Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 16.21 » 16.20 » 16.15 » 16.14
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
16.21
od 11.05.2021
• e-mail: usunięto usterkę zapisu danych po wysyłce wiadomości e-mail, który mógł występować, gdy w polu adresata znajdowało się wiele adresów e-mail
• rejestr: usunięto błąd, który pojawił się w wersji 16.20 i uniemożliwiał wpisanie do rejestru w przypadku użycia funkcji "Automatycznie blokuj wpis w rejestrze po nadaniu MRN"
• oraz 1 zmiana techniczna
16.20
od 06.05.2021
kontrahenci: nowy moduł - Kontrahenci - który pozwala kontrolować, którym firmom przygotowujemy zgłoszenia celne. Moduł zastępuje listę firm zablokowanych, wprowadza dwie nowe opcje "Przygotowanie dokumentów wyłączenie dla kontrahentów" (jeśli firma nie jest w bazie kontrahentów, nie możemy przygotować dla niej SAD) oraz "Wykorzystuj upoważnienia i pozwolenia dla wszystkich oddziałów kontrahenta" (jeśli kontrahent ma w bazie firm kilka oddziałów, to możemy zastosować na zgłoszeniu upoważnienie przypięte do dowolnego oddziału). Edycja danych kontrahentów jest ograniczona specjalnym uprawnieniem "Kontrahenci - zarządzanie"
e-mail: dodano rozsyłanie powiadomień do klientów dla Deklaracji Skróconych AIS. Konfiguracja dostępna jest w "Opcje programu -> Powiadomienia DSK". W konfiguracja dodatkowego adresu e-mail można zdefiniować szablon (załącznik i treść wiadomości e-mail), aby nie trzeba było wpisywać osobnej konfiguracji dla każdego z klientów
baza danych: zablokowano działanie programu na serwerze bazy danych Firebird starszym niż 2.5 oraz MS SQL Server starszym niż 2012
• PUESC: dodano obsługę odbierania komunikatów z PUESC v2.0. Automatyczne przełączanie wysyłki pomiędzy PUESC v1 oraz PUESC v2 pojawi się w następnej wersji programu
• wywozowe deklaracje skrócone: dodanie obsługi komunikatów IE6UNW (wniosek o unieważnienie WDS) i IE6UN (unieważnienie WDS)
• zabezpieczenia: na raporcie dodano możliwość grupowania operacji
• faktury VAT: dodano nowy znacznik "Preferencyjne pochodzenie towaru" w oknie edycji cennika
• deklaracje skrócone: w przypadku próby generowania jednej DS AIS dla wielu wybranych SAD-ów, program zgłasza raport o ew. niezgodnościach uniemożliwiających utworzenie jednej wspólnej DS AIS
• firmy: w oknie edycji firmy w bazie firm na zakładce "2. Pozostałe informacje" dodano pole "Stawka ubezpiecz.". Wpisana w nim stawka procentowa używana jest do automatycznej kalkulacji kwoty ubezpieczenia w korekcie o kodzie 032W, wstawianej w oknie edycji 22 SAD-u przyciskiem "Ubezpiecz.". Dodatkowo program sprawdza kwoty korekty 032W, wpisanej ręcznie, ze stawką ubezpieczenia w bazie firm
• SAD: dodano nową opcjię kopiowania/zerowania danych SAD-u: dane dla pola 54 pobieraj z opcji programu (dane osobowe)
• SAD: w oknie edycji pola 22 SAD-u dodano przycisk "Ubezpiecz.", pozwalający dodawać/weryfikować/korygować opłatę 032W w walucie SAD-u, o kwocie obliczanej jako procent wartości towarów wg stawki ubezpieczenia odczytanej z bazy firm dla pierwszej firmy z pola 8 SAD-u (Odbiorca)
• SAD: zmieniono precyzję podawania ilości towarów do 6. miejsca po przecinku, zgodnie z nową specyfikacją AIS
• SAD: w menu "Operacje" głównego okna programu dodano opcję "Dodaj do zakładki Wybrane wg OGL/MRN/ID w arkuszu Excel" pozwalającą na dodawanie do zakładki "Wybrane" dokumentów SAD wg ich ID/OGL/MRN, odczytanych wybranym mapowaniem z plików *.xls/*.xlsx
• świadectwa pochodzenia: poprawiono scalanie ilości towarów z różnych krajów podczas grupowania, w sytuacji gdy w opcjach generowania wyłączony jest kraj pochodzenia
• zabezpieczenia: usprawniono obsługę SADów wielozestawowych
• zabezpieczenia: poprawiono działanie modułu zabezpieczeń, dla opcji "obciąż po wysyłce, a nie po odebraniu MRN"
• zabezpieczenia: dodano możliwość wyświetlenia komunikatów OSOZ (Question i QuestionResult) bezpośrednio w module zabezpieczeń
• rejestr: przebudowano mechanizm generujący wydruk rejestru proc. upr., co pozwoli wyeliminować problemy z rozsyłaniem treści RPU do klientów
• deklaracje skrócone: usunięto błąd braku możliwości wygenerowania jednej DS AIS z kilku SAD-ów jeśli lokalizacja w polu 30 jest inna niż "Kod miejsca"
• raport VAT: zgłoszenia standardowe o statusie "Odrzucono" (czyli np. gdy odbierzemy ZC216) są pomijane przy generowaniu raportu VAT
• raport VAT: poprawiono generowanie raportu VAT dla przypadków, gdy jedna z pozycji SAD-u była unieważniona
• SAD: poprawiono wyszukiwanie numerów kontenerów dla SAD-ów typu "G". Jeśli chcą Państwo wyszukać numer kontenera w starszych dokumentach SAD, prosimy użyć jednorazowo funkcji "Narzędzia -> Konserwacja bazy -> Przepisz SAD-y -> dane wyświetlane w oknie głównym"
• oraz 61 zmian technicznych
16.15
od 15.04.2021
• e-mail: usunięto błąd wysyłki e-maili z kont Exchange przez użytkowników, którzy na serwerze Exchange nie mają uprawnienia "Send as"
• SAD: umożliwiono kasowanie SAD-ów w statusie "Odrzucono"
• oraz 5 zmian technicznych
16.14
od 31.03.2021
• zabezpieczenia: poprawienie prezentacji statusu obciążenia na kwotę 0 w module zamknięcia tranzytowego i poprawienie zwalniania obciążenia miejsca uznanego na kwotę 0
• e-mail: usunięto usterkę "złego hasła" do konta pocztowego, gdy jest włączona opcja "Używaj hasła aplikacji"
• oraz 2 zmiany techniczne