Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 15.53 » 15.52 » 15.51 » 15.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
15.53
od 16.11.2020
• zabezpieczenia: poprawka w zakresie mechanizmu uzupełniania skrótów firm nadawców i odbiorców w oknie dokumentów
• oraz 2 zmiany techniczne
15.52
od 06.11.2020
• zabezpieczenia: zdecydowanie przyspieszono restrukturyzację dużych bazy danych. Jeśli jeszcze nie instalowali Państwo wersji 15.51, prosimy o instalację 15.52 zamiast wersji 15.51
• oraz 1 zmiana techniczna
15.51
od 05.11.2020
• faktury VAT: dodano eksport faktur w formacie JPK_FA, funkcja dostępna w menu: Operacje -> Eksport faktur ->Do pliku JPK_FA
• CMR: usunięto usterkę związaną z brakiem wyświetlenia informacji o przycięciu linii na wydruku (w zależności od wybranego formularza)
• zabezpieczenia: usunięto usterkę powodującą problemy z obciążeniami w przypadku, gdy na dokumencie SAD było kilkudziesięciu nadawców lub odbiorców
• SAD: poprawiono wyznaczanie opłat w polu 47 SAD-u dla niektórych środków akcyzowych. W przypadku wybrania akcyzy z kodem X102 program nie wyliczał pola 47
• oraz 6 zmian technicznych
15.50
od 27.10.2020
• e-załączniki: dodano możliwość dodania plików bezpośrednio w pozycji e-załączników, w tym obsługę plików składnicy dokumentów
• firmy: dodano filtr PESEL w oknie bazy firm
• SATOS: wprowadzono nowe reguły walidacji, w tym regułę wymagalności towaru w zależności od stanu załadunku wagonu i kontenera i danych SATOS
• do panelu bocznego dodano (ukryte w domyślnej konfiguracji) przyciski PDS i WDS, realizujące polecenia "Dokumenty\Przywozowe deklaracje skrócone" i "Dokumenty\Wywozowe deklaracje skrócone"
• zabezpieczenia: rozbudowano zakładkę "Dokumenty" o możliwość wyszukania wg rodzaju i daty ostatniej operacji. Do widoku dodano nowe kolumny: nadawcy, odbiorcy, datę ostatniego obciążenia (kolumna jest domyślnie ukryta) oraz opcje "Pokaż firmy", "Pokaż dokument" oraz "Narzędzia -> Wpisz firmy"
• SAD: poprawiono generowanie anglojęzycznego powiadomienia e-mail, wysyłanego do klientów
• SAD: poprawiono drukowanie dokumentów PDF z SAD-ów (TDT, EAD)
• SAD: usunięto usterki wczytywania i generowania pliku w formacie "Declaration", związane przypisywaniem korekt, okolicznościami transakcji, metodą wartościowania
• zabezpieczenia: dodano funkcję "Zwolnij niezwolnione obciążenia WinSAD MU", opcja znajduję się w menu kontekstowym listy zabezpieczeń: Narzędzia -> "Napraw niezwolnione obciążenia WinSAD MU"
• faktury VAT: usunięto błąd powodujący niewyświetlanie się danych firmy w kolumnach w oknie rejestru vat na deklaracji
• faktury VAT: przywrócono nawigację w oknie cennika na wzór tego, co było w Winsad 15.36 i starszych
• zmieniono sposób zapisu konfiguracji w opcjach programu, gdy następuje błąd wczytywania konfiguracji z bazy oraz zabezpieczono przed zerowaniem konfiguracji e-mail, gdy chwilowo baza danych była zajęta
• taryfa celna: usunięto usterkę, która niekiedy powodowała wyjątek podczas korzystania z taryfy celnej
• komunikaty celne: dodano prezentowanie numeru IDKomunikatu w polu NrWlasny dla komunikatu Question
• oraz 59 zmian technicznych