Nowości w INTRASTATIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.70
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.70
od 14.02.2024
komunikaty: dodano możliwość odbierania w tle komunikatów z PUESC IN w kontekście podmiotu i w kontekście podmiotu pośredniczącego. W "Opcje Programu -> PUESC użytkownika" można skonfigurować, które komunikaty (np. dla podmiotu lub podmiotu pośredniczącego) mają być pobierane. Opcja jest przydatna w przypadku nietypowych konfiguracji - np. agenta celnego pracującego na rzecz wielu podmiotów czy agencji celnych, które posiadają różne bazy dla różnych klientów
• symbole: dodano możliwość dodania dokumentów powiązanych do symboli
• faktury VAT: uaktualniono struktury KSeF do wer. 2
• dodano drukowanie numeru KSeF na fakturze VAT oraz WDT
• faktury VAT: rozszerzono numer początkowy numeracji faktur z 6 do 9 znaków
• symbole i synonimy: wyrównano maksymalną długość nazwy polskiej i obcej w produktach faktur i w symbolach do 104 znaków oraz zwiększono maksymalną długość nazwy synonimu do 208 znaków
• słowniki: przyspieszono odczyt danych słowników
• faktury VAT: dla "drukuj faktury bez podglądu" uwzględniono konfigurację liczby kopii wydruku oraz nazwy drukarki
• faktury VAT: dodano brakującą kolumnę na szablonie wydruku faktury WNT (materiały powierzone) - kolumna włączana w opcjach wydruku.
• faktury VAT: usprawniono tłumaczenie faktur, aby nie brał pod uwagę ostatnich znaków interpunkcyjnych, przez co tłumaczenia tekstów identycznych, ale różniących się jedynie znakiem interpunkcyjnym na końcu, nie będą się powtarzały
• faktury VAT: usunięto błąd który skutkował zapętleniem aplikacji przy eksporcie faktury do pliku PDF
• faktury VAT: zmieniono czcionkę faktury VAT z Calibri na Arial, aby uniknąć problemów z wydrukiem PDF w niektórych aplikacjach
• hasła: w czasie zmiany hasła, które wygasło lub które nie odpowiada obecnym wymogom, dokonywanej przy logowaniu do programu przez jednego z użytkowników inni użytkownicy mogą się logować się do bazy
• mechanizm wyznaczania sumy deklaracji intrastat:
- wzmocniono sprawdzanie deklaracji (wyeliminowano te odrzucone przez UC)
- umożliwiono wyznaczenie sumy z pominięciem deklaracji wyeliminowanych
• poprawiono wyświetlanie komunikatów z PUESC w okienku poniżej deklaracji Intrastat. Błąd pojawił się w WinSAD 19.60
• usunięto usterki raportu faktur deklaracji intrastat
• oraz 45 zmian technicznych