Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.34 » 4.33 » 4.32 » 4.31 » 4.30
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.34
od 19.10.2017
• wprowadzono automatyczne dodawanie przesyłek podczas przyjmowania na stan (funkcja:Przyjęcie na MO - po lewej nad lista przesyłek). Funkcjonalność włączana jest opcją w opcjach programu (Ustawienia przesyłek\Dodawaj automatycznie brakujące przesyłki)
• wprowadzono mechanizm umożliwiający dodawanie przesyłek do bazy podczas dodawania ze schowka przesyłek na zakładkę wybrane (Program pyta czy dodać przesyłki których brak w bazie. Program proponuje dodanie przesyłek do bazy gdy mechanizm auto numeracji przesyłek jest wyłączony)
• WinSADGuard od wersji 5.0 powiadamia logujących się użytkowników o odmowie autoryzacji ze względu na zdublowany GUID bazy lub brak przydzielonej licencji
• dodano blokadę uruchomienia aplikacji, gdy na którymkolwiek z dysków, na którym mogą być zapisywane tymczasowe pliki (katalog systemowy, katalog danych) jest mniej niż 200MB oraz ostrzeganie, gdy jest tam mniej niż 1GB
• odblokowano możliwość tworzenia dostawy z przesyłek wskazanych na zakładce wybrane
• zablokowano możliwość użycia mechanizmu obciążania gwarancji w stosunku do przesyłek eksportowych
• oraz 16 zmian technicznych
4.33
od 11.08.2017
• usunięto błędy zgłaszane w pewnych sytuacjach przy otwieraniu bazy firm
• oraz 2 zmiany techniczne
4.32
od 01.08.2017
• w oknie edycji firmy dodano pola o blokadzie finansowej i kwocie długu. Dane te można edytować posiadając uprawnienie "Firmy - edycja blokady finansowej".
• przyspieszono wczytywanie słowników z bazy danych
• oraz 6 zmian technicznych
4.31
od 13.07.2017
• poprawiono edycję danych firmy, w tym usunięto usterkę zawieszania się programu po edycji miasta oraz przeniesiono flagi "VAT na deklaracji" i "Zgoda na..." na pierwszą zakładkę
• oraz 2 zmiany techniczne
4.30
od 05.07.2017
wprowadzono możliwość objęcia gwarancją towarów w miejscu uznanym. Gwarancja obciążana jest w momencie przyjęcia przesyłki na stan i zwalniana w momencie odprawy lub wprowadzenia na MCS (wtedy obciążana jest gwarancja związana z MCS). Gwarancja MU obciążana jest po przyjęciu pierwszej sztuki a zwalniana po wprowadzeniu pierwszej sztuki na MCS lub odprawie ostatniej sztuki towaru
• dodano moduł lokalizacji w bazie firm, służący do ewidencji adresów powiązanych z firmą
• dodano nowe cechy firmy - przewoźnik oraz odbiorca towaru - odpowiednia flagę zaznacza się w danych firmy
• moduł bazy firm: wydłużono długość pola "Nazwa" firmy z 60 do 300 znaków
• usunięto zbędne, ponowne pytanie o anulowanie zaznaczonych wierszy, które pojawiało się w oknie tworzenia DSK po kliknięciu "Zaznacz dostawę", gdy w oknie zaznaczono już jakieś przesyłki
• dla nowych drukarek program domyślnie przyjmuje, że wydruki na nich będą w trybie graficznym, co pozwala w praktyce uniknąć różnych kłopotów związanych z konfigurowaniem pracy w trybie tekstowym (kody sterujące itp.)
• Wydzielono oddzielne opcje blokady usuwania/edycji oraz opcji usuwania firmy z przypiętym upoważnieniem
• usunięto błąd aktualizacji słowników na nowej bazie danych w wersji instalacyjnej programu
• usunięto błąd powodujący, że przy tworzeniu nowego użytkownika nie zapisywał się wybrany w oknie danych użytkownika domyślny kod oddziału
• usunięto błąd instalacji całej bazy taryfy celnej
• lista dostaw filtrowana po konkretnym oddziale pokazuje również dostawy puste, jako ze są potencjalnie zgodne z każdym oddziałem
• usunięto błąd powodujący zawieszanie programu podczas próby odczytu danych słowników z bazy, gdy wykonywała się aktualizacja słowników w tle
• usunięto błąd sprawdzania klucza USB przy włączonym zapobieganiu wykonywaniu danych (DEP) w systemie Windows
• oraz 42 zmiany techniczne