Nowości w GWARANCJENCTSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.24 » 5.23 » 5.22 » 5.21 » 5.20 » 5.19 » 5.18 » 5.17
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.24
od 11.04.2018
• usunięto usterkę, która w niektórych przypadkach powodowała pojawienie się błędu i zatrzymanie przetwarzania komunikatów w module gwarancji
5.23
od 01.03.2018
• dodano nową wersję raportu wykorzystania gwarancji z podsumowaniami dziennymi, wraz z możliwością uzupełniania dat, w których operacje nie występowały nie było operacji
• do raportu wykorzystania gwarancji dodano wyświetlanie numeru rozliczającego dokumentu (OGL/MRN) oraz uwag
• poprawiono zapisu statusu w kolumnie "Autom. obc./zwoln." po edycji daty zwolnienia
• oraz 6 zmian technicznych
5.22
od 28.12.2017
• usunięcie błędu przy zapisie obciążenia powodująca wygenerowanie niepoprawnego rodzaju operacji
5.21
od 07.12.2017
• dodanie możliwości blokowania ręcznego obciążania/zwalniania gwarancji
• dodanie mechanizmu saldowania "miejsca uznanego" z WinSAD
• domyślnie gwarancja ma mieć odznaczoną flagę weryfikacji z OSOZ2
• oraz 15 zmian technicznych
5.20
od 18.09.2017
• usunięto błąd powodujący w pewnych okolicznościach znikanie okienek lub ich całkowity brak reakcji na klawiaturę i myszkę
5.19
od 05.07.2017
• możliwość importu/eksportu ustawień do pliku konfiguracji
• przystosowanie modułu gwarancji do saldowania miejsc uznanych
• oraz 10 zmian technicznych
5.18
od 07.06.2017
• usunięto błąd związany z czasem weryfikacji z OSOZ2
5.17
od 05.04.2017
• dodanie modułu edycji narzędzi
• udoskonalenie zapisu i odczytu ustawień
• usunięto błąd powodujący niedodawanie numeru PWD do operacji po odebraniu komunikatów (F8)
• oraz 11 zmian technicznych