Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 16.40 » 16.39 » 16.38 » 16.37 » 16.36 » 16.35 » 16.34 » 16.33
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
16.40
od 30.07.2021
• zapewniono odczyt numerów MRN z wadliwych plików *.pdf przy odbieraniu komunikatów z systemów celnych
• dodano obsługę odczytu Wywozowych Dokumentów Towarzyszących z plików *.pdf w specyficznym formacie
• oraz 1 zmiana techniczna
16.39
od 15.07.2021
• e-mail: zmieniono program tak, aby potrafił wczytać zmodyfikowane pliki PDF z systemu PUESC (TDT/EAD)
• H7: dodano eksport numeru pozycji dla dokumentu poprzedniego w odprawach H7, zgodnie z informacjami z najnowszego FAQ
• oraz 1 zmiana techniczna
16.38
od 14.07.2021
• pozwolenia: dodano możliwość wpisania do pozwolenia pełnego kodu procedury (np. 4000 zamiast 40) oraz zmieniono walidację zgłoszenia SAD
• H7: dodano obsługę rozsyłania powiadomienia e-mail do klientów dla odpraw H7
• H7: poprawiono eksport adresów e-mail dla firmy, eksportowany jest tylko pierwszy adres, jeśli podanych jest kilka adresów rozdzielonych przecinkami
• H7: poprawiono możliwość wysłania sprostowania (ZC213H7) dla SAD-u H7
• PUESC: poprawiono sposób łączenia z PUESC, co powinno zapobiegać błędom "A security error was encountered when verifying the message". Prosimy o zwrócenie uwagi na to, aby godzina ustawiona w systemie operacyjnym była aktualna
• oraz 2 zmiany techniczne
16.37
od 07.07.2021
• H7: dodano obsługę kanału BCP dla e-Commerce
• zabezpieczenia: dodanie obsługi płatności R i E, czyli odpraw H7
• oraz 4 zmiany techniczne
16.36
od 01.07.2021
• H7: poprawiono eksport zabezpieczeń do pliku ZC215H7
• oraz 2 zmiany techniczne
16.35
od 30.06.2021
• H7: dodano podgląd komunikatów ZC215H7, ZC228H7, ZC299H7
• H7: dodano sprawdzanie słowników 8900, 8902 oraz ksS8901
• SAD: dodano wpisywanie podstawy i stawki opłat 1S1 i 1T1
• zabezpieczenia: usprawniono mechanizm wczytywania QuestionResult z operacjami KK
• oraz 3 zmiany techniczne
16.34
od 22.06.2021
• SAD: dodano opcję sprawdzania dokumentu SAD "nie weryfikuj pozwoleń jednorazowych MRN" - zaznaczenie opcji powoduje, że pozwolenia jednorazowe C019, których numer zaczyna się od "MRN", nie są weryfikowane w bazie pozwoleń
• SAD: wprowadzono poprawki do zgłoszeń ZC215H7, m. in. związane ze zmianami w treści reguł oraz zauważonych usterek w generowaniu komunikatu
• zabezpieczenia: usunięto komunikat o braku numeru zabezpieczenia w przypadku SADów TIR, pojawiający się np. przy wczytywaniu IE029
• oraz 6 zmian technicznych
16.33
od 15.06.2021
• raporty: do raportu faktur z dokumentów SAD dodano kolumnę "Skrót dodatkowy dostawcy"
• PUESC: tymczasowo przywrócono możliwość wybrania opcji odbierania komunikatów z PUESC IN po kliknięciu SHIFT+F8
• SAD: dodano nowe pola związane z systemem AIS H7: "Nr referencyjny przesyłki" na zakładce "Dane AIS" dla pozycji SAD-u oraz "Email operatora pocztowego lub ekspresowego" w danych AIS w polu 1
• zapytania SQL: usunięto usterkę powodującą wyjątek przy kopiowaniu więcej niż jednego zaznaczonego wiersza wyniku zapytania SQL do schowka
• komunikaty: usunięto błąd występujący podczas wczytywania komunikatów IE525
• proxy: usunięto usterkę obsługi systemów proxy, która pojawiła się w WINSAD 16.30
• taryfa: poprawiono wybieranie kodów CN dla niektórych przypadków faktur VAT oraz wywozowych i przywozowych deklaracji skróconych
• oraz 8 zmian technicznych