Nowości w INF3IB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 2.04 » 2.03 » 2.02 » 2.01 » 2.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
2.04
od 23.08.2018
• Dodano możliwość generowania dokumentu INF3 na podstawie dokumentu SAD stworzonego wg faktur.
• oraz 3 zmiany techniczne
2.03
od 27.03.2018
• dodanie opcji druku graficznego na gotowym formularzu
• oraz 2 zmiany techniczne
2.02
od 05.10.2017
• Dostosowanie kodu modułu do bieżącego środowiska aplikacji głównej
2.01
od 20.06.2017
• dodano okno wyboru druku na gotowym formularzu lub na białej kartce A4. Dla druku na białej kartce można dodatkowo wybrać wydruk formularza z nadrukiem "ORYGINAŁ", "KOPIA 1", "KOPIA 2"
• dodano dostęp do taryfy celnej w polu 9
• dodano wyświetlanie na szaro nazwy kraju w polu 3
• poprawiono działanie skrótu klawiszowego dla pól 5-7 (przenosi na pole 4) oraz dla pól A-C oraz 1,2 (2 nie przełącza zakładki, tylko Alt+2)
• zablokowano zmianę rozmiaru okien edycji pól INF3
• poprawiono wygląd okien edycji pola 11 oraz A-C
• poprawiono podgląd treści notesu dla pola 4
• usunięto błąd powodujący nieprawidłową treść opisu słownego dla pewnych specyficznych ilości w polu 8 dla np. 10001000
• oraz 1 zmiana techniczna
2.00
od 30.03.2015
• dodano rejestrowanie w systemie dla plików *.inf3 ikonki reprezentującej dokument INF3
• Poprawione sortowanie w oknie z listą dokumentów INF3
• dostosowano program do nowych wersji programów WinSAD
• oraz 2 zmiany techniczne