Nowości w SMGS2015IB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 1.17 » 1.16 » 1.15 » 1.14 » 1.13 » 1.12 » 1.11 » 1.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
1.17
od 30.09.2016
• w przypadku pojawienia się komunikatu "Printer is not currently printing" podczas druku SMGS 2015 program ponownie odczytuje dane dostępnych drukarek i proponuje ponowienie próby wydruku
• w danych wagonu dodano możliwość wpisania masy z ważenia. Gdy jest ona wpisana każdy wagon zajmuje w polu 7-12 dwie linie, a masa z ważenia drukowana jest w kolumnie 11 pod masą własną. Pojawia się również w załączniku z listą wagonów
• w danych wagonu dodano możliwość wpisania uwag, drukowanych w załączniku z listą wagonów
• poprawiono polskie napisy w nagłówkach wydruku dokumentu SMGS
• dodano drukowanie 4 linii pola 25 na formularzu "Beller"
• oraz 2 zmiany techniczne
1.16
od 24.09.2015
• dodanie możliwości wstawienia skanu podpisu w polu 1 dokumentu SMGS2015, na czystej kartce papieru
1.15
od 04.09.2015
• usunięto błąd powodujący nachodzenie na siebie na wydruku liter rosyjskich
1.14
od 01.09.2015
• poprawiono obsługę chińskich znaków w oknach edycji, na wydruku i podglądzie formularza
1.13
od 26.08.2015
• usunięto błąd w tytule karty 2 (Ceduła, było "przeweźnika" zamiast "przewoźnika")
• oraz 1 zmiana techniczna
1.12
od 22.07.2015
• dodano możliwość podania numeru pozwolenia na druk dla kolei innej niż PKP Cargo (wpisuje się w polu nazw kolei)
• zmieniono nazwę kolumny "Eksporter" na "Nadawca" w oknie listy dokumentów SMGS 2015 oraz zapewniono wyświetlanie cyrylicy w kolumnach "Nadawca" i "Odbiorca"
• udostępniono klawisz DELETE w polu filtra "Kategoria" okna bazy dokumentów SMGS 2015
1.11
od 20.07.2015
• usunięto usterkę braku możliwości filtrowania wg kategorii
• rozszerzono rozmiar opisu dokumentu SMGS 2015 z 32 do 100 znaków
1.10
od 16.07.2015
• przeniesiono edycję pola 64 z okna wyboru stron do druku do okna edycji SMGS i dodano możliwość skalowania jego czcionki
• usunięto błąd powodujący zapis danych okna edycji pola 5 w notesie pola 2
• usunięto błąd niewłaściwej szerokości kolumn 16-18 w oknie edycji pola 15 przy wybranej najmniejszej czcionce
• zmieniono sposób drukowania podkładu ramek i opisów pól dokumentu SMGS na czystych kartkach, co powinno poprawić współpracę z niektórymi sterownikami drukarek (skrócić czas druku)
• w oknie edycji pola 15 dodano w menu podręcznym opcję "Wstaw/edytuj masy" (skrót Ctrl+M) pozwalający wstawić oraz edytować masę netto i tara z automatyczną kalkulacją masy brutto
• poprawiono napis na ikonce pliku *.smgs (było "CMGS" zamiast "SMGS"). Uwaga! Wygląd ikon zmieni się po restarcie systemu lub po odświeżeniu bufora ikon poleceniem "ie4uinit.exe -ClearIconCache" w linii komend
• oraz 1 zmiana techniczna