akcyzy wg nowej tabeli ważnej od 01.06.2022 do 31.07.2022 ze strony https://www.podatki.gov.pl/media/8234/stawki-akcyzy-od-01-06-2022-do-31-07-2022.xls
10.32
od 30.05.2022
dodano edycję typu podmiotu e-DD w bazie firm za pomocą pola dodatkowego (zakładka "8. Pola dod. firmy" pod listą firm oraz zakładka "3. Dane dodatkowe" w oknie edycji firmy),
po pobraniu danych firmy z bazy firm (np. nadawcy/odbiorcy) z wypełnionym polem dodatkowym "Typ podmiotu e-DD" w oknie edycji przemieszczenia lub komunikatu e-DD typ podmiotu e-DD zostanie przepisany z bazy firm,
w bazie firm można dodać kolumnę "Typ podmiotu e-DD" z menu kontekstowego na nazwach kolumn listy firm (opcja "Wybór kolumn tabeli")
• usunięto błąd uniemożliwiający wydruk komunikatu DD810 na liście komunikatów wysłanych/odebranych
• oraz 2 zmiany techniczne
10.31
od 20.05.2022
• usunięto błąd zapisu duplikatu komunikatu w module komunikatów
• oraz 1 zmiana techniczna
10.30
od 19.05.2022
e-mail: dodano możliwość podpisywania cyfrowo wiadomości e-mail wysyłanych przez program - karta Certyfikat w oknie konfiguracji konta e-mail
pluginy: uniemożliwiono uruchomienie programu w przypadku braku wymaganych pluginów, nawet jeśli jest się administratorem (z prawem nadawania praw). W przypadku konieczności wyłączenia wymagalności pluginu w bazie, prosimy o kontakt z Huzar Software
• firmy: dodano zakładkę pól dodatkowych w oknie listy firm, wraz z możliwością skonfigurowania w Opcjach Programu. Można tam wpisać dowolne własne dane związane z firmami. Uwaga! Dane są przechowywane tylko w bazie firm, podobnie jak np. dane dodatkowych adresów e-mail, i nie są kopiowane do dokumentów
• certyfikaty: dodano możliwość wysyłania przypominającej wiadomości e-mail o wygasaniu certyfikatu - menu Narzędzia -> Certyfikaty -> Ustawienia
• dodano ustawianie się na ostatnio aktywnym przemieszczeniu po zmianie uprawnień lub odtworzeniu bazy z kopii
• zabezpieczenia: przyspieszono przetwarzanie plików z systemu OSOZ2. Więcej informacji pod adresem www.huzar.pl/pomoc/modul-zabezpieczen-obsluga-komunikatow-osoz-questionresult/
• dodano na wydruku SENT dla kierowcy klucz przewoźnika. Aby klucz przewoźnika wydrukował się w raporcie, trzeba zaznaczyć odpowiednia opcję w opcjach programu, na karcie "ustawienia SENT"
• usunięto błąd powodujący wyjątek przy zamykaniu okna edycji przewozu po zamknięciu głównego okna SENT (zapewniono niedostępność tego drugiego na czas otwarcia okien modalnych)
• usunięto błąd powodujący wylogowanie użytkownika po odchudzaniu bazy trwającym dłużej niż 4 minuty, z nieprawdziwą informacją o potencjalnej utracie połączenia z bazą lub zdalnym wylogowaniu z poziomu Guard-a
• zabezpieczono komunikaty SENT400, SENT401, SENT405 przed wystąpieniem '@' w numerze własnym
• oraz 47 zmian technicznych
10.27
od 20.04.2022
• poprawiono wyliczanie akcyzy i opłaty paliwowej dla kodu E410 zgodnie z nową tabelą opublikowaną na stronie https://www.podatki.gov.pl/akcyza/system-przemieszczania-oraz-nadzoru-wyrobow-akcyzowych/dokumenty/