Nowości w TERMINATORIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 3.22 » 3.21 » 3.20 » 3.16 » 3.15
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
3.22
od 07.09.2017
• usunięto błąd powodujący w pewnych okolicznościach znikanie okienek lub ich całkowity brak reakcji na klawiaturę i myszkę
3.21
od 21.07.2017
• w oknie opcji tworzenia SAD-u dodano opcję "nie wypełniaj pola 18 i 40 w eksporcie". Po jej zaznaczeniu w SAD-ach eksportowych tworzonych dla przesyłek wywozowych (w tym opcją "Kopiuj SAD dla przesyłki") pola 18 i 40 nie są wypełniane. Nie są również odświeżane po zmianach danych przesyłek i ich dostaw
• usunięto błąd powodujący wyjątek po kliknięciu dymka "Analiza komunikatu IE43...wykazała rozbieżności...kliknij tutaj"
• oraz 1 zmiana techniczna
3.20
od 05.07.2017
• dodano opcję "Ustaw status kontroli celnej" w popup menu listy przesyłek w oknach tworzenia DSK i SAD z przesyłek oraz oknach podglądu przesyłek DSK i SAD
• usunięto błąd mechanizmu odświeżania mała/duża wartość (mechanizm nie reagował na blokowanie wartości ręcznej)
• przy tworzeniu SAD-u dla przesyłek gdy kraj wysyłki (dla przesyłek typu przywóz) lub przeznaczenia (dla przesyłek typu wywóz) to Turcja lub kraje EFTA wówczas w 1 części pola 1 Terminator wpisuje EU, w przeciwnym razie IM (dla przesyłek typu przywóz) lub EX (dla przesyłek typu wywóz)
• oraz 7 zmian technicznych
3.16
od 03.07.2017
• usunięto błąd, który powodował, że przy kopiowaniu dla przesyłki SAD-u zawierającego fakturę masa przesyłki nie była rozbijana na towary tej faktury, skutkiem czego masy w polu 35 i 38 SAD-u były nieaktualne (pochodziły z kopiowanego SAD-u)
3.15
od 21.06.2017
• w oknie opcji tworzenia SAD-ów dodano pole na kod przesyłki w polu 44 SAD-ów eksportowych
• w oknie opcji tworzenia SAD-ów dodano opcję "nie odświeżaj automatycznie mas w eksporcie" pozwalającą wyłączyć odświeżanie mas jedynie w SAD-ach eksportowych