Nowości w HUZARSENTIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 3.05 » 3.04 » 3.03 » 3.02 » 3.01 » 3.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
3.05
od 18.02.2020
• kopiowanie SENT-a zbiorczego zeruje dane zakończenia przewozu
• oraz 1 zmiana techniczna
3.04
od 10.02.2020
• zabezpieczenie przed wysłaniem 106 bez typu identyfikatora nadawcy
• oraz 2 zmiany techniczne
3.03
od 05.02.2020
• umożliwienie dodania nowego odbiorcy do przewozu zbiorczego, którego wszyscy dotychczasowi odbiorcy potwierdzili już odbiór
• usunięto usterkę złego odczytywania listy dystrybutorów przy wczytywaniu komunikatów SENT111/112 dotyczących zakończonych zgłoszeń
• oraz 1 zmiana techniczna
3.02
od 30.01.2020
• dodano w ramce dystrybutorów LPG osobny przycisku do pobierania z notesu od razu grupy kliku dystrybutorów
• możliwość wpisania kodu transakcyjnego jest tylko w komunikatach odbioru dla przewozu OOP (oleju opałowego) na nowych zasadach.
• dodano ostrzeżenie o braku wypełnienia IDSISC odbiorcy
• poprawiono dostępność listy dystrybutorów LPG w komunikacie zakończenia przewozu
• poprawiono wyświetlanie kontrolek służących do wpisywania stanu dystrybutorów LPG w komunikacie zakończenia przewozu
• oraz 2 zmiany techniczne
3.01
od 06.12.2019
• poprawiono w przewozie zbiorczym eksport pola "własny komentarz" przy odbiorcy
• przywrócono zdarzenie wyboru miejsca dostawy z bazy lokalizacji po wybraniu odbiorcy
• usunięto usterkę polegająca na nadpisywaniu adresów e-mail w przewozie zbiorczym z odebranego komunikatu SENT125, gdzie te dane były puste
• dodano kolumny: nr SENT zbiorczy, kod urządzenia opałowego, kod przenośnego urządzenia opałowego
• oraz 3 zmiany techniczne
3.00
od 28.11.2019
• do bazy lokalizacji dodano nowe pole "poczta"
rozszerzono dotychczasowe komunikaty o możliwość podania danych niezbędnych przy zgłaszaniu przewozu oleju opałowego oraz gazu LPG.
Prosimy o zapoznanie się wytycznymi systemu SENT podanymi na stronie https://puesc.gov.pl/web/puesc/sent-formularze
• dodano możliwość wypełnienia komunikatów zgłoszenia sprzedaży/zakupu oleju opałowgo i gazu LPG bez przewozu (SENT140, SENT240, SENT250).
• na wydruk awaryjnym umożliwiono określenie wymaganych oświadczeń
• oraz 62 zmiany techniczne