Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.23 » 5.22 » 5.21 » 5.20
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.23
od 30.01.2019
• w oknie edycji przesyłki na zakładce "Usługi" dodano opcję "zwolniona z opłat za magazynowanie", która jest wykorzystywana przez moduły dedykowane
• oraz 1 zmiana techniczna
5.22
od 08.01.2019
• usunięto dokumenty poprzednie z nagłówka DS AIS
• dodano wymagalność rodzaju przedstawicielstwa w unieważnieniu deklaracji skróconej oraz dla przedstawiciela osoby fizycznej
• przy generowaniu DSAIS dla przesyłek numer ewid. dostawy wstawiany jest w dok. poprz. towarów DSAIS, a nie w dok. poprz. samej DSAIS
• dodano komunikat o liczbie lub rodzaju opakowania w towarach DS AIS w przypadku, gdy nie podano znaków opakowań
• w oknie bazy dokumentów DSAIS dodano na liście dokumentów kolumnę "suma liczby opakowań" (domyślnie ukrytą), a na liście jest towarów kolumnę "Opakowania"
• przy generowaniu DSAIS dla przesyłek dodano przenoszenie zamknięć podanych przy środ. transp. dostawy przesyłki do zamknięć w DSAIS
• w oknie edycji DSAIS dodano wyświetlanie numerów zamknięć (kolumna "Numery" w tabelce zamknięć)
• w oknie edycji DSAIS oddano w tabelce towarów kolumnę "Opakowania", pokazującą liczbę i rodzaj opakowań danego towaru. W wierszu podsumowania tabelki można wyświetlić sumę opakowań zaznaczonych towarów
• poprawiono sprawdzanie certyfikatów pluginów
• usunięto błąd powodujący, że program generował DSAIS dla dok. grupującego innego niż wybrany i nie usuwał z listy wyboru tych dokumentów grupujących, dla których DSAIS już wygenerowano
• usunięto wypełnianie pola Przedstawiciel w DSAIS generowanej dla przesyłek
• usunięto błąd złego numerowania pozycji towarych w DS AIS po wybranych operacjach modyfikujących
• usunięto błąd powodujący, że przy generowaniu DSAIS dla przesyłek z danych transportu dostawy kopiowany był rodzaj transportu jako oznaczenie transportu w DSAIS, mimo, że pola te oparte są na różnych słownikach. Obecnie program automatycznie przekodowuje wartości 1,2,3,4 i 8 rodzaju transportu na kody 10,20,30,40 i 80 oznaczenia transportu. W pozostałych przypadkach pole oznaczenia pozostawia puste.
• oraz 4 zmiany techniczne
5.21
od 21.12.2018
• zabezpieczono przed błędami przetwarzania niektórych danych
• oraz 1 zmiana techniczna
5.20
od 19.12.2018
• dodano mechanizm automatycznego kasowania starych awizacji, dostępny w opcjach programu w ustawieniach przesyłek
• w menu podręcznym listy dostaw na zakładce "Dostawy" głównego okna programu dodano opcję "generuj DSAIS wg dok. grupującego"
• wprowadzono możliwość zdefiniowana osobnej konfiguracji wyznaczania kwoty gwarancji specyficznej dla każdego magazynu celnego. Można to zrobić w oknie edycji magazynu.
Gdy nie zostanie zdefiniowana konfiguracja specyficzna obowiązująca jest konfiguracja zdefiniowana w opcjach programu węzeł: Dane początkowe.
• dodano w oknie edycji mapowania XLS (np: w mechanizmie importu faktur przesyłki) możliwość zadania warunku przerwania odczytu arkusza (opcja "przerwij, gdy w polu XXX napotkasz treść YYY")
• poprawiono wydruk DS w AIS
• w DS AIS generowanych dla przesyłek MagCS nie jest wypełniana ilość i jednostka miary
• oraz 19 zmian technicznych