Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 14.93 » 14.92 » 14.91 » 14.90
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
14.93
od 16.01.2020
• dodano kolumny TIN zgłaszającego i nr świadectwa AEO zgłaszającego do głównej listy SAD-ów
• przywrócono opcję drukowania numeru PWD z pola 40 w polu B
• usunięto błąd wyświetlania komunikatów, gdy podano w polu 40 SAD-u MRN-y oddzielone przecinkami
• usunięto usterkę edycji pola 14 dla SAD-ów typu "G", gdy zgłaszający jest nadawcą/odbiorcą
• usunięto usterkę mogącą skutkować podwójnym obciążeniem miejsca uznanego w przypadku obciążenia z poziomu WinSAD i komunikatu IE07, gdy w MagCS jest włączone saldowanie zabezpieczeń
• usunięto usterkę nietworzenia Zamknięcia tranzytowego dla komunikatów tranzytowych wysyłanych z modułu komunikatów
• usunięto zbędne ostrzeżenie o dokumencie poprzednim X-337 (reguła 1028)
• oraz 3 zmiany techniczne
14.92
od 20.12.2019
• usunięto usterkę wysyłki e-Załaczników
• poprawiono sprawdzanie pola 1 przy zmianie typu SAD-u
• oraz 2 zmiany techniczne
14.91
od 18.12.2019
• usunięto błąd z WinSAD 14.90, gdzie SAD-y utworzone z bufora WinSKŁAD/WinUCZ lub utworzone z faktur VAT miały zablokowany eksport do systemu AIS/AES/NCTS. Dla dzisiejszych dokumentów, których nie da się wyeksportować, można uruchomić opcję "Narzędzia -> Konserwacja bazy -> Przepisz SAD-y -> Dane wyświetlane w oknie głównym" z ustawioną datą początkową 2019-12-17
• oraz 1 zmiana techniczna
14.90
od 17.12.2019
• dodano nową opcję - "Opcje programu/SAD/Wygląd i edycja - wspólne/odprawy wyłącznie z przesyłkami w MagCS" - włączającą podczas weryfikacji dokumentu SAD sprawdzanie, czy SAD ma powiązane dokumenty w MagCS. Do poprawnej pracy opcji potrzebny jest plugin Terminator
• dodano ostrzeżenie na SAD, jeśli kurs EUR do obliczeń podawany przez taryfę jest nieaktualny oraz dodano możliwość ręcznego wprowadzenia tego kursu w polu 1 SAD-u
• dodano możliwość sprawdzenia przed wysyłką SAD-u, czy awizowana liczba paczek w MagCS jest zgodna z liczbą przyjętą. Opcję można ustawić w menu "Opcje programu -> Wygląd i edycja - wspólne -> weryfikuj czy przesyłki SAD-u są przyjęte w całości". Przy różnych ilościach awizowanych i przyjętych podczas sprawdzania SAD-u pojawi się błąd
• w menu Raporty dodano "Raport miejsc uznanych", który pokazuje rozliczenie miejsc uznanych, czyli którymi odprawami celnymi / deklaracjami skróconymi, zostały rozliczone towary z miejsca uznanego. Raport może być uzupełnieniem do raportu wykorzystania gwarancji dla miejsca uznanego
• dodano możliwość autoryzacji pracy programów za pomocą WinSADGuard-a w oparciu o zabezpieczenie typu NetGuard
• dodano obsługę zgłoszeń AIS, które mają więcej niż 99 pozycji. W każdym dokumencie można ustawić inną liczbę pozycji w jednym zestawie w menu "Inne -> Zestaw dokumentu ma do.... pozycji" - co może być przydatne, gdyby system AIS nie był w stanie przetworzyć zbyt dużego zgłoszenia. W opcjach SAD-u można też ustawić domyślną liczbę pozycji dla nowych SAD-ów. Uwaga! Gdy występuje SAD, który ma więcej niż 99 pozycji w jednym zestawie, format pliku .SAD się zmienia i program wczytujący taki plik .SAD również musi być w najnowszej wersji. (Funkcja zostanie włączona w programie na początku stycznia 2020)
• Deklaracje Skrócone Celina i Powiadomienia Celina z menu Dokumenty dostępne są tylko w trybie funkcji specjalnych
• dodanie nowych opcji podczas edycji danych AIS pozycji SADu: dla pól dat kalkulacji I i II, po naciśnięciu prawego klawisza myszki, pojawiają się 3 nowe opcje w menu - wyzerowanie daty w polu, wyzerowanie daty pola we wszystkich pozycjach oraz przepisanie daty z pola do wszystkich pozycji
• podczas generowania zgłoszenia uzupełniającego dla procedury 4051 F44 oraz 6131 F04 (+kod 1PL16 w polu 44), wpisywana jest data do kalkulacji II równa dacie wpisu do rejestru
• zmieniono obsługę komunikatów tranzytowych, odbieranych przy włączonej opcji "odbieraj tylko te komunikaty, do których są dokumenty źródłowe" w taki sposób, że nie tworzą one zamknięć tranzytowych i nie są wczytywane do bazy
• dodano pole "Nr partii" do importu/eksportu Excel oraz dbf faktur luzem (oraz faktur SAD)
• rozszerzono opcje zerowania numeru gwarancji przy kopiowaniu SAD-u na SAD-y AIS, a także zmieniono nazwy opcji na kasowanie danych gwarancji - w przypadku SAD-ów AIS kasowane są dane z listy zabezpieczeń dla wszystkich pozycji
• dla SAD-ów AIS poprawiono działanie opcji "Operacje->Pokaż powiadomienie" oraz "Rejestr -> Podgląd powiadomienia"
• usunięto generowanie ostrzeżenia o zbędnych fakturach transportowych w SAD-ach uzupełniających
• poprawiono wysyłkę i weryfikację poprawności komunikatu PW202
• usunięto zbędne opcje programu, dotyczące systemu Celina
• usunięto błąd obsługi kontyngentów wznawianych - program mógł w niektórych przypadkach zgłaszać wyczerpanie kontyngentu, gdy tymczasem kontyngent po wyczerpaniu był faktycznie wznawiany
• moduł faktur VAT: dodano pobieranie na pozycje faktury vat nazwy obcej z bazy symboli
• oraz 64 zmiany techniczne