Nowości w INTRASTATIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.00
od 15.03.2021
taryfa: przyspieszono operacje na taryfie celnej oraz zmniejszono zajętość pamięci i obciążenie serwera bazodanowego. W związku z tym zmieniono też zachowanie wybierania kodów dodatkowych w polu 33 oraz w towarze faktury - kody dodatkowe są wyświetlane w kontekście kraju (pochodzenia / wysyłki), a nie tylko kodu CN
• zapewniono współpracę z modułem składnicy dokumentów, m.in. możliwość eksportu wydruków do składnicy dokumentów, np. z rejestru Intrastat
• faktury VAT: dodano eksport faktur w formacie JPK_FA, funkcja dostępna w menu: Operacje -> Eksport faktur ->Do pliku JPK_FA
• przebudowano okno opcji programu, aby ustawienia miały podział na ustawienia wspólne i użytkownika.
• e-mail: ze względu na aspekty bezpieczeństwa oraz konieczność zachowania kompatybilności programu i usługi e-mail, użycie autoryzacji OAuth 2.0 dla konta e-mail działa wyłącznie, gdy wykupiona jest aktualizacja programu
• e-mail: poprawiono odbieranie e-maili ze skrzynek zawierających ponad 30 tys. wiadomości
• rozbudowano pole kodu towaru w oknie edycji pozycji faktury VAT, aby można było wprowadzić 10 znaków kodu CN. Uwzględniono to również przy imporcie i eksporcie faktury do pliku XML.
• usunięto błąd w oknie edycji faktury, który zgłaszany był gdy próbowano dodać pierwszą pozycję i kliknięto Anuluj
• usunięto błąd powodujący otwarcie okna w tle podczas sprawdzania jednostki zwyczajowej lub rodzaju opakowania
• usunięto błąd uniemożliwiający uruchomienie programu na serwerze bazy danych Firebird w wersji starszej niż 2.5
• rozbudowano pole kodu towaru w oknie edycji pozycji faktury VAT, aby można było wprowadzić 10 znaków kodu CN. Uwzględniono to również przy imporcie i eksporcie faktury do pliku XML
• rozwiązano problem braku polskich znaków w wiadomościach e-mail wysyłanych za pomocą domyślnego programu pocztowego w niektórych wersjach systemu Windows
• poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail przez serwery SMTP z wyłączonym uwierzytelnianiem
• konfiguracja: poprawiono ładowanie konfiguracji wspólnej LDAP podczas edycji profilu użytkownika
• faktury VAT: usunięto problem niepojawiania się na wydruku pola BDO - na podglądzie było a na wydruku nie
• oraz 83 zmiany techniczne