Nowości w INTRASTATIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.30 » 6.29 » 6.28 » 6.27 » 6.26 » 6.25 » 6.24 » 6.23
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.30
od 25.05.2022
e-mail: dodano możliwość podpisywania cyfrowo wiadomości e-mail wysyłanych przez program - karta Certyfikat w oknie konfiguracji konta e-mail
• certyfikaty: dodano możliwość nadawania uprawnień do certyfikatu wszystkim użytkownikom programu - w nazwie użytkownika prosimy wpisać znak "*"
• certyfikaty: dodano możliwość wysyłania przypominającej wiadomości e-mail o wygasaniu certyfikatu - menu Narzędzia -> Certyfikaty -> Ustawienia
• faktury VAT: dodano nowe uprawnienie "Moduł faktur - Zmiana rodzaju numeracji", które zarządza dostępnością opcji w opcjach programu -> Autonumeracja wspólne oraz użytkownika -> Numerowanie faktur przez programu oraz Numerowanie faktur proforma, a także w oknie edycji faktury "Num. ręczna", "Num. auto."
• faktury VAT: poszerzono pole Symbol na wydruku faktur nabycia, aby mieściło się min. 8 znaków. Usunięto znak ~ w polu Wartość dla wartości przybliżonych
• faktury VAT: rozbudowano mechanizm importu faktur VAT z pliku w formacie Excel. W pozycji faktury VAT, dane produktu, elementy kalkulacyjne, można dodać element, który wpływa na wartość faktury. Rozszerzono import faktur z formatu xlsx o możliwość dodania elementów kalkulacyjnych w pliku Excel, który zawiera dane faktur i ich pozycji
• komunikaty: zmieniono sposób przypisywania komunikatów do dokumentów (np. SAD, DSK, RPS, EMCS). Statusy dokumentów nie są aktualizowane natychmiast po odebraniu komunikatu, ale po krótkim czasie
• taryfa: dodano wyświetlanie taryfy celnej w językach EN/DE/FR (zakładki pod oknem taryfy) oraz zabezpieczono przed przypadkami, gdzie brak opisu polskiego
• baza danych: usunięto błąd uniemożliwiający ponowne utworzenie kopii zapasowej
• makra: w oknie konfiguracji narzędzi użytkownika udostępniono dostęp do listy zdefiniowanych makr
• usunięto usterkę tworzenia deklaracji intrastat, w pewnych sytuacjach program zgłaszał błąd podczas generowania
• oraz 72 zmiany techniczne
6.29
od 15.02.2022
• faktury VAT: w oknie edycji faktury dostawy dodano ostrzeżenie dla pozycji faktury o braku wypełnienia pola: Kod kraju pochodzenia. Pole to również jest podświetlane na zielono jako pole wymagane dla deklaracji Intrastat
• oraz 2 zmiany techniczne
6.28
od 21.12.2021
• usunięto usterkę wyświetlania listy faktur w kontekście firmy, błąd skutkował wyświetlaniem wszystkich faktur
• oraz 2 zmiany techniczne
6.27
od 17.12.2021
• usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wczytywanie deklaracji intrastat na zadokowanej zakładce zaraz po urchomieniu programu i wczytaniu deklaracji dla zaznaczonej firmy
• optymalizacja zapisu deklaracji Intrastat
• oraz 5 zmian technicznych
6.26
od 01.12.2021
• wprowadzono ograniczenie do 35 znaków możliwych do wprowadzenia w polu ulica zobowiązanego i przedstawiciela w deklaracji Intrastat. Wpisanie dłuższej treści skutkowało błędem przy zapisie deklaracji.
• Intrastat: zmniejszono rozmiar plików PDF zawierających wydruk deklaracji INTRASTAT
• oraz 5 zmian technicznych
6.25
od 10.11.2021
• usunięto usterkę tworzenia deklaracji intrastat, w pewnych sytuacjach program zgłaszał błąd podczas generowania
• oraz 2 zmiany techniczne
6.24
od 09.11.2021
• przestawiono tryb okna komunikatów po kliknięciu F6 na deklaracji intrastat z podglądu na edycję, aby umożliwić przypisanie komunikatu ponownie
• usunięto usterkę zapamiętywania konfiguracji kolumn na liście firm
• oraz 10 zmian technicznych
6.23
od 26.10.2021
• poprawka kopiowania deklaracji intrastat
• usunięto usterkę wprowadzania kodu towaru na pozycji faktury vat
• oraz 7 zmian technicznych