Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 7.35 » 7.34 » 7.33 » 7.32 » 7.31 » 7.30
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
7.35
od 15.07.2021
• ewidencja H7 USZ: dodano opcję umożliwiającą ręczne zwolnienie przesyłek w ewidencji. Aby ręcznie zwolnić przesyłkę trzeba posiadać prawo funkcji specjalnych lub nowe prawo "Dokonywanie odpraw gdy zablokowano automatyczne odprawianie"
• ewidencja H7 USZ: udoskonalono wyznaczanie dokumentu poprzedniego dla przesyłki do celu umieszczenia w ewidencji H7 USZ. Obecnie dokument poprzedni wyznaczany jest również dla przesyłki jeszcze nie przyjętej na MO, wyszukiwana jest dostawa z numerem ewid. tranz.: ostatniej przybyłej lub, jeśli żadna jeszcze nie przybyła, to pierwszej
• przesyłki: na liście przesyłek dodano kolumnę Data kursu
• przesyłki: wprowadzono sprawdzanie dostępności kursu waluty
• oraz 3 zmiany techniczne
7.34
od 07.07.2021
• zapewniono zgodność z WINSAD 16.37
• oraz 2 zmiany techniczne
7.33
niepublikowana
• ewidencja H7: poprawiono wyznaczanie kosztów transportu
• oraz 3 zmiany techniczne
7.32
niepublikowana
• ewidencja H7: dodano wydruk i zapis w formie Excel/PDF dla ewidencji H7 USZ
• eHuzar: dodano możliwość wyszukiwania ewidencji wg danych nadawcy i odbiorcy. Do wyszukiwania konieczny jest eHuzar w wersji 1.01
• faktury: dodano obsługę wpisywania 6 cyfr kodu HS/CN w oknie edycji towaru przesyłki, dla odpraw H7
• H7: dodano blokadę uniemożliwiającą dodanie towaru ze słownika kodów zabronionych do ewidencji H7
• przesyłki: dodano uzupełnianie masy brutto przy tworzeniu faktury na podstawie danych przesyłki
• przesyłki: w nagłówku okna edycji przesyłki dodano informację o wprowadzonym na fakturze odniesieniu podatkowym
• przesyłki: umożliwiono określenie odprawy Indywidualnej H7 dla przesyłek z art. 25-27
• oraz 2 zmiany techniczne
7.31
niepublikowana
• podczas tworzenia wpisu w ewidencji H7 USZ uwzględniono dodatkowe kody ('070P','071V','073V') korekt wartości pozycji faktury przy wyznaczaniu kosztów transportu i ubezpieczenia
7.30
od 17.06.2021
przesyłki: dodano obsługę ewidencję przesyłek H7 USZ (projekt e-commerce) dla operatorów pocztowych i AEO, czyli odpraw celnych do 150 EUR / do 45 EUR bez konieczności wysyłania zgłoszenia celnego, obowiązujących od 1. lipca 2021. Wykorzystanie jej będzie wymagało wykupienia specjalnej licencji. Firma Huzar Software, wraz z ewidencją, zapewnia specjalny moduł dostępu WWW dla administracji celnej. Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.huzar.pl/pomoc/h7/. W razie pytań, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta
• zabezpieczenia: dodano możliwość ręcznej zmiany statusu weryfikacji OSOZ operacji
• przesyłki: uwaga - dostęp WWW do ewidencji przesyłek H7 USZ jest aktualnie dostępny wyłącznie w wersji MagCSMS
• oraz 20 zmian technicznych