Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.02 » 5.01 » 5.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.02
od 15.10.2018
• usunięto usterkę mechanizmu wydawania przesyłki (nie działała metoda wydająca jednorazowo wszystkie przesyłki na stanie)
• oraz 2 zmiany techniczne
5.01
od 26.09.2018
• usunięto usterki mechanizmu rejestrowania odprawy w kontekście wywołania dla kilku przesyłek
• oraz 1 zmiana techniczna
5.00
od 25.09.2018
przerobiono niektóre moduły programu - np. notes, opisy towarów, moduł CIM, konfigurację - na nową technologię, zwiększając stabilność i wydajność pracy aplikacji
• dodano możliwość wprowadzenia wagi w oknie wprowadzania danych odprawy przesyłki
• udostępniono możliwość edycji numeru własnego w oknie edycji DS dla AIS
• w oknie haseł i uprawnień użytkowników dodano w tabeli użytkowników kolumny "Imię", "Nazwisko" oraz pole "Filtruj wg" pozwalające na filtrowanie pełnotekstowe listy użytkowników
• raport w oknie haseł i uprawnień użytkowników zawiera również ich imiona i nazwiska, o ile są wpisane w ich profilach
• wprowadzono mechanizm wycofywania obciążenia w module gwarancji po usunięciu przyjęcia
• dodano komunikat ostrzegający przed przyjęciem na stan przesyłki, która była już przyjęta przynajmniej 90 dni wcześniej. Ma to zapobiegać sytuacji, w której, na skutek powtórzenia się numeru przesyłki, ponownie rozpoczynamy obsługę przesyłki starej (zakończonej)
• rozbudowano mechanizm weryfikacji przesyłek o mechanizm uzupełniający godzinę odprawy w przesyłce na podstawie daty utworzenia komunikatu IE029
• w oknie edycji firmy można zaznaczyć, że firma nie zgadza się na przetwarzanie ich danych oraz wpisać do kiedy, z powodu innych przepisów, dane firmy muszą jednak pozostać w bazie
• usunięto usterkę uniemożliwiającą podanie wartości zmiennoprzecinkowej dla pól mas brutto i netto w oknie edycji towaru DS w AIS
• dodanie obsługi kopiowania sąsiednich wartości z klawiszem Alt w Oknie Symboli
• przywrócono możliwość wyboru widocznych kolumn w oknie edycji haseł i uprawnień na zakładce "Kto pracuje?" ze względu na kolumnę "Autoryzowane moduły", która domyślnie jest ukryta
• dodano wycofanie obciążenia gwarancji w sytuacji gdy po przyjęciu i obciążeniu następuje odprawa z datą wsteczną (przed przyjęciem) - odprawa przed przybyciem.
Występuje to gdy: odprawa zgłoszona przed przybyciem ale komunikat zwolnienia doszedł dopiero po przybyciu
• usunięto usterkę dodawania przesyłek do wybranych na podstawie numerów ze schowka (jeśli numery się powtarzały program zgłaszał, że przesyłek o powtarzających się numerach brakuje w bazie)
• oraz 35 zmian technicznych