Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 19.93 » 19.92 » 19.91 » 19.90
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
19.93
od 09.04.2024
CBAM: usunięto usterkę uwzględniania w raporcie CBAM SAD-ów uzupełniających jako osobne pozycje. Jeśli generowali Państwo raport CBAM w wersji 19.91 lub 19.92 programu WinSAD, należy ponownie wygenerować raport CBAM w WinSAD 19.93. Usterka dotyczyła tylko procedury uproszczonej.
• poprawiono sprawdzanie uprawnień przy wejściu do okna rejestru Intrastat
• faktury VAT: zmodyfikowano sposób importu pola Data_Sprzedazy przy imporcie faktur. Jeśli puste pole Data_Przekazania_Towaru i wypełnione Data_Sprzedazy to do pola Data_Przekazania_Towaru wpisana zostanie data z pola Data_Sprzedazy
• oraz 2 zmiany techniczne
19.92
od 05.04.2024
• faktury VAT: usunięto przyczynę błędu podczas sortowania faktur przy wyłączonej opcji autonumerowania
• w raporcie VAT uruchamianym opcją "Raporty\Raport VAT" w menu przycisku "Drukuj" w oknie rejestru proc. upr. uwzględniono SAD-y typu I o procedurze 53xx i uszczegółowieniu D51
• dodano zabezpieczenie auto numeracji w sytuacji gdy w masce określono Indeks numeru, ale nie nadano mu wartości (jest pusty) wtedy program nie wyznaczał kolejnego numeru
• oraz 2 zmiany techniczne
19.91
od 04.04.2024
• zabezpieczenia: optymalizacja zapisu danych z QR (OSOZ)
• CBAM: usunięto niepotrzebne ostrzeżenia przy generowaniu raportu CBAM
• faktury VAT: przywrócono opcję eksportu faktur luzem do faktur VAT
• faktury VAT: różne poprawki i udoskonalenia podczas edycji
• faktury VAT: usunięto błąd generowania raportu rejestr faktur, błąd skutkował pomijaniem faktur, w których wprowadzono NIP z kreskami
• SAD: poprawki sprawdzania SAD-ów tranzytowych plus
• oraz 9 zmian technicznych
19.90
od 26.03.2024
faktury VAT: przebudowano wewnętrzną strukturę modułu faktur
• raport CBAM-WINSAD: dodano opcję "pomijaj zgłoszenia objęcia uszlachetnianiem czynnym (procedura 5100)" i dodano nowe kolumny raportu. Niektóre kolumny, np. dane nadawcy, sprzedającego czy numer listu przewozowego, są wypełniane przez WinSAD, pozostałe (np. kwartał rozliczenia uszlachetniania) są wypełniane tylko przez program WinUCZ w nowym raporcie CBAM-WINUCZ
• faktury VAT: dodano nowe uprawnienie "Moduł faktur - Rozliczanie faktur", dostępne w oknie przydzielania uprawnień
• moduł blokad krajów: dodano możliwość skopiowania blokady dla innego kraju (upraszcza wpisywanie kodów CN) i skopiowanie ze schowka listy kodów CN, jak również zaimportowanie oraz wyeksportowanie danych blokad do pliku XML
• SAD: dodano możliwość wyszukiwania wśród listy kodów dodatkowych w polu 33 również wg opisu
• SAD: udoskonalono sprawdzanie przedstawicielstwa dla niektórych procedur celnych, np. składu celnego, uszlachetniania biernego czy procedur uproszczonych dla odbiorców spoza UE
• zabezpieczenia: dodano przycisk generujący przykładowy plik używany do zwolnień ręcznych
• komunikaty: usunięto usterkę nieprzypisywania komunikatu IE548
• rozliczenia VAT na deklaracji: dodano warunek pomijania wczytywania danych firmy która ma status "Zabroniona" podczas tworzenia rejestru w module Rozliczeń VAT na deklaracji
• SAD: jeśli w danych przewoźnika wpisanego w fakturze transportowej w polu 22 podany jest tylko dodatkowy skrót firmy, wówczas jest on wyświetlany w nawiasach zamiast nazwy w ramce podglądu danych przewoźnika i w stopce tabeli opłat, w ramach opisu faktury transportowej
• SAD: usunięto błąd powodujący niewłaściwe kwoty opłat w polu 22 SAD-u, gdy wyłączano w nim i włączano ponownie grupowanie wg faktur, a towary faktury zawierały korekty, których sumaryczną wartość zmieniono w czasie, gdy SAD był w trybie grupowania "ręcznego"
• SAD: usunięto błąd powodujący w pewnych specyficznych przypadkach niewłaściwe rozbicia opłat wpisanych w polu 22 z zaznaczoną opcją "Utrzymuj sumę korekt przy zmianach", gdy wyłączano i wyłączano w danym SAD-zie grupowania wg faktur
• SAD: usunięto opcję z opcji programu "nie wyświetlaj ostrz. o opłacie skarbowej dla pełnomocnictwa" i wyłączono ostrzeżenie o opłacie skarbowej dla 5DK2
• SAD: usunięto z opcji programu zbędną opcję "nie koryguj na bieżąco sumy mas brutto SAD-u podczas jego edycji"
• SAD: usunięto z opcji programu zbędną opcję "nie wliczaj opłat z metodą płatności Z do podliczeń na SAD-BIS". Opłat z tą metodą "Z" nigdy nie wlicza się do podsumowania
• SAD: zablokowano możliwość dodania dwukrotnie tego samego numeru pozwolenia w polu 44 oraz dodano ostrzeżenie po dodaniu duplikatu przez systemy zewnętrzne
• taryfa: poprawiono wyliczanie należności dla preferencji 400 w specyficznym przypadku, gdy kraj kraj pochodzenia należy do unii celnej, ale kraj wysyłki nie należy
• oraz 64 zmiany techniczne