Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.43 » 4.42 » 4.41 » 4.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.43
od 01.02.2018
• zwiększono rozmiar pola: Numer dodatkowy w przesyłce z 20 do 30 znaków
• zapewniono zgodność programu z najnowszymi wersjami programu WinSAD
• oraz 4 zmiany techniczne
4.42
od 28.12.2017
• Gwarancje : wprowadzono nowy status operacji "przekroczono kwotę gwarancji"
• usunięto błąd powodujący, że w danych firmy w bazie firm na zakładkach krajów innych niż PL mogły się pojawiać nieczytelne, zakodowane treści
• oraz 3 zmiany techniczne
4.41
od 14.12.2017
• usunięto błąd uniemożliwiający uruchomienie aplikacji platformowych w trybie usługi
• oraz 1 zmiana techniczna
4.40
od 07.12.2017
rozszerzono bazę firm, pole 14 i 54 SAD-u, o pola Imię, Nazwisko i Identyfikator na potrzeby systemu AIS. Dla osób fizycznych prosimy o wpisywanie Imienia i Nazwiska w osobnych polach
• dodano możliwość filtrowania firm po kodzie kraju w oknie bazy firm
• dostosowano program do współpracy z Guard-em 5.0
• w menu kontekstowym na liście dostaw wprowadzono funkcję: "Rejestruj przybycie dostawy" wywołanie tej funkcji skutkuje ustawieniem momentu przybycia dostawy i obciążeniem MU dla przesyłek dostawy. Dodano również możliwość edycji w trybie funkcji specjalnych pola: Moment przybycia" w oknie edycji dostawy
• w oknie głównym programu na zakładce awizowane dodano możliwość filtrowania po dacie wprowadzenia przesyłki do systemu (w konfiguracji filtrów należy dodać odpowiedni filtr)
• w menu kontekstowym na liście dostaw dodano funkcję: Daj status obciążenia gwar. Funkcja umożliwia uzyskanie informacji o obciążeniach gwarancji dla wszystkich przesyłek dostawy
• zapewniono zapamiętywanie ostatnio użytego filtra w oknie wyboru plików do importu przesyłek
• zwiększono rozmiar pola OpisTowaru przesyłki by jego rozmiar był zgodny z rozmiarem opisu na DSK
• dodano rysowanie "znaku wodnego" na nagłówkach okien o treści "Pilot AIS", gdy baza danych jest w tym trybie
• dodano parametr exe "WylaczHistPodp" wyłączający zapamiętywanie historii podpowiedzi w bazie danych - co może zmniejszyć obciążenie bazy danych w przypadku wielu użytkowników
• usunięto błąd powodujący w pewnych okolicznościach znikanie okienek lub ich całkowity brak reakcji na klawiaturę i myszkę
• usunięto błąd powodujący wyjątek "invalid bookmark" po kilkukrotnym usunięciu zaznaczonych przesyłek w głównym oknie
• przy sprawdzaniu poprawności numeru kontenera numery z cyfrą kontrolną 0 (na końcu) są sprawdzane (poprzednio na wszelki wypadek uznawane za poprawne)
• program ostrzega, gdy na używanych dyskach jest mniej niż 800MB wolnego miejsca gdy to dysk głównej bazy danych i 400MB w przeciwnym razie
• usunięto błąd obciążania/zwalniania gwarancji podczas zapisu danych przesyłki do bazy
• oraz 42 zmiany techniczne