Nowości w TERMINATORIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.60 » 4.55 » 4.54 » 4.53
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.60
od 04.07.2019
dodano generowanie przesyłek i dostaw na podstawie deklaracji skróconej AIS - w konfiguracji modułu należy zaznaczyć "wprowadzaj przesyłki do ewidencji MagCS po zwolnieniu DSK"
• w oknie tworzenia SAD-ów i DSAIS dla przesyłek w ramce wybranych przesyłek dodano przycisk "Dodaj wg schowka", pozwalający pobrać do ramki przesyłki o numerach podanych w schowku w kolejnych liniach
• w oknie tworzenia SAD-ów i DSAIS ramka "Wybrane" jest domyślnie pokazywana, a program pamięta jej ostatni stan. W ramce dodano etykietę "Wybrane" ze skrótem do tabeli przesyłek wybranych, żeby dało się szybko przejść na tą tabelkę za pomocą klawiatury
• usunięto błąd powodujący, że w historii zmian przesyłki nie był zapisywany identyfikator użytkownika gdy zmian dokonał Terminator pracujący pod kontrolą WinSAD-a uruchomionego w trybie usługi
• usunięto błąd powodujący, że w oknie tworzenia DSK i DSAIS dało się pobrać do ramki wybranych przesyłek przesyłki z innego oddziału o numerach ze schowka lub arkusza Excel, mimo, że użytkownik nie miał prawa podglądu danych z innego oddziału
• data przyjęcia przesyłki na MCS jest wpisywana dopiero po odebraniu DS130 i jest to data utworzenia komunikatu DS130, a gdy jej brak wówczas data bieżąca
• unieważnienie DSAIS powoduje jej odpięcie od przyjęć skojarzonych z nią przesyłek
• oraz 18 zmian technicznych
4.55
od 23.04.2019
• gdy SAD zgłoszono już w AIS wówczas po zmianie mas lub numeru MRN w przesyłkach MagCS dane w SAD-zie nie są odświeżane
4.54
od 19.02.2019
• dodano zabezpieczenie przed generowaniem DSAIS dla przesyłek z nazwą odbiorcy przekraczającą max rozmiar akceptowany przez system AIS (70 znaków)
• usunięto omyłkową blokadę kopiowania DSK, PWD i DSAIS występującą przy braku licencji Terminator Full
• przy braku Excela w systemie raport przesyłek MRN jest zapisywany za pomocą wewnętrznej biblioteki do pliku wybranego przez użytkownika, na podstawie szablonu HSPlugTerminatorRapMRNXLSX.xltx z katalogu danych (jeśli szablonu brak wówczas jest generowany przez moduł)
• oraz 1 zmiana techniczna
4.53
od 30.01.2019
• dostosowano do MagCS 5.23