Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.03 » 6.02 » 6.01 » 6.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.03
od 16.10.2019
• poprawiono wyświetlanie przesyłek Dokumentów dostawy na liście po prawej stronie okna. Teraz po wejściu do okna są tam zawsze widoczne wszystkie przesyłki; dodano brakujące kolumny do gridów przesyłek względem poprzedniej wersji MagCS (przed przebudową)
• usunięto usterkę mechanizmu grupowego wydawania przesyłek
• usunięto usterkę mechanizmu przyjmowania dostaw
• usunięto błąd powodujący, że przesyłki wysyłane do diagnostyki nie miały załączonej historii zmian
• usunięto usterkę związaną z dodawaniem pozycji na listę wybranych oraz usuwaniem z niej
• oraz 1 zmiana techniczna
6.02
od 09.10.2019
• dodano pole: Planowany rodzaj transportu w danych przesyłki (w oknie edycji przesyłki na 5. zakładce)
• oraz 1 zmiana techniczna
6.01
od 03.10.2019
• usnięto usterki skutkujące blokadą wydruku zlecenia wyprowadzenia z MCS
• oraz 2 zmiany techniczne
6.00
od 01.10.2019
gruntownie przebudowano program, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć obciążenie bazy danych. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag pod adres huzar@huzar.pl
• w oknach przyjęcia przesyłki i oknie przyjęcia dostawy wprowadzono ustawianie domyślnego kodu magazynu wg przesyłki lub danych początkowych
• na wydruku DS AIS dodano nowe pole z datą maksymalnego terminu czasowego składowania
• wprowadzono komunikat informacyjny po zakończeniu importu przesyłek umożliwiający umieszczenie zaimportowanych przesyłek na zakładce Wybrane
• dodano eksport przesyłek w kontekście dostawy do pliku XLSX z zakładki Dostawy pod prawym przyciskiem myszy w menu "Eksport przesyłek z dostaw do pliku XLSX"
• poprawiono eksport dat oraz pól ze statusami (wyświetlanymi w formie ikon) podczas kopiowania danych do Excela
• oraz 45 zmian technicznych