Nowości w TERMINATORIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.11 » 4.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.11
od 14.11.2017
• przy generowaniu SAD-u w odbiorcy w polu 8 oraz w danych kontrahenta faktury usuwane są treści obcojęzyczne (np. adres wpisany cyrylicą)
• opcję "przy tworzeniu SAD-u pomiń faktury przesyłek DW" przeniesiono z zakładki "Opcje wspólne" na zakładkę "Jaki SAD?" (jest teraz opcją danego użytkownika)
• oraz 1 zmiana techniczna
4.10
od 16.10.2017
• w menu Terminator i w menu podręcznym listy SAD-ów w głównym oknie programu dodano opcję "Przypnij SAD do przesyłki". Pozwala ona powiązać SAD z przesyłkami w bazie MagCS, których numery są wpisane w dokumentach wymaganych pól 44 SAD-u, o kodzie podanym w oknie opcji tworzenia SAD-ów dla przesyłek. Dzięki temu można przygotować dokument SAD dla przesyłek, których jeszcze nie ma w bazie MagCS, a następnie powiązać go z nimi gdy się tam już pojawią. Opcja obecnie dotyczy tylko SAD-ów i przesyłek eksportowych, SAD może dotyczyć tylko jednej przesyłki i mieć zgodną z nią walutę
• w oknie podglądu wydania przesyłki status "ECS nadano numer MRX" ma nową ikonkę i opis
• zwiększono rozmiar pola OpisTowaru przesyłki by jego rozmiar był zgodny z rozmiarem opisu na DSK
• usunięto błąd powodujący, że przy kopiowaniu SAD-u dla przesyłki mimo zaznaczonej opcji "uaktualnij dane nadawców i odbiorców" w oknie opcji zerowania SAD-u dane pola 8 kopiowanego SAD-u importowego nie były odświeżane
• oraz 6 zmian technicznych