Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 7.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
7.00
od 09.02.2021
zabezpieczenia: rozbudowano okno dokumentów o liczbę obciążeń i zwolnień dla wskazanego dokumentu, daty ostatniego zwolnienia i obciążenia oraz ich kwoty. UWAGA! PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU MOŻE BYĆ DŁUGOTRWAŁE!
taryfa: przyspieszono operacje na taryfie celnej oraz zmniejszono zajętość pamięci i obciążenie serwera bazodanowego. W związku z tym zmieniono też zachowanie wybierania kodów dodatkowych w polu 33 oraz w towarze faktury - kody dodatkowe są wyświetlane w kontekście kraju (pochodzenia / wysyłki), a nie tylko kodu CN
• przesyłki: w oknie głównym w menu tablice dodano dostęp do Bazy symboli, posortowano opcje alfabetycznie
• przesyłki: w oknie głównym programu na liście przesyłek dodano kolumnę Kraj nadania (kraj wysyłki)
• e-mail: ze względu na aspekty bezpieczeństwa oraz konieczność zachowania kompatybilności programu i usługi e-mail, użycie autoryzacji OAuth 2.0 dla konta e-mail działa wyłącznie, gdy wykupiona jest aktualizacja programu
• e-mail: poprawiono odbieranie e-maili ze skrzynek zawierających ponad 30 tys. wiadomości
• konfiguracja: rozszerzono mechanizm importu danych z Excela wg mapowania o możliwość wskazywania w nawiasach kwadratowych podobiektów o cechach, których treść ma być odczytana z wczytywanego wiersza arkusza
• konfiguracja: poprawiono ładowanie konfiguracji wspólnej LDAP podczas edycji profilu użytkownika
• zabezpieczenia: usprawniono działanie okna edycji zabezpieczeń
• zabezpieczenia: dodano możliwość wprowadzenia powiązania numeru GRN z numerem MU w tym samym czasie obowiązywania, ale dla różnych procedur (uproszczonej i standardowej).
• e-mail: poprawiono wysyłkę wiadomości e-mail tak, aby wiadomość nie była traktowana jako SPAM przez konto odbiorcy
• zabezpieczenia: poprawiono generowanie raportu w sytuacji gdy w wybranym okresie nie ma operacji, ale są wcześniejsze
• firmy: usunięto błąd zmiany numeru upoważnienia na numer roku bieżącego, gdy następowała zmiana typu upoważnienia wystawionego w roku poprzednim
• taryfa: usunięto błąd uniemożliwiający ręczną instalację aktualizacji taryfy celnej
• oraz 33 zmiany techniczne