Nowości w TERMINATORIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.55 » 4.54 » 4.53 » 4.52 » 4.51 » 4.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.55
od 23.04.2019
• gdy SAD zgłoszono już w AIS wówczas po zmianie mas lub numeru MRN w przesyłkach MagCS dane w SAD-zie nie są odświeżane
4.54
od 19.02.2019
• dodano zabezpieczenie przed generowaniem DSAIS dla przesyłek z nazwą odbiorcy przekraczającą max rozmiar akceptowany przez system AIS (70 znaków)
• usunięto omyłkową blokadę kopiowania DSK, PWD i DSAIS występującą przy braku licencji Terminator Full
• przy braku Excela w systemie raport przesyłek MRN jest zapisywany za pomocą wewnętrznej biblioteki do pliku wybranego przez użytkownika, na podstawie szablonu HSPlugTerminatorRapMRNXLSX.xltx z katalogu danych (jeśli szablonu brak wówczas jest generowany przez moduł)
• oraz 1 zmiana techniczna
4.53
od 30.01.2019
• dostosowano do MagCS 5.23
4.52
od 08.01.2019
• usunięto dokumenty poprzednie z nagłówka DS AIS - reguła 893
• dodano wymagalność rodzaju przedstawicielstwa w unieważnieniu deklaracji skróconej oraz dla przedstawiciela osoby fizycznej
• przy generowaniu DSAIS dla przesyłek numer ewid. dostawy wstawiany jest w dok. poprz. towarów DSAIS, a nie w dok. poprz. samej DSAIS
• przy generowaniu DSAIS dla przesyłek dodano przenoszenie zamknięć podanych przy środ. transp. dostawy przesyłki do zamknięć w DSAIS
• usunięto błąd powodujący, że program generował DSAIS dla dok. grupującego innego niż wybrany i nie usuwał z listy wyboru tych dokumentów grupujących, dla których DSAIS już wygenerowano
• usunięto wypełnianie pola Przedstawiciel w DSAIS generowanej dla przesyłek
• usunięto błąd powodujący, że przy generowaniu DSAIS dla przesyłek z danych transportu dostawy kopiowany był rodzaj transportu jako oznaczenie transportu w DSAIS, mimo, że pola te oparte są na różnych słownikach. Obecnie program automatycznie przekodowuje wartości 1,2,3,4 i 8 rodzaju transportu na kody 10,20,30,40 i 80 oznaczenia transportu. W pozostałych przypadkach pole oznaczenia pozostawia puste.
• oraz 2 zmiany techniczne
4.51
od 21.12.2018
• poprawiono zwalnianie gwarancji w niektórych przypadkach odprawy przed przybyciem
• oraz 1 zmiana techniczna
4.50
od 19.12.2018
• dodano możliwość odczytu plików *.xlsx w przypadku, gdy w systemie nie ma zainstalowanego Excela
• dodano generowanie dokumentów poprzednich dotyczących deklaracji skróconej DSAIS z numerem pozycji towaru na niej w trybie wielopozycyjnym w przypadku, gdy nie podano dokumentów dostawy
• przy tworzeniu SAD-u w trybie kopiowania SAD-u dla przesyłki jeśli przyjęcia przesyłki mają wygenerowane DSAIS wówczas typ wynikowego SAD-u (tzn. "Do AIS" lub "Do Celiny") zależy od opcji "domyślny system wysyłki zgłoszeń importowych" w opcjach programu
• usunięto błędy mogące powodować, że przy generowaniu SAD-u w polu 40 nie zawsze pojawiały się numery pozycji na DSAIS
• usunięto błąd powodujący, że w polu 40 SAD-u do AIS generowanego dla przesyłek objętych deklaracją DSAIS nie było pozycji na DSAIS, gdy DSAIS zawierała tylko 1 towar
• w DS AIS generowanych dla przesyłek MagCS nie jest wypełniana ilość i jednostka miary
• usunięto błąd powodujący, że SAD-y do AIS generowane wg dok. grupujących (tryb wielopozycyjny) nie zawierały w polu 40 numerów pozycji dok. grupujących
• oraz 10 zmian technicznych