Nowości w AKCYZAMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.02 » 6.01 » 6.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.02
od 09.10.2018
• usunięto błąd pobierania numeru gwarancji z notesu w przypadku braku modułu gwarancji
6.01
od 08.10.2018
• dodano nowy filtr "ARC oprócz" umożliwiający filtrowanie przemieszczeń niezawierających podanego ciągu znaków w numerze ARC, przykładowo dla wartości filtra __PL% zostaną wyświetlone wszystkie przemieszczenia bez polskiego ARC
• usunięto błąd edycji gwarantów w komunikacie IE813
• oraz 1 zmiana techniczna
6.00
od 25.09.2018
przerobiono niektóre moduły programu - np. notes, opisy towarów, moduł CIM, konfigurację - na nową technologię, zwiększając stabilność i wydajność pracy aplikacji
dodano blokowanie autoryzacji bieżącej bazy przez Guarda na czas jej odtwarzania z kopii. Uwaga! Program wymaga Guarda ver 5.20 lub nowszej
• dodano opcję "Też, gdy nie pracuję" dla interfejsów niewizualnych PUESC i BCP, umożliwiającą odbieranie w tle komunikatów przez innych użytkowników. Po włączeniu opcji komunikaty z naszego konta będą pobierane nawet, gdy wylogujemy się z aplikacji.

Uwaga! Jeśli użytkownik (ten sam login PUESC) pracuje na kilku bazach danych Akcyza, wtedy NIE WOLNO WŁĄCZAĆ TEJ OPCJI, gdyż może to skutkować trafianiem odpowiedzi z PUESC do niewłaściwej bazy danych!
• w oknie haseł i uprawnień użytkowników dodano w tabeli użytkowników kolumny "Imię", "Nazwisko" oraz pole "Filtruj wg" pozwalające na filtrowanie pełnotekstowe listy użytkowników
• raport w oknie haseł i uprawnień użytkowników zawiera również ich imiona i nazwiska, o ile są wpisane w ich profilach
• w oknie edycji firmy można zaznaczyć, że firma nie zgadza się na przetwarzanie ich danych oraz wpisać do kiedy, z powodu innych przepisów, dane firmy muszą jednak pozostać w bazie
• usunięto błąd uniemożliwiający wpisanie hasła dłuższego niż 15 znaków przy zmianie hasła podczas logowania do programu wymuszonej polityką haseł
• przywrócono możliwość wyboru widocznych kolumn w oknie edycji haseł i uprawnień na zakładce "Kto pracuje?" ze względu na kolumnę "Autoryzowane moduły", która domyślnie jest ukryta
• usunięto błąd konwersji czasu na lokalny podczas wydruku komunikatów EMCS
• oraz 36 zmian technicznych