Nowości w TERMINATORIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.24 » 4.23 » 4.22 » 4.21 » 4.20
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.24
od 19.03.2018
• przy tworzeniu SAD-u dla przesyłek eksportowych jeśli odbiorca nie ma wpisanego rodzaju kontrahenta wówczas program ustawia go na "C" (firma zagraniczna)
• usunięto błąd mogący powodować znikanie w polu 44 SAD-u eksportowego dokumentów 4DK1 z numerem przesyłki w momencie odświeżania SAD-u po zmianie danych dostawy, gdy SAD był wygenerowany wg faktur
• usunięto błąd braku dostępu do bazy danych
• oraz 2 zmiany techniczne
4.23
od 01.03.2018
• w opcjach konfiguracji modułu dodano możliwość wskazania użytkownika, który będzie aktualizował dane w tle (historia, bufor wywołań), a jeśli od ostatniego sprawdzania historii minęło mniej niż 10 sek. to w tle jest ono pomijane
• w opcjach tworzenia SAD-u dodano opcję "ignoruj dane odbiorców", pozwalającą łączyć w jednym SAD-zie dane przesyłek o różnych odbiorcach
• dodano nową opcję zerowania SAD-u, która uaktualnia UC zgłoszenia na ten wpisany w opcjach programu. Opcja pozwala uniknąć problemu z przypadkowym zgłoszeniem SAD do UC podlegającego CUDO
• usunięto błąd powodujący, że wymagany moduł Terminator pozwalał na uruchomienie aplikacji macierzystej mimo, że nie został otwarty np. ze względu na niezgodność wersji bazy przesyłek
• oraz 11 zmian technicznych
4.22
od 01.02.2018
• dostosowano moduł do najnowszych wersji MagCS
• usunięto usterkę, która skutkowała wyjątkiem o treści: 'The transaction operation cannot be performed because there are pending requests working on this transaction.'
• oraz 2 zmiany techniczne
4.21
od 08.01.2018
• usunięto błąd zapisu przesyłki w momencie odebrania CLNZ dla DSK, który mógł skutkować zapisaniem nagłówka przesyłki mimo nieprawidłowego kodu magazynu w DSK
• podczas zapisu przesyłki po odebraniu CLNE dla DSK program obecnie zapisuje dodatkowe informacje z DSK tj. środek transportu, dokumenty poprzednie i wymagane oraz odbiorcę
• podczas przypinania przesyłki do agenta w oknie wyboru agenta wyświetlana jest lista wyboru gdy liczba agentów jest większa niż 20. Poprzednio w przypadku długiej listy agentów opcje ich wyboru nie mieściły się na ekranie, nachodziły na siebie i wybór agenta stawał się niemożliwy
• oraz 2 zmiany techniczne
4.20
od 07.12.2017
• usunięto błąd obciążania/zwalniania gwarancji podczas zapisu danych przesyłki do bazy
• oraz 5 zmian technicznych