Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.41 » 5.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.41
od 12.04.2019
• mechanizm obciążania gwarancji w MagCS rozbudowano tak by program był w stanie zwolnić obciążenie gwarancji przesyłki w momencie gdy przestanie obowiązywać powiązanie gwarancji z danym magazynem lub MU. Powinien on również obciążyć przesyłkę wymagającą obciążenia w momencie gdy zacznie obowiązywać powiązanie magazynu/MU z gwarancją. Mechanizm powiązań konfigurujemy wprowadzając daty bez godzin. Domyślnie powiązanie obowiązuje do końca dnia określonego jako koniec okresu obowiązywania. Analogicznie powiązanie zaczyna obowiązywać z pierwszą minutą dnia określonego jako początek obowiązywania powiązania. Operacja zwolnienia/obciążenia dla przesyłki wykonywana jest w momencie jej zapisywania do bazy
• oraz 1 zmiana techniczna
5.40
od 10.04.2019
• dodano komunikat ostrzegający w przypadku, gdy dla danej przesyłki kwota obciążenia przekroczy kwotę wolną gwarancji
• dodano podgląd bufora wywołań w menu: Narzędzia/Narzędzia administratora/Podgląd bufora wywołań dla użytkowników z uprawnieniami nadawania praw
• dodano funkcję umożliwiającą wydanie odprawionych, starych przesyłek (menu: Narzędzia/Narzędzia administatora/Wydaj odprawione przesyłki)
• usprawniono proces dodawania pozycji przy dokumentach DSK, np. można podać zakres pozycji 12-50
• przy wydruku deklaracji skróconej w AIS dodano możliwość wybrania pozycji towarowych które mają się znaleźć na wydruku
• dodano możliwość wprowadzania informacji dodatkowej w oknie edycji towaru DS115
• usunięto błąd weryfikacji numerów akcyzowych i MRN na stronie Komisji Europejskiej
• oraz 28 zmian technicznych