Nowości w GWARANCJENCTSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.29 » 5.28 » 5.27 » 5.26 » 5.25 » 5.24 » 5.23 » 5.22
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.29
od 25.09.2018
• dostosowano plugin Gwarancje do nowej wersji Winsada
• oraz 8 zmian technicznych
5.28
od 03.09.2018
• usunięto usterkę, która mogła blokować kolejkę przetwarzania operacji obciążenia
5.27
od 01.08.2018
• poprawiono saldowanie gwarancji w przypadku odpraw AIS
• poprawiono aktualizację danych z pliku z systemu OSOZ2 dla odpraw AIS
• oraz 14 zmiany techniczne
5.26
od 30.05.2018
• usunięto sporadyczny błąd uniemożliwiający prawidłowy zapis operacji gwarancji
• oraz 1 zmiana techniczna
5.25
od 23.04.2018
• poprawiono raport wykorzystania gwarancji - włączono saldowanie z dokładnością do sekundy, zamiast do całego dnia oraz poprawiono opisy kolumn statusu i dane statystyczne
• wprowadzono drobne poprawki do wykresu wykorzystania gwarancji
• mechanizm ostrzegający o osiągnieciu niskiego stanu kwoty wolnej gwarancji: do treści e-mail dodano datę wygenerowania e-maila oraz adresy baz danych aplikacji i modułu gwarancji
• oraz 9 zmian technicznych
5.24
od 11.04.2018
• usunięto usterkę, która w niektórych przypadkach powodowała pojawienie się błędu i zatrzymanie przetwarzania komunikatów w module gwarancji
5.23
od 01.03.2018
• dodano nową wersję raportu wykorzystania gwarancji z podsumowaniami dziennymi, wraz z możliwością uzupełniania dat, w których operacje nie występowały nie było operacji
• do raportu wykorzystania gwarancji dodano wyświetlanie numeru rozliczającego dokumentu (OGL/MRN) oraz uwag
• poprawiono zapisu statusu w kolumnie "Autom. obc./zwoln." po edycji daty zwolnienia
• oraz 6 zmian technicznych
5.22
od 28.12.2017
• usunięcie błędu przy zapisie obciążenia powodująca wygenerowanie niepoprawnego rodzaju operacji