Nowości w INTRASTATIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.90 » 6.89 » 6.88 » 6.87 » 6.86 » 6.85 » 6.84 » 6.83
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.90
od 24.06.2024
• dodano możliwość definiowania szablonów wysyłki e-mail w opcjach programu w formacie HTML oraz ich podgląd w notesie i w oknie wysyłki e-mail z fakturą
dodano opcję blokowania edycji danych sprzedawcy w oknie edycji faktury na podstawie ustawienia "Zablokuj możliwość edycji sprzedawcy w oknie edycji faktury" w opcjach wspólnych modułu faktur
• dodano możliwość ustalenia logo faktury w opcjach wydruku faktury (wspólne). Logo będzie drukowane na fakturach w lewym górnym rogu. Logo powinno być dopasowane rozmiarowo przez użytkownika do rozmiaru dostępnego na stronie. Szablon nie będzie się dostosowywał do rozmiaru loga
• import faktur: dodano komunikat z zapytaniem przy imporcie faktur z pliku XLSX czy wypełniać dane importowanych faktur, danymi początkowymi z opcji programu
• w menu Firma dodano opcję usuwania firmy wraz z dokumentami powiązanymi - wymagane uprawnienie: Funkcje specjalne
• e-mail: w konfiguracji kont pocztowych Outlook Object Model dodano opcję "Zawsze wysyłaj e-maile z mojego konta pocztowego"; jeśli w polu „Konto” wybrano konto współdzielone, zaznaczenie tej opcji spowoduje wysyłanie e-maili z konta wpisanego w polu "Nadawca", a nie z adresu konta współdzielonego
• e-maile: przyspieszono odbieranie poczty z kont Microsoft Exchange
• faktury VAT: dodano na wydruku faktury pola "Przyczyna korekty", która jest widoczna nad tabelką w przypadku jej wypełnienia i zaznaczenia opcji "Drukuj przyczyne korekty" w opcjach wydruku faktur użytkownika
• intrastat: dodano podgląd treści komunikatu przy liście komunikatów w Rejestrze Intrastat
• faktury VAT: dodano blokowanie edycji faktury w przypadku, gdy faktura została częściowo rozliczona lub posiada rozliczenie
• faktury VAT: poprawiono współpracę modułu faktur z pluginami (np. z modułem C05)
• faktury VAT: poprawiono zapis zestawienia faktur do pliku Excela
• oraz 40 zmian technicznych
6.89
od 16.04.2024
• poprawka zapisu wartości do VAT-UE
• usunięto usterkę mechanizmu podświetlania pól wymaganych dla Intrastatu
• poprawiono generowanie treści dla wysyłki e-mail przez zewnętrzny program, treść była scalana do jednej linii
• oraz 3 zmiany techniczne
6.88
od 10.04.2024
• dodano zabezpieczenie auto numeracji w sytuacji gdy w masce określono Indeks numeru, ale nie nadano mu wartości (jest pusty) wtedy program nie wyznaczał kolejnego numeru
• zmodyfikowano sposób importu pola Data_Sprzedazy przy imporcie faktur. Jeśli puste pole Data_Przekazania_Towaru i wypełnione Data_Sprzedazy to do pola Data_Przekazania_Towaru wpisana zostanie data z pola Data_Sprzedazy
• usunięto usterkę mechanizmu generowania deklaracji VAT-UE z faktur, usterka skutkowała generowaniem zawsze zerowej wartości na deklaracji
• oraz 3 zmiany techniczne
6.87
od 04.04.2024
• usunięto błąd generowania raportu rejestr faktur, błąd skutkował pomijaniem faktur, w których wprowadzono NIP z kreskami
• oraz 2 zmiany techniczne
6.86
od 03.04.2024
• faktury VAT: usunięto przyczynę błędu podczas sortowania faktur przy wyłączonej opcji autonumerowania
• oraz 2 zmiany techniczne
6.85
od 02.04.2024
• okno edycji firmy faktury:
- uzupełniono rozpakowywanie pól do kontrolek
- powiększono kontrolki by mieścił się wprowadzony tekst
• usunięto usterkę mechanizmu nadawania numeru fakturze vat
• oraz 5 zmian technicznych
6.84
od 26.03.2024
• poprawiono generowanie korekty deklaracji Intrastat
• usunięto usterkę kopiowanie pozycji faktury - błąd skutkował usunięciem kopiowanej pozycji
• dodano brakującą opcję "Generuj CMR z faktury"
• oraz 2 zmiany techniczne
6.83
od 15.03.2024
• zmieniono ograniczenie na liczbę znaków w polu NIP na fakturze z 13 do 17
• poprawiono sprawdzanie blokady faktury, w wyniku usterki faktura, z której utworzono deklarację Intrastat, była dostępna do edycji
• oraz 3 zmiany techniczne