Nowości w HUZARSENTIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 1.35 » 1.34 » 1.33 » 1.32 » 1.31 » 1.30
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
1.35
od 20.09.2017
• w temacie e-maila dla kierowcy zawarty jest też numer własny przewozu
• usunięto usterkę w bazie firm, która mogła powodować błędy przy pobraniu firmy z bazy do przewozu
• poprawiono identyfikator przewozu na wydruku awaryjnym
• dodano opcję przenoszenia przewozów do zakończonych - dostępnej tylko, gdy mamy uprawnienia specjalne
• usunięto błąd odczytu danych upoważnień dla przewozów SENT w przypadku za dużej liczby rekordów w widoku przewozów
• oraz 2 zmiany techniczne
1.34
od 27.07.2017
• zawsze można edytować swoją część numeru własnego w przewozie
• usunięto usterkę ustawiania statusu przewozu "gotowe/rozpoczęte" po odebraniu komunikatu 111, gdy wcześniej wysłano komunikat 101
• oraz 2 zmiany techniczne
1.33
od 24.07.2017
• dodano kolumnę wyświetlającą tylko tą część nr własnego, która została wpisana przez użytkownika
• dodano odczytywanie statusu przewozu z komunikatu SENT500
• poprawiono przypisywanie kluczy z komunikatów SENT110
• usunięto usterkę nieprzepisywania kluczy po odebraniu SENT410
• oraz 5 zmian technicznych
1.32
od 03.07.2017
nowo utworzone oraz kopiowane komunikaty mają nadawany przez program numer własny. Nie przeszkadza to w dopisaniu swojej części numeru własnego. Gdy dla przewozu wysyłamy wielokrotnie ten sam typ komunikatu, program zmienia część numeru własnego nadawaną przez siebie, dzięki czemu każdy wysłany komunikat jest unikalny i nie będzie problemu komunikatów odpowiedzi pasujących do wielu przewozów
• w opcjach programu (dane początkowe) dodano opcję wstawiania adresu domyślnego wysyłającego/odbierającego do miejsca załadunku/wyładunku, gdy przy takiej firmie brak jest wpisanych lokalizacji
• dodano dopisywanie do listy komunikatów SENT adresów e-mail na które i z których przychodzą komunikaty
• poprawiono pobieranie danych adresowych, gdy przy firmie wypełniono pocztę
• usunięto usterkę niedopisywania kolejnych kluczy z komunikatów 110 rozsyłanych przez Orlen
• poprawiono format komunikatu SENT 110 (z usuniętymi niektórymi kluczami) rozsyłanego do klientów
• osoba ostatnio modyfikująca przewóz jest ustawiana po zmianie danych przewozu
• imię i nazwisko osoby wypełniającej wstawia się dopiero w momencie pierwszej edycji/skopiowania przewozu
• oraz 9 zmian technicznych
1.31
od 08.06.2017
• usunięcie usterki wysyłki mailem wydruku dla kierowcy
• do przewozu stworzonego po wczytaniu odebranego komunikatu, np SENT111, wstawiamy imię i nazwisko osoby aktualnie pracującej
• nie wstawiamy adresu firmy wysyłającej/odbierającej do miejsca załadunku/wyładunku. Można w tym celu skorzystać z bazy lokalizacji
• usunięto usterkę pojawiania się zbyt wielu wpisów w historii komunikatów przewozu o odebraniu tego samego komunikatu
• oraz 2 zmiany techniczne
1.30
od 07.06.2017
w opcjach programu (zakładka "dane początkowe") można wybrać domyślną firmę (wysyłający,odbierający,przewoźnik), którą program wstawi do każdego nowego przewozu
dodano automatyczne rozsyłanie e-mailem kluczy dla odbierającego i przewoźnika. W opcjach programu należy zaznaczyć opcję "Rozsyłaj automatycznie klucze do odbierającego i przewoźnika", wtedy dla każdego nowego przewozu program nie wysyła do systemu SENT adresów e-mail odbierającego i przewoźnika, za to po odebraniu kompletu kluczy roześle odpowiednie do podmiotów (jest to komunikat 110 ze usuniętymi niektórymi kluczami)
do bazy firm dodano bazę lokalizacji - listę miejsc załadunku i wyładunku towarów. Po wybraniu z bazy firm wysyłającego/ odbiorcy program od razu zapyta o miejsce załadunku/wyładunku lub jeśli jest wpisane tylko jedno, wybierze je automatycznie
wersja programu HuzarSENT może pracować na wspólnej bazie danych z WinSAD tylko, jeśli WinSAD jest w wersji przynajmniej 12.50
dodano wyświetlanie na liście przewozów ikonek mówiących o tym, czy mamy prawo do reprezentowania podmiotów w systemie SENT. Prawo do reprezentowania nadaje się w bazie firm, dodając upoważnienie typu "SENT" do bazy upoważnień.
• dodano w module komunikatów możliwość wykonywania operacji Drag&Drop dla plików z rozszerzeniami xml i eml. Możliwe jest również wykonywanie operacji Drag&Drop dla e-maili znajdujących się w klientach pocztowych przekazujących dane jako eml
• dodano nowy typ upoważnienia - SENT - w module upoważnień
• dodano nowe cechy firmy - przewoźnik oraz odbiorca towaru - odpowiednia flagę zaznacza się w danych firmy
• moduł bazy firm: wydłużono długość pola "Nazwa" firmy z 60 do 300 znaków
• dodano obsługę komunikatu PUESC informującego o braku konta na PUESC
• dodano słownik, w którym można zapisywać dane towarów
• dodano wyświetlanie kolumn zawierających adres odbierającego
• dodano filtrowanie wg numeru własnego i opisu przewozu, dodano filtr "Tylko moje" (wyświetlane są przewozy ostatnio zmodyfikowane przez zalogowanego użytkownika)
• dodano podgląd historii wysyłek F6)
• dodano wyświetlanie treści błędu po odebraniu komunikatu o błędzie z systemu SENT
• usunięto niepotrzebny adres zwrotny dla systemu SENT
• rozszerzono numer własny przewozu do 70 znaków
• usunięto błąd aktualizacji słowników na nowej bazie danych w wersji instalacyjnej programu
• umożliwiono wybór orientacji drukowanych komunikatów
• w wysłanych komunikatach podajemy imię i nazwisko osoby aktualnie pracującej w programie (zalogowanej)
• umożliwiono podawanie uwag dotyczących zakończenia przewozu także wtedy, gdy przewóz jest zgodny ze zgłoszeniem
• oraz 34 zmiany techniczne