Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.53 » 4.52 » 4.51 » 4.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.53
od 19.03.2018
• w oknie wyszukiwania przesyłki (F10) dodano wyszukiwanie przesyłek odprawionych przez klienta oraz zgłaszanie jako zwolnionych przesyłek, których SAD-y oznaczono ręcznie jako zwolnione do procedury oraz przesyłek eksportowych wpisanych i zablokowanych w rejestrze proc. upr. Przesyłki odprawione można wpisywać do bazy dostępnej w menu "Tablice\Przesyłki odprawione przez klienta". Można tam wpisać również przesyłki odprawione samodzielnie i oznaczać je jako zatrzymane
• usunięto blokadę i sprawdzanie czy potencjalne obciążenie przekroczyłoby kwotę gwarancji
• usunięto błędy weryfikacji danych z zewnętrznymi serwisami - sprawdzanie w GUS, weryfikacja EORI i TIN
• oraz 3 zmiany techniczne
4.52
od 09.03.2018
• usunięto usterkę mechanizmu usuwania przesyłek z zakładki wybrane
4.51
od 06.03.2018
• w menu Narzędzia\Narzędzia administratora dodano opcję: Weryfikuj przesyłki. Pozwala ona zbadać jedynie stan przesyłek lub podjąć jednocześnie próbę ich naprawy. Opcja poprawy danych przesyłek ujawnia się po przejściu w tryb funkcji specjalnych (przed weryfikacją program pyta czy ma usuwać stwierdzone usterki)
• oraz 3 zmiany techniczne
4.50
od 01.03.2018
utworzono nowy moduł "miejsca uznane", który pozwala zdefiniować miejsca uznane używane w programie oraz przypisać im odpowiednie numery gwarancji do saldowania w module gwarancji
utworzono nowy moduł deklaracji skróconych dla systemu AIS, dostępny w menu Dokumenty
• dodano pole: Kod miejsca uznanego w przesyłce by umożliwić pracę wielu oddziałom na jednej bazie danych
• dodano pole: Waga brutto w wydaniu przesyłki
• dodano możliwość wydrukowania załączników z zaznaczonej listy dokumentów powiązanych (obsługiwane formaty plików pdf,txt,xls,xlsx,doc,docx,bmp,png,gif,tif,tiff,jpg,jpeg)
• w oknie głównym programu w menu: Narzędzia\Konserwacja bazy dodano opcję: Odśwież słowniki wg ost. aktualizacji
• w oknie bazy użytkowników na zakładce "Kto pracuje" dodano opcję "wszystkie aplikacje" by umożliwić podgląd użytkowników pracujących również w aplikacjach innych niż bieżąca
• dodano możliwość skopiowania treści i/lub widoku podpowiedzi do schowka
• kopiowanie do schowka/Excela z okna historii zmian przesyłki umieszcza w schowku/Excelu treść kolumn "Operacja" i "Opis" taką jak na ekranie (WYSIWYG)
• usunięto błąd powodujący, że po dodaniu/usunięciu oddziału w bazie oddziałów lista oddziałów w liście rozwijalnej filtra oddziału była aktualizowana tylko na zakładce dostaw (jeśli była aktywna) lub tylko na pozostałych zakładkach (jeśli aktywna była zakładka inna niż zakładka dostaw)
• przy próbie usunięcia wielu zaznaczonych przesyłek gdy część z nich (lub wszystkie) wpisanych jest już na stan komunikat o tym, że ich usunięcie jest niemożliwe pojawia się tylko raz, po zakończeniu operacji usuwania
• usunięto błąd powodujący, że na zakładce "Kto pracuje" w oknie bazy użytkowników wyświetlana była liczba pracujących użytkowników na bieżącej bazie we wszystkich aplikacjach, a nie tylko w bieżącej
• usunięto błąd powodujący czasem wyjątki "Access violation" przy zamykaniu programu
• rozszerzono pola jednostki miary i jedn. uzup.w oknie edycji towaru i zwiększono ich pojemność, ponieważ poprzednio występowało obcinanie niektórych jednostek pobieranych z taryfy (np. "kg/suchej masy netto"), co było zgłaszane przy sprawdzaniu poprawności SAD-u
• udoskonalono mechanizm obciążania i zwalniania przesyłek (obsłużono sytuację gdy przyjechała druga paczka towaru po tym jak odprawiliśmy pierwszą)
• usunięto błąd wysyłania komunikatów do użytkowników aplikacji
• odblokowano obciążanie kwotą 0 - gdy kwota obciążenia będzie niewielka i zaokrąglona do 0 to mimo to przesyłka obciąży gwarancje kwotą 0
• oraz 56 zmian technicznych