Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.50
od 23.06.2020
• dodano możliwość wpisania daty zakończenia działania magazynu celnego do bazy magazynów celnych
• na wydrukach wybranych przesyłek dodano pola NrDostawy i DataDostawy w danych przyjęć
• dodano możliwość przepisania danych przesyłek do formatu JSON - menu "Narzędzia -> Narzędzia administratora -> Przepisz dane przesyłek"
• w przesyłce dodano nową kolumnę "Waga na stanie"
• zabezpieczenia: dodano mechanizm wysyłki powiadomień o przekroczeniu progu ostrzegawczego i salda - opcję można skonfigurować w menu "Opcje programu -> Zabezpieczenia" oraz dodatkowo dla każdego zabezpieczenia osobno
• dodano kolumnę "Nadawca" w eksporcie przesyłek dostaw do pliku XLSX
• do wydruku stanu MCS dodano kolumnę numeru poprzedniego WPT
• dodano parametr exe -HSLogFolder (można go użyć również w pliku ini, np. HSLogFolder=c:\HSLog) definiujący folder, w którym są tworzone pliki logów aplikacji HSLog*.txt
• na panelu szczegółów przesyłki dodano daty dokumentów wprowadzenia i odprawy
• usunięto problem uprawnień do szablonów raportów po aktualizacji aplikacji
• usunięto błąd zamykania okien niemodalnych poprzez opcję z menu Okna -> Zamknij wszystkie otwarte okna
• przywrócono pod nazwą Podgląd XML dotychczasowy podgląd przesyłki usunięty na rzecz podglądu realizowanego przez okno edycji
• usunięto błąd w szablonie raportu "Rozliczenie trasy" w oknie planera tras powodujący pojawianie się komunikatu "Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Double)
• oraz 55 zmian technicznych