Nowości w WINSADGUARDIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.33 » 4.32 » 4.31 » 4.30 » 4.29 » 4.28 » 4.27 » 4.26
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.33
od 05.07.2017
• w logu dla pobranego pliku uprawnień zapisuje się również datę i czas jego wygenerowania, np. "Pobrano plik uprawnień o dacie 2017-06-09 (piątek) godz. 09:34"
• usunięto błąd generowania numeru sprzętowego
• oraz 1 zmiana techniczna
4.32
od 29.11.2016
• dodano przycisk "Test połączenia" w oknie opcji logowania do bazy MS SQL do autoryzacji oraz zmieniono timeout na połączenie do bazy MS SQL ze 100 na 5 sekund
• usunięto błąd mogący powodować zawieszanie usługi Guarda w przypadku problemów z weryfikacją podpisu cyfrowego pliku programu
• oraz 4 zmiany techniczne
4.31
od 09.11.2016
• usunięto błąd powodujący, że w pewnych przypadkach zgłaszane było przekroczenie limitu uruchomień aplikacji w danej sesji
• zapewniono przekazywanie autoryzowanym aplikacjom informacji o przyczynie braku autoryzacji przy logowaniu się do nich
4.30
od 08.11.2016
• usunięto problem braku autoryzacji nowo logujących się użytkowników ze względu na rezerwację licencji dla już pracujących. Problem ujawniał się przy specyficznej kolejności logowania do kilku baz z tego samego stanowiska
• oraz 3 zmiany techniczne
4.29
od 26.10.2016
• dostosowano do współpracy z serwerem bazy danych Firebird 3.0
• dodano przycisk "Pokaż uprawnienia" w ramce danych zabezpieczenia, pozwalający na podgląd uprawnień dla bieżącego zabezpieczenia
• odblokowano ikonkę minimalizacji głównego okna programu
• usunięto błąd powodujący, że po zminimalizowaniu okna programu do ikony w tray-u i przywołaniu nie dało się go już zminimalizować
• w popup menu listy autoryzowanych baz dodano opcję "Zmień GUID bazy ..."
• w oknie opcji uruchamiania usługi dodano możliwość wskazania kont "Local Service" i "Network Service"
• jeśli przy próbie uruchomienia programu w trybie usługi lub zatrzymania jego pracy w tym trybie (opcje w menu "Ustawienia\Tryb pracy") nie jest możliwe uzyskanie dostępu do Managera Usług program sugeruje uruchomienie programu w trybie administratora
• oraz 5 zmian technicznych
4.28
od 30.03.2016
• poprawiono generowanie hasła sprzętowego
• oraz 1 zmiana techniczna
4.27
od 18.01.2016
• usunięto błędy konwersji polskich znaków na systemach Windows, gdzie domyślnym językiem dla programów nieobsługujących Unicode był język polski
• zmieniono okno edycji konta i hasła usługi Guard-a tak, by konto localsystem było domyślne i jawne, tzn. nie wymagało konieczności znajomości tej nazwy
• usunięto błąd mogący powodować brak lub wygasanie autoryzacji aplikacji oraz problemy z zalogowaniem się do nich co ok. 4 godziny w przypadku, gdy Guard autoryzował bardzo dużą (kilkadziesiąt) liczbę baz
• alarmy o przekroczeniu dopuszczalnych czasów autoryzacji zapisywane są w logu z uwzględnieniem liczby autoryzowanych baz (poprzednio przy dużej liczbie autoryzowanych baz niepotrzebnie były zgłaszane)
• oraz 3 zmiany techniczne
4.26
od 25.11.2015
• dodano zapis w logu zdarzeń informacji dot. odczytu i zapisu pliku KoscGuard.cfg
• dla zdarzenia aktualizacji pliku uprawnień zapisywana jest w logu jego ścieżka i ew. treść błędu w przypadku nieudanego zapisu
• w oknie edycji opcji pracy Guarda dodano przycisk "Edytor SQL" pozwalający na uruchamianie zapytań SQL na wybranej bazie
• rejestr systemowy dla potrzeb ustalania katalogu danych programu otwierany jest tylko do odczytu (ważne dla stanowisk z ograniczonymi uprawnieniami do rejestru)