Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.51 » 6.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.51
od 16.07.2020
• dodano możliwość eksportu treści tabelek do schowka, Excela i CSV również jako pojedynczego wiersza, gdy wybrano jedną kolumnę, z podaniem separatora (dotyczy schowka i CSV). Separator można również podać zawsze przy eksporcie danych do CSV
• usunięto usterkę mechanizmu zmiany numeru gwarancji, błąd objawiał się tym że przesyłka zwolniona po wygaśnięciu jednej gwarancji nie była ponownie obciążana na nowej gwarancji
• zmieniono wydruk wykorzystania zabezpieczenia dla operacji z programu MagCS - do operacji zwolnień dodano numer operacji obciążenia, które dane zwolnienie zwalnia
• usunięto usterki filtra zakresu dat dla wydań i przyjęć
• dodano ostrzeżenie, gdy wersja serwera bazy danych Firebird jest starsza niż 2.5
• oraz 6 zmian technicznych
6.50
od 23.06.2020
• dodano możliwość wpisania daty zakończenia działania magazynu celnego do bazy magazynów celnych
• na wydrukach wybranych przesyłek dodano pola NrDostawy i DataDostawy w danych przyjęć
• dodano możliwość przepisania danych przesyłek do formatu JSON - menu "Narzędzia -> Narzędzia administratora -> Przepisz dane przesyłek"
• w przesyłce dodano nową kolumnę "Waga na stanie"
• zabezpieczenia: dodano mechanizm wysyłki powiadomień o przekroczeniu progu ostrzegawczego i salda - opcję można skonfigurować w menu "Opcje programu -> Zabezpieczenia" oraz dodatkowo dla każdego zabezpieczenia osobno
• dodano kolumnę "Nadawca" w eksporcie przesyłek dostaw do pliku XLSX
• do wydruku stanu MCS dodano kolumnę numeru poprzedniego WPT
• dodano parametr exe -HSLogFolder (można go użyć również w pliku ini, np. HSLogFolder=c:\HSLog) definiujący folder, w którym są tworzone pliki logów aplikacji HSLog*.txt
• na panelu szczegółów przesyłki dodano daty dokumentów wprowadzenia i odprawy
• usunięto problem uprawnień do szablonów raportów po aktualizacji aplikacji
• usunięto błąd zamykania okien niemodalnych poprzez opcję z menu Okna -> Zamknij wszystkie otwarte okna
• przywrócono pod nazwą Podgląd XML dotychczasowy podgląd przesyłki usunięty na rzecz podglądu realizowanego przez okno edycji
• usunięto błąd w szablonie raportu "Rozliczenie trasy" w oknie planera tras powodujący pojawianie się komunikatu "Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Double)
• oraz 55 zmian technicznych