Nowości w INTRASTATIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.61 » 5.60
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.61
od 05.10.2018
• w oknie edycji deklaracji Intrastat usunięto usterkę generowania opisu pola nr 16/22
• usunięto usterki generowania opisu błędów deklaracji (błąd skutkował pojawianiem się komunikatu o błędach z pustą listą błędów)
5.60
od 02.10.2018
• zmodyfikowano mechanizm wyszukiwania faktur:
- dodano możliwość szukania po wielu polach tekstowych faktury jednocześnie (między innymi po opisie towaru pozycji faktury), w szukaj wg dodano: Pola tekstowe
- wyeliminowano znacznik: Zawężaj - teraz wszystkie wyszukiwania są zawężające
• na liście faktur dodano proste wyszukiwanie tekstowe faktur (menu: Operacje, funkcja: Szukaj faktury Ctrl+F)
• dodano sprawdzanie instalacji biblioteki Microsoft .NET Framework 4.6
• w oknie haseł i uprawnień użytkowników dodano w tabeli użytkowników kolumny "Imię", "Nazwisko" oraz pole "Filtruj wg" pozwalające na filtrowanie pełnotekstowe listy użytkowników
• raport w oknie haseł i uprawnień użytkowników zawiera również ich imiona i nazwiska, o ile są wpisane w ich profilach
• w oknie edycji faktury vat usunięto usterkę mechanizmu zgłaszającego zduplikowany numer faktury
• usunięto usterkę sprawdzania ilości w jednostce uzupełniającej na deklaracji intrastat (przed poprawką wymagalność nie była sprawdzana)
dodano opcję "Też, gdy nie pracuję" dla interfejsów niewizualnych PUESC i BCP, umożliwiającą odbieranie w tle komunikatów przez innych użytkowników. Po włączeniu opcji komunikaty z naszego konta będą pobierane nawet, gdy wylogujemy się z aplikacji.

Uwaga! Jeśli użytkownik (ten sam login PUESC) pracuje na kilku bazach danych Intrastat, wtedy NIE WOLNO WŁĄCZAĆ TEJ OPCJI, gdyż może to skutkować trafianiem odpowiedzi z PUESC do niewłaściwej bazy danych!
• oraz 20 zmian technicznych