Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 14.41 » 14.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
14.41
od 16.04.2019
• dodano podsumowanie opłat dla szablonu ZC291 przy wysyłce komunikatu w formacie PDF oraz HTML
• dodano możliwość włączenia TLS 1.0 podczas komunikacji z serwerem pocztowym za pomocą parametru -TLS_1_0 w linii poleceń
• poprawiono weryfikację kodu kraju w polu 49 dla SAD-ów AIS. Dla AIS dopuszczalne są wszystkie kraje unijne wg słownika 049
• oraz 4 zmiany techniczne
14.40
od 10.04.2019
dodano do głównego okna WinSAD podgląd komunikatów dla wybranego SAD-u
• dodano podgląd bufora wywołań w menu: Narzędzia/Narzędzia administratora/Podgląd bufora wywołań dla użytkowników z uprawnieniami nadawania praw
• dodanie obsługi szybkiego wpisywania numerów MRN dla SAD-ów AIS, AES i tranzytowych. Obsługa ta działa analogicznie jak szybkie wpisywanie numerów OGL - po naciśnięciu klawisza F9
• dodano możliwość ustalenia własnej liczby dni na sprawdzenie końca ważności pozwoleń
dodano możliwość wyłączenia wysyłania przypomnień o końcu ważności pozwolenia
• dodano szablon graficzny komunikatu PW215 z możliwością wskazania go w opcjach WinSAD i zakładce szablony
• po odebraniu ZC299, gdy nie dotarł wcześniej ZC228, do danych AIS wpisywana jest data zwolnienia z ZC299
• usprawniono proces dodawania pozycji przy dokumentach DSK, np. można podać zakres pozycji 12-50
• przy wydruku deklaracji skróconej w AIS dodano możliwość wybrania pozycji towarowych, które mają się znaleźć na wydruku
• poprawiono blokadę wysyłki przy braku zabezpieczenia oraz uwzględniono zgłoszenia tranzytowe przy kontroli wolnego zabezpieczenia jako błędu
• dodano możliwość wprowadzania informacji dodatkowej w oknie edycji towaru DS115
• zmieniono protokół komunikacji z TLS 1.0 na 1.2
• usunięto błąd powodujący wstawianie w polu 44 SAD-u uzup. dokumentu 9DK8 bez numeru, gdy w SAD-zie cząstkowym brak numeru OGL, a w opcjach tworzenia SAD-u uzup. zaznaczono opcję "w polu 44 wstaw z kodem 9DK8 nr w Celinie z Y-CLE"
• dodano podsumowanie do szablonu ZC291 drukowanego z PPM na SAD oraz ograniczono drukowanie ZC299 do jednego w przypadku, gdy jest ich wiele (druk z prawego przycisku myszy na liście dokumentów SAD)
• wprowadzono poprawki do odbierania komunikatów przez interfej niewizualny PUESC
• usunięto usterki taryfy celnej przy sprawdzaniu kodów dodatkowych w przypadku dużych SAD-ów, zazwyczaj kilkusetpozycyjnych
• usunięto błąd powodujący, że program uznawał za niezgodne firmy, gdy w jednej wpisany był tylko NIP, a w drugiej NIP i TIN, mimo, że NIP-y się zgadzały, co powodowało, że w specyficznych sytuacjach raport VAT drukowany dla wybranej firmy był pusty lub był niekompletny
• usunięto usterkę niezałączania wpisu do powiadomienia AIS podczas automatycznego wysyłania powiadomienia o zwolnieniu PWD z opcją "w jednym e-mailu"
• poprawiono wymagalność flagi "nie wliczaj opłat typu M i L do podstawy VAT" dla SAD-ów w procedurze 71
• moduł faktur: wprowadzono import faktur VAT z pliku w formacie Excela (standardowa funkcja importu wzbogacona o dodatkowe rozszerzenia plików)
• oraz 81 zmian technicznych