Nowości w INTRASTATIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.43 » 6.42 » 6.41 » 6.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.43
od 09.12.2022
• faktury VAT: usunięto usterkę tworzenia faktury korygującej, usterka skutkowała generowaniem na korekcie niewłaściwej daty dokumentu pierwotnego
• oraz 2 zmiany techniczne
6.42
od 05.12.2022
• komunikaty: usunięto usterkę, która w rzadkich przypadkach powodowała wyjątek przy odbieraniu wielu komunikatów.
• oraz 1 zmiana techniczna
6.41
od 03.11.2022
• usunięto problem z restrukturyzacją tablicy, który mógł się pojawiać przy uruchomieniu programu
6.40
od 03.11.2022
Wprowadzono funkcję bezpośredniej wysyłki faktur do systemu KSeF. Funkcja dostępna jest na liście faktur w menu kontekstowym: Wyślij do systemu KSeF.
Użytkownik posiadający uprawnieni tworzenia faktur może wysyłać poprawne faktury sprzedażowe.
Dodatkowo wprowadzono tam również funkcję: Sprawdź status w sys. KSeF pozwalającą potwierdzić czy faktura została poprawnie dostarczona.
Lista faktur została wzbogacona o kilka dodatkowych kolumn związanych z systemem KSeF.
Zanim rozpoczniemy wysyłanie faktur warto sprawdzić ustawienia w opcjach programu dotyczące systemu KSeF. Można tam ustawić czy wysyłamy do systemu testowego czy produkcyjnego.
W opcjach programu należy również ustawić podpis elektroniczny którym będą podpisywane faktury.
Więcej informacji na stronie: https://www.huzar.pl/pomoc/krajowy-system-e-faktur-ksef/
pluginy: uniemożliwiono uruchomienie programu w przypadku braku wymaganych pluginów, nawet jeśli jest się administratorem (z prawem nadawania praw). W przypadku konieczności wyłączenia wymagalności pluginu w bazie, prosimy o kontakt z Huzar Software
• dodano eksport faktury z modułu faktur do pliku w formacie KSeF
• e-mail: w kreatorze kont w usłudze Microsoft365 z nowoczesnym uwierzytelnianiem można określić login inny, niż adres e-mail
• listy dokumentów: po włączeniu posortowania w tabelkach danych przy ich dolnej krawędzi pojawia się panel z liczbą rekordów, na którym wyświetlany jest opis sortowania (kolejne kolumny i kierunek sortowania po nich)
• słowniki: dodano możliwość filtrowania urzędów celnych wg ról
• wydajność: w Opcje programu -> Ustawienia wydajności" dodano opcję "Bez "pokaż wszystkie" wiersze". Po zaznaczeniu tej opcji nie będzie można wyświetlić wszystkich rekordów z bazy danych w tabelkach, co zabezpiecza przed błędami "Out of memory" w przypadku prób wyświetlenia olbrzymich zbiorów danych - np. milionów wierszy
• faktury VAT: usunięto usterkę importu faktur z pliku. Błąd skutkował tym, że importowane faktury były błędnie rozpoznawane jako istniejącej już w bazie, przez co zgoda na nadpisanie faktury skutkowała nadpisaniem faktury w bazie i importem tylko jednej faktury z pliku
• komunikaty: poprawiono przypisywanie komunikatów do dokumentów, dodano nową opcję "Przypisz ponownie... wszystkie oczekujące"
• taryfa: usunięto błąd związany z brakiem wyświetlania niektórych środków antydumpingowych dla aluminium
• usunięto błąd powodujący wylogowanie użytkownika po odchudzaniu bazy trwającym dłużej niż 4 minuty, z nieprawdziwą informacją o potencjalnej utracie połączenia z bazą lub zdalnym wylogowaniu z poziomu Guard-a
• usunięto błąd powodujący, ze nie działała minimalizacja niektórych okien modalnych, m.in. okien konfiguracji modułów dodatkowych
• usunięto błąd zapisu duplikatu komunikatu w module komunikatów
• usunięto usterkę podglądu elementów składowych pozycji deklaracji w oknie podglądu deklaracji Intrastat (funkcja dostępna z menu kontekstowego)
• oraz 80 zmian technicznych