Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 17.14 » 17.13 » 17.12 » 17.11 » 17.10 » 17.07
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
17.14
od 08.06.2022
RODO: dodano moduł RODO, który umożliwia wyświetlenie wszystkich osób fizycznych z bazy SAD / bazy firm, usuwania danych wybranych osób oraz przygotowanie raportu odpraw celnych dla osób fizycznych. Więcej informacji na stronie https://www.huzar.pl/pomoc/modul-rodo/
• SAD: dodano automatyczne sprawdzanie statusu kontenerów w Polski PCS. Opcję należy włączyć w menu "Opcje programu -> SAD - > Polski PCS -> Automatyczne sprawdzanie kontenerów w Polski PCS", jeśli są kontenery do wysyłki IE507, wtedy przycisk "Polski PCS" z prawej strony zmienia kolor na czerwony i wyświetla liczbę kontenerów w systemie
• SAD: użyto nowego interfejsu Polski PCS, dzięki czemu UC wyprowadzenia i lokalizacja towarów w komunikacie IE507 brana jest z faktycznej lokalizacji danych kontenera, a nie danych zadeklarowanych w SAD
• SATOS: dodanie możliwości importu danych z pliku Excel, wraz z konfiguracją mapowania kolumn
• import z Excela: rozszerzenie mechanizmu mapowania o obsługę warunków ("jeśli warunek jest spełniony, wtedy wczytaj określone dane") oraz iloczynu kartezjańskiego (gdy np. każdy z wierszy zawiera towar faktury oraz numery faktur -> łączenie towarów w faktury). Więcej informacji na stronie https://www.huzar.pl/pomoc/import-plikow-w-programie-winsad/#innedane, przykładowe zastosowanie można sprawdzić w domyślnym mapowaniu importu SATOS z Excela
• raporty: rozszerzenie wykazów celno-podatkowych o szczegółowe podsumowanie kwot cła
• symbole: dodano import dodatkowego opisu towaru
• świadectwa pochodzenia: ograniczenie numerów faktur wstawianych do pola 5 świadectwa (opcja "umieść numery faktur w polu uwag") tylko do towarów danego zestawu
• EUR: usunięto błąd powodujący zniekształcony wydruk załącznika EUR (rozsunięte lub nachodzące na siebie litery) na starszych drukarkach igłowych, m.in. na OKI Microline 3320
• faktury SAD: poprawiono import masy netto towaru faktury z pliku Excel-a, gdy zaznaczono uzupełnianie masy z bazy symboli
• faktury SAD: usunięto błąd powodujący, że gdy w arkuszu Excela wszystkie wiersze danych były rozdzielone pustym wierszem, wówczas przy odczycie z niego faktury SAD-u/luzem wczytywanych było tylko 101 towarów
• raporty: nadawca z faktury, a nie pierwszy nadawca z pola 2, wykorzystywany jest w raporcie należności celnych
• SAD: poprawiono sprawdzanie pola 40 SAD-u dla X-337 (DSK). W przypadku dokumentów niezarejestrowanych w AIS, program sugeruje zmianę X-337 na Z-337
• SAD: poprawiono wyświetlanie historii komunikatów oraz generowanie IE007 z SAD-u, gdy w polu 40 są dokumenty T2 (Z-822)
• oraz 14 zmian technicznych
17.13
od 02.06.2022
• zabezpieczenia: usunięto błąd zwalniania zabezpieczenia dla przesyłek w MagCS, który pojawił się w wersji Winsad 17.10/MagCS 7.70
• oraz 1 zmiana techniczna
17.12
od 30.05.2022
• faktury VAT: usunięto usterkę importu faktur z pliku. Błąd skutkował tym, że importowane faktury były błędnie rozpoznawane jako istniejącej już w bazie, przez co zgoda na nadpisanie faktury skutkowała nadpisaniem faktury w bazie i importem tylko jednej faktury z pliku
• faktury VAT: w oknie edycji Intrastat usunięto błąd który skutkował w Winsadzie wyjątkiem przy próbie uzyskania informacji o składowych pozycji deklaracji intrastat (funkcja w menu kontekstowym na polu pozycji deklaracji)
• SAD: usunięto usterkę zgłoszeń uzupełniających, gdzie ilość towaru przy pozwoleniu (np. C019) mogła być kopiowana do pozostałych pozycji SAD-u uzupełniającego, co powodowało problemy z rozliczeniem w systemie RPS
• oraz 2 zmiany techniczne
17.11
od 24.05.2022
komunikaty: usunięto błąd z wersji 17.10, do powiadomień do klientów mogły być załączane niewłaściwe komunikaty AES/NCTS. Prosimy koniecznie o instalację tej wersji, jeśli pracują Państwo na wersji 17.10
• SAD: zgodnie z Newsletterem Z/32/22 dodano nowe reguły sprawdzania poprawności SAD-u importowego
• oraz 4 zmiany techniczne
17.10
od 19.05.2022
komunikaty: zmieniono sposób przypisywania komunikatów do dokumentów (np. SAD, DSK, RPS, EMCS). Statusy dokumentów nie są aktualizowane natychmiast po odebraniu komunikatu, ale po krótkim czasie
pluginy: uniemożliwiono uruchomienie programu w przypadku braku wymaganych pluginów, nawet jeśli jest się administratorem (z prawem nadawania praw). W przypadku konieczności wyłączenia wymagalności pluginu w bazie, prosimy o kontakt z Huzar Software
• firmy: dodano zakładkę pól dodatkowych w oknie listy firm, wraz z możliwością skonfigurowania w Opcjach Programu. Można tam wpisać dowolne własne dane związane z firmami. Uwaga! Dane są przechowywane tylko w bazie firm, podobnie jak np. dane dodatkowych adresów e-mail, i nie są kopiowane do dokumentów
• upoważnienia: dodano możliwość wczytania pliku XML z upoważnieniami z systemu PUESC - opcja dostępna pod przyciskiem "Imp. SZPROT". Dane z PUESC można uzyskać z menu "Moje dane -> Lista reprezentowanych podmiotów -> Eksport do XML"
• certyfikaty: dodano możliwość wysyłania przypominającej wiadomości e-mail o wygasaniu certyfikatu - menu Narzędzia -> Certyfikaty -> Ustawienia
• faktury VAT: dodano nowe uprawnienie "Moduł faktur - Zmiana rodzaju numeracji", które zarządza dostępnością opcji w opcjach programu -> Autonumeracja wspólne oraz użytkownika -> Numerowanie faktur przez programu oraz Numerowanie faktur proforma, a także w oknie edycji faktury "Num. ręczna", "Num. auto."
• faktury VAT: poszerzono pole Symbol na wydruku faktur nabycia, aby mieściło się min. 8 znaków. Usunięto znak ~ w polu Wartość dla wartości przybliżonych
• faktury VAT: w oknie edycji faktury dostawy dodano ostrzeżenie dla pozycji faktury o braku wypełnienia pola: Kod kraju pochodzenia. Pole to również jest podświetlane na zielono jako pole wymagane dla deklaracji Intrastat
• faktury VAT: wprowadzono możliwość ustawienia w opcjach programu (węzeł: Moduł faktur\Ustawienia - wspólne) innej (mniejszej) maksymalnej liczby pozycji na deklaracji Intrastat niż dopuszczalna przez specyfikację
• raport VAT: dodano opcję "dodatkowe kol. CSV/Excel" w raporcie VAT i raporcie VAT wg faktur, drukowanych z rejestru procedur uproszczonych. Zaznaczenie nowej opcji powoduje dodanie dodatkowych kolumn z danymi przesyłek z MagCS, jak nazwa odbiorcy, adres nadawcy, waluta i wartość SAD-u, suma cła, suma akcyzy, numer i waga brutto przesyłki
• SAD: dodatkowe sprawdzanie SAD-ów Polski PCS dla SAD-ów importowych i tranzytowych
• składnica dokumentów: dodano możliwość wyświetlenia dokumentów związanych z SAD (menu "Składnica Dokumentów -> Podgląd dokumentów SAD-u") w sposób nieblokujący pracę - np. istnieje możliwość wyświetlenia dokumentów na osobnym monitorze, kontynuując pracę na programie WinSAD
• zabezpieczenia: przyspieszono przetwarzanie plików z systemu OSOZ2. Więcej informacji pod adresem www.huzar.pl/pomoc/modul-zabezpieczen-obsluga-komunikatow-osoz-questionresult/
• świadectwa pochodzenia: dodano opcję pobierania kraju wysyłki z pola 15 SAD-u zamiast z kraju pochodzenia przy towarze lub z pola 34 SAD
• aplikacja: usunięto błąd powodujący wylogowanie użytkownika po odchudzaniu bazy trwającym dłużej niż 4 minuty, z nieprawdziwą informacją o potencjalnej utracie połączenia z bazą lub zdalnym wylogowaniu z poziomu Guard-a
• DSK: przy generowaniu DSAIS z PDS dokumenty Z-355-MRN są wstawiane tylko przy generowaniu zwykłej DSAIS (kod 355 jest zabroniony dla DSAIS typu IE347-DSK - reguła R175)
• e-mail: ograniczenie konfiguracji kont e-mail dot. wysyłania komunikatów do klientów tylko do danych związanych z wysyłaniem; dodanie automatycznego ustawiania w konfiguracji konta pozostawiania wiadomości na serwerze i pobierania tylko nowych wiadomości dla już istniejących kont wysyłania komunikatów do klientów
• e-mail: przywrócono możliwość ręcznego wysyłania powiadomień AES, NCTS2, DSK na adresy e-mail z bazy firm bez względu na włączoną flagę "Automatycznie wysyłaj komunikaty na poniższe adresy"
• e-mail: usunięto usterkę możliwego nierozsyłania automatycznego powiadomień dla ZC291H7, ZC299H7
• e-mail: usunięto usterkę powodującą niewyświetlanie kont współdzielonych w oknie konfiguracji skrzynek Outlook Object Model
• EUR: przywrócono pełną pojemność pola na 2 stronie wniosku EUR
• SAD: poprawiono wyznaczanie ilości towaru dla przypadku procedur end-use (40/42/45 z 2L2), gdzie ilość towaru należy podać przy kodzie N990, a nie przy kodzie faktury
• SAD: poprawiono zapisywanie daty zamknięcia tranzytu w tabeli zestawów SAD-u - wpisywana była data zwolnienia do tranzytu zamiast daty zamknięcia. Program automatycznie poprawi dane w kolumnie dla SAD-ów od 20.09.2020r.
• zabezpieczenia: dodano możliwość ręcznego zwolnienia wielu obciążeń na raz
• zawiadomienia o przybyciu: poprawiono wysyłanie wielu IE507 z poziomu dokumentu SAD oraz zawiadomień o przybyciu
• oraz 118 zmian technicznych
17.07
od 11.04.2022
raport VAT: zmodyfikowano raport, aby uwzględniał wszystkie zgłoszenia zwolnione do procedury. Uwaga - należy ponownie wygenerować raporty za marzec 2022, aby weszły do nich wszystkie dokumenty SAD, nawet te, które przez usterkę po stronie PUESC otrzymały niepotrzebny komunikat "OdrzucenieKomunikatu"
• SAD: AIS e-commerce, nowa reguła R1612 dla towarów będących pomocą humanitarną
• SAD: AIS e-commerce, wprowadzono obowiązek podania adresu odbiorcy przesyłki w zgłoszeniu H7 (reguła R1095)
• oraz 2 zmiany techniczne