Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.72 » 6.71 » 6.70
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.72
od 16.11.2020
• zabezpieczenia: optymalizacja restrukturyzacji bazy
• zabezpieczenia: poprawka w zakresie mechanizmu uzupełniania skrótów firm nadawców i odbiorców w oknie dokumentów
• oraz 1 zmiana techniczna
6.71
od 05.11.2020
• zabezpieczenia: usunięto usterkę powodującą problemy z obciążeniami w przypadku, gdy na dokumencie SAD było kilkudziesięciu nadawców lub odbiorców
• przesyłki: usunięto usterkę działania opcji "Wydawaj przesyłki automatycznie po odprawie". Usterka polegała na tym, że program w pewnych sytuacjach automatycznie wydawał przesyłki małej wartości bez odprawy
• przesyłki: usunięto usterkę powodującą, że edycja kodu oddziału docelowego w przesyłce, gdy w bazie oddziałów wpisano jakieś oddziały, wymagała prawa nadawania praw
• oraz 4 zmiany techniczne
6.70
od 27.10.2020
• trasy: dodano obsługę historii zmian w oknie tras (PPM na trasie -> Historia zmian); dodano kolumnę "Opis" w oknie historii zmian, która wyświetla numer dokumentu w zależności od rodzaju zmienianego dokumentu; posortowano wpisy w filtrze operacji; dodano możliwość podglądu wybranego stanu w historii dostaw (PPM na na historii -> Podgląd wybranego stanu; Podgląd stanu początkowego); dodano nowy typ operacji (Dodano trasę); poprawiono informację w historii o usunięciu trasy, która była odnotowywana jako operacja usunięcia dokumentu
• przesyłki: w funkcjonalności automatycznego odprawiania przesyłek na podstawie plików .sad dodano wyszukiwanie przesyłek po numerach dodatkowych zapisanych w pozycjach SAD-u w dokumentach o kodach "703", "N703" i "4DK1"
• przesyłki: umożliwiono utworzenie przesyłki przez przycisk Dodaj
• zabezpieczenia: rozbudowano zakładkę "Dokumenty" o możliwość wyszukania wg rodzaju i daty ostatniej operacji. Do widoku dodano nowe kolumny: nadawcy, odbiorcy, datę ostatniego obciążenia (kolumna jest domyślnie ukryta) oraz opcje "Pokaż firmy", "Pokaż dokument" oraz "Narzędzia -> Wpisz firmy"
• oraz 38 zmian technicznych