Nowości w WINSADGUARDIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.27 » 5.26 » 5.25 » 5.24 » 5.23 » 5.22 » 5.21 » 5.20
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.27
od 07.05.2019
• zmieniono protokół komunikacji z TLS 1.0 na 1.2
• usunięto błąd powodujący niewłaściwe zwolnienie OLE przy restarcie usługi, co skutkowało jej blokadą, zatrzymaniem autoryzacji i w konsekwencji wylogowywaniem pracujących użytkowników
• oraz 5 zmian technicznych
5.26
od 23.04.2019
• usunięto błąd obsługi wylogowywania użytkowników, którzy maja zawieszoną lub "zabitą" aplikację, będący przyczyną wyjątków o treści "brak blokady: Can't perform operation on active transaction" i w konsekwencji problemów z dalszą autoryzacją pozostałych użytkowników
• usunięto błąd powodujący mylący zapis w logu o nieprawidłowym zamykaniu OLE
• w przypadku objęcia niedostepnego serwera kwarantanną w logu notowany jest pozostały czas do podjęcia z nim kontaktu
• oraz 1 zmiana techniczna
5.25
od 04.01.2019
• poprawiono sprawdzanie certyfikatów
5.24
od 19.11.2018
• udoskonalono obsługę numerów sprzętowych (UWAGA! W przypadku zmiany numeru prosimy o kontakt)
• oraz 3 zmiany techniczne
5.23
od 01.08.2018
• w rejestrze zdarzeń w informacji o aktywnych transakcjach dodatkowo zapisywane są (o ile to możliwe) IP i nazwa komputera oraz nazwa użytkownika, który daną transakcję uruchomił
• liczba minut pracy jaką zapewnia pojedyncza autoryzacja przez Guarda rośnie wraz z liczbą pracujących użytkowników, co ma poprawić stabilność autoryzacji przy zwiększonym obciążeniu serwera
5.22
od 20.07.2018
• zoptymalizowano sposób zapisu logu Guarda
5.21
od 17.07.2018
usunięto błąd powodujący wyciek pamięci i zasobów podczas autoryzacji baz przez Guard-a, co po kilkudziesięciu godzinach skutkowało wyjątkiem "out of memory" i zatrzymaniem jego pracy
• uwzględniono zapis listy aktywnych transakcji w bazach MSSQL w info diagnostycznym zapisywanym w logu Guarda gdy autoryzacja baz trwa zbyt długo
• usunięto błąd powodujący, że nie dało się zmienić GUID-u bazy (pojawiał się komunikat o nieaktywnej transakcji)
• dodano rejestrowanie w logu Guard-a ilości zajętej pamięci, gdy przekroczy ona 36 MB
• oraz 3 zmiany techniczne
5.20
od 18.06.2018
• usunięto błąd powodujący wyjątek przy próbie edycji pustej matrycy przydziałów (np. niedostępna baza i przez to nieznana lista użytkowników)
• usunięto błąd powodujący, że po archiwizacji bazy lub po odtwarzaniu jej z kopii Guard przez kilkanaście minut odmawiał autoryzacji logujących się użytkowników
• oraz 3 zmiany techniczne