Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 6.31 » 6.30
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
6.31
od 25.03.2020
• usunięto błąd powodujący, że przesyłki nie były przyjmowane na MCS po ręcznej edycji statusu wygenerowanej dla nich DSAIS
• oraz 3 zmiany techniczne
6.30
od 17.03.2020
wprowadzono nowy zintegrowany moduł saldowania zabezpieczeń "Zabezpieczenia", który zastępuje moduł GwarancjeNCTS. Instrukcje obsługi modułu i migracji danych zamieszczono na stronie internetowej Huzar Software:
https://www.huzar.pl/wp-content/uploads/2020/01/Instrukcja_Zabezpieczenia.pdf
https://www.huzar.pl/wp-content/uploads/2017/06/Instrukcja_Zabezpieczenia_narzedzie_migracji_danych.pdf
• wprowadzono pole Kod MU w przyjęciu przesyłki by umożliwić wprowadzenie informacji o przyjęciu przesyłki na dwa różne MU jednocześnie
• przeniesiono opcje "Adresy do obierania" do gałęzi Opcji programu: "Systemy/PUESC - użytkownika"
• dodano konfigurację "System PUESC - wspólne" w opcjach programu, dzięki której można wysyłać domyślnie również przez BCP
• dodano checkbox "Salduj wagę przesyłek podczas wydawania" w oknie opcji programu -> Ustawienia przesyłek - wspólne. Gdy zaznaczone, w przypadku wydawania jednej przesyłki do pola waga, podstawi się maksymalna waga. W przypadku wydawania wielu przesyłek, waga będzie automatycznie przeliczana.
• poprawiono obsługę autoryzacji nowo utworzonej bazy danych w przypadku, gdy jest ona autoryzowana przez program WinSADGuardIB
• zapewniono, że wybrane operacje (m.in. generowanie DSAIS dla zaznaczonych przesyłek w oknie tworzenia DSAIS) są realizowane wg kolejności zaznaczonych przesyłek w tabelce
• w oknie bazy użytkowników dodano możliwość filtrowania po stanowisku użytkownika, jeśli ta kolumna jest widoczna w tabelce (domyślnie jest ukryta)
poprawiono podglądy treści komunikatów. Ważne dla posiadających niewspierany system operacyjny Windows XP - podglądy treści w głównym oknie komunikatów mogą nie być w ogóle widoczne.
• w bazie firm oraz w bazie lokalizacji firmy można zaznaczyć, że firma jest ZPO (zużywającym podmiotem olejowym) lub/i PPO (pośredniczącym podmiotem olejowym)
• poprawiono wyświetlanie wartości przyjętej na szablonie magazynu operacyjnego w kontekście dostawy
• usunięto błąd powodujący, że jako data przyjęcia towaru na MCS brana była data nadania MRN w DSAIS pochodząca z DS128 lub data bieżąca, a nie data z DS130
• usunięto błąd importu symboli do wybranego zestawu
• Udoskonalono mechanizm saldowania wagi podczas wydawania towaru. Podczas wydawania towaru po jednej sztuce waga saldowana jest proporcjonalnie.
• usunięto usterkę mechanizmu eksportującego przesyłki dostawy do pliku Excel
• poprawiono generowanie DSK AIS z danych przesyłki - przenoszony jest kod UC, jeśli wpisany jest w lokalizacji towaru, inaczej jest wpisywany kod MU
• oraz 59 zmian technicznych