Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 18.32 » 18.31
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
18.32
od 28.03.2023
• SAD: wyłączono automatyczne dodawanie kodów informacji dodatkowych AEO (kody Y022 i inne), zgodnie ze zmienionymi regułami systemu AIS
• raporty: jeśli zgłoszenie celne z VAT 33a było wysłane na przełomie miesiąca (otrzymanie MRN w jednym miesiącu, a zwolnienie do procedury w następnym), to zgłoszenie celne jest zaliczane do raportu VAT w miesiącu przyjęcia zgłoszenia, czyli otrzymania MRN, a przy danym wpisie pojawiają się informacyjnie dwie gwiazdki
• SAD: dodano sprawdzanie poprawności wypełnienia pola 30 dokumentu SAD
• SAD: przy dodawaniu kosztu ubezpieczenia 032W w polu 22, ustawiane jest domyślnie rozbicie wg wartości
• SAD: przywrócono możliwość wybrania do wyświetlenia kolumn "Nadawca" i "Odbiorca" w tabelce pozycji SAD-u eksportowego (patrz opcja "Wybór kolumn tabeli" w menu podręcznym nagłówka tabelki)
• wydruki: usunięto błąd powodujący wadliwy wydruk CMR na drukarkach igłowych. Błąd pojawił się w WinSAD 18.30/18.31
• oraz 7 zmian technicznych
18.31
od 22.03.2023
• PUESC: dodano opcję "Wszyscy pracownicy" podczas ręcznego odbierania komunikatów z PUESC przez IN - dostępne dla użytkowników posiadających uprawnienie PUESC "Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz Podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione"
• SAD: umożliwiono grupowe wysyłanie przez e-mail powiadomień dla AES i NCTS2, bez konieczności ustawiania opcji powiadomień dla każdego z SAD-ów
• faktury VAT: w związku ze zmianą przepisów zmieniono mechanizm sprawdzania daty wystawienia faktury, teraz faktura może zostać wystawiona nie wcześniej niż 60 dni (dotychczas 30) przed datą obow. pod.
• CMR: w oknie edycji CMR przytrzymanie klawisza Alt i kursorów w danym polu nie powoduje przejścia na inną kontrolkę po osiągnięciu max/min rozmiaru czcionki
• deklaracje skrócone: dodano filtr wg numeru przesyłki
• faktury VAT i zabezpieczenia: dodano funkcjonalność umożliwiającą udostępnianie i pobieranie konfiguracji narzędzi użytkownika od innych użytkowników - narzędzia można oznaczać jako Publiczne, czyli dostępne dla wszystkich użytkowników
• faktury VAT: mechanizm eksportu faktur vat do pliku XML rozbudowano o dane numeru KSeF i datę przyjęcia do KSeF. Dane są eksportowane jeśli faktura była wysłana do systemu produkcyjnego
• faktury VAT: zmieniono technologię drukowania faktur VAT, WDT i WNT
• raporty: dodano kolumnę "Znaki opakowania" w raporcie dokumentów SAD
• SAD: dla korekt 001W-003W program proponuje, po kliknięciu na błąd, zmniejszenie wartości towaru i usunięcie nieobsługiwanej korekty
• SAD: do okna informacji dodatkowej dla kodu PCS01 dodano przycisk "Wstaw idSISC PPCS", którego użycie skutkuje wstawienie w polu tekst numeru EORI
• SAD: po kliknięciu przycisku "Transp. lotn." w oknie edycji pola 22 SAD-u jeśli kraju wpisanego w polu 15 SAD-u importowego nie ma w słowniku stawek kosztów transportu lotniczego, wówczas program informuje o tym oknem, w którym można wskazać kod kraju, którego stawka ma być przyjęta w obliczeniach kosztów transportu. Okno zawiera również przycisk pozwalający zobaczyć wybrany kraj w Google Maps
• SAD: przywrócono drukowanie MRN jako kodu paskowego przy automatycznej wysyłce dokumentu SAD do klienta w formie pliku PDF
• zabezpieczenia: zmiana nagłówka raportu wykorzystania zabezpieczenia - zamiast "Użytkownik" jest pole "Identyfikator", które nie jest tożsame z użytkownikiem dodającym lub modyfikującym operację
• SAD: usunięto błąd powodujący, że przy łączeniu w SAD uzupełniający SAD-ów typu AIS4 zawierających tylko jednego nadawcę i wielu nadawców w niektórych pozycjach wynikowego SAD-u pole nadawcy w danych dla AIS było niewypełnione
• SAD: usunięto usterkę powodującą, że nie dało się edytować pola "Nadawca" w danych AIS SAD-u wg faktur po przełączeniu go w tryb ręczny
• oraz 47 zmian technicznych