Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 14.72 » 14.71 » 14.70 » 14.65
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
14.72
od 02.10.2019
• zapewniono zgodność z MagCS 6.0
• przyspieszono uruchamianie programu w niektórych konfiguracjach systemu Windows
• usunięto usterkę, która w niektórych przypadkach mogła powodować brak możliwości wpisania zgłoszenia do rejestru lub wygenerowanie zgłoszenia uzupełniającego ze zbyt długim opisem w polu 31
• poprawiono obsługę szczególnych przypadków obliczeń taryfy, gdzie kontyngenty, dokumenty i inne elementy mają być pobierane z daty z pola 54, a nie daty w polu 1 (86 ust. 3 UKC)
• oraz 4 zmiany techniczne
14.71
od 24.09.2019
• poprawki do modułu Komunikator, które ułatwiają włączenie "zawsze na wierzchu" oraz wyłączenie modułu
• usunięto błąd powodujący wyjątek w WinSAD-zie i jego samoczynne zamknięcie, gdy w WinSklad-zie zapisano dane dla WinSAD-a w buforze danych
• usunięto usterkę sprawdzania pozwoleń na tranzytowych dokumentach SAD, gdy sprawdzana była tylko pierwsza pozycja SAD-u, gdzie znajdowała się informacja dodatkowa 2UP2
• usunięto usterkę złego przypisywania oddziału do komunikatu IE007, gdy jest on wysyłany w imporcie, a istnieje SAD tranzytowy związany MRN z tym komunikatem IE007
• oraz 4 zmiany techniczne
14.70
od 19.09.2019
dodano nowy moduł "Komunikator", który umożliwia wysyłanie wiadomości do innych użytkowników programu. Dostępny jest w menu "Narzędzia -> Komunikator", pod klawiszem F10 oraz na pasku dymków, komunikator można też wyłączyć, aby nie zajmował miejsca na pasku zadań
• dodano kolumnę oknie listy DS AIS z informacją o statusie NCTS dla zamknięć tranzytów generowanych z deklaracji skróconych
• dodano możliwość generowania zbiorczej deklaracji skróconej AIS z wielu SADów, o ile dane SAD-ów są zgodne - środek transportu, lokalizacja, przedstawiciel, itp.
• zapewniono weryfikację numerów kont bankowych również innych niż polskie
• przyspieszono otwarcie SAD-u do edycji, jego zapis w bazie oraz do pliku *.sad (istotne przy dokumentach zawierających faktury o bardzo dużej liczbie towarów)
• zoptymalizowano generowanie SAD-ów z bufora, dzięki czemu działa ono do 3,5 raza szybciej, zużywa mniej pamięci (zredukowano problem wyjątku "Out of memory" przy przetwarzaniu bardzo dużych wpisów) i tworzy SAD-y o mniejszej liczbie pozycji, a w trakcie generowania pokazywany jest pasek postępu z opisem bieżącej operacji, aby użytkownik widział w jakiej fazie jest tworzenie SAD-u
• dodano weryfikację pozwoleń 2UP2 z bazą pozwoleń WinSAD dla tranzytowych dokumentów SAD
• na wydruku DS AIS dodano nowe pole z datą maksymalnego terminu czasowego składowania
• dodano ostrzeżenie przy zamknięciu programu, jeśli w ciągu ostatnich 2 dni pojawiły się zgłoszenia celne SAD częściowo zwolnione - czyli takie, gdzie do procedury zwolnione zostały tylko niektóre pozycje towarowe
• dodano automatyczne uzupełnienie pola "przedstawiciel-agencja celna" danymi skonfigurowanymi w ustawieniach WinSADa przy generowaniu komunikatu IE044 (uwagi rozładunkowe)
• poprawiono długość opisu towaru eksportowanego do AIS (do 512 znaków) oraz zmieniono zachowanie programu w przypadku załączników w polach 31 i 44 - pola te zawsze są wyświetlane, nawet jeśli tekst się nie mieści i jest możliwość wydrukowania załącznika
• dodano kolumnę Podstawa VAT do listy SAD-ów w oknie głównym WinSAD
• usunięto usterkę możliwego złego przypisywania kodu oddziału do komunikatów tranzytowych wysyłanych z włączoną opcją "W tle"
• poprawiono szczególny przypadek sprawdzania taryfy dla odpadów (kod Y923/masa mniejsza niż graniczna)
• usunięto usterkę, gdzie IE07 w procedurze standardowej obciążały zabezpieczenie miejsca uznanego, gdy było włączone saldowanie miejsca uznanego w programie WinSAD. Prosimy o sprawdzenie i ręczne usunięcie z modułu gwarancji błędnych obciążeń IE07
• usunięto usterkę nieprzypisywania komunikatów podczas przypisywania ręcznego
• usunięto usterkę możliwego podwójnego rozsyłania powiadomień w AES i NCTS2
• moduł faktur: poprawiono pobieranie nazwy towaru z bazy synonimów na fakturę, a później na wydruk i deklarację intrastat
• oraz 63 zmiany techniczne
14.65
od 30.08.2019
dodano eksport danych opakowań w komunikacie AIS PW215 (powiadomienie w procedurze uproszczonej) dla procedury objęcia składem celnym (71/76). Zmiana wynika z wprowadzenia nowej reguły AIS od 2.09.2019
• zaktualizowano reguły sprawdzania SAD-u AIS
• oraz 3 zmiany techniczne