Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 14.81 » 14.80
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
14.81
od 12.11.2019
• usunięto błąd edycji pola D powodujący nieprawidłowe wpisywanie terminu dostarczenia gdy użytkownik ręcznie wpisywał datę
• usunięto usterkę sprawdzania poprawności numeru MRN w polu 40 gdy wybrano dokument o kodzie 821 lub 822 (przestawianie kursora na początek pola numeru)
• oraz 2 zmiany techniczne
14.80
od 07.11.2019
poprawiono wyznaczanie płatności dla SAD-u importowego, gdy otrzymane ZC291 nie zawiera informacji dla wszystkich pozycji SAD-u
• dodano nowy stan AIS "zwolnienie i kontrola" (czerwony "ptaszek"), może się pojawić np. w przypadku otrzymania informacji o kontroli już po otrzymaniu ZC299 dla zgłoszenia uzupełniającego
• poprawiono mechanizm obciążenia gwarancji MU przez WinSAD po wysyłce IE07, w przypadku gdy w MagCS są przesyłki związane z tym tranzytem. W takim przypadku obciążenie odbywa się z poziomu przesyłek w programie MagCS
• przy imporcie SAD-ów z plików *.sad (w tym przez drag &drop) komunikat informującym o tym, że SAD o danym identyfikatorze jest już w bazie zawiera również numer tego SAD-u. Numer ten jest klikalny i dodaje znaleziony SAD do zakładki "Wybrane", co ułatwia podjęcie akcji na nim (np. podgląd lub usunięcie z bazy)
• dodano wydruk i eksport DSK w AIS oddzielnie dla każdej wybranej pozycji towarowej
• w oknie opcji generowania świad. poch. z SAD-u dodano opcję "nie zmieniaj pojed. kraju na UE". Po jej zaznaczeniu jeśli w polu 34 SAD-u wpisany jest kraj unijny wówczas w świadectwie pochodzenia pojawia się jego nazwa (poprzednio był to napis "Unia Europejska")
• w opcjach zapisu komunikatów wydzielono opcję "Zapisz jako XML". Można teraz wybrać czy komunikaty mają się zapisywać w formacie .xml lub w formacie .pdf lub w obu jednocześnie.
• w opcjach zapisu komunikatów wydzielono opcję "Zapisz jako XML". Można teraz wybrać czy komunikaty mają się zapisywać w formacie .xml lub w formacie .pdf lub w obu jednocześnie.
• zrezygnowano z wysyłania dwóch powiadomień importowych dla SAD-ów zwykłych i uzupełniających, gdy jest włączona opcja "w jednym e-mailu"
• dodano sprawdzenia dla operacji tranzytowych, PDS i WDS pod kątem Brexitu
• wprowadzono migotanie ikonki statusu celnego w przypadkach szczególnych, np. kontroli, unieważnienia zgłoszenia, odrzucenia komunikatu i podobnych. Ikonka mruga przez 5 minut, kliknięcie w ikonkę wyłącza mruganie natychmiastowo
• dodano możliwość edycji danych upoważnienia z poziomu okna wyszukiwarki upoważnień
• dodano kolumnę "Numer własny komunikatu" w module komunikatów
• usunięto błąd powodujący wyjątek przy próbie wpisania w polu 4 dokumentu UDT firmy o skrócie dłuższym niż 16 znaków
• usunięto błąd powodujący, że gdy w pliku *.ini aplikacji wpisano parametr KatalogDanych, to była dostępna zmiana folderu danych opcją z popup menu linku "folder danych..."
• poprawiono obsługę kodów procedury "E01" i "E02" (ceny jednostkowe i wartości standardowe dla owoców i warzyw). Program nie uaktualnia automatycznie pól 37 i 43 SAD-u, jedynie zgłasza brak odpowiedniego kodu dokumentu podczas sprawdzania SAD-u
• poprawiono sprawdzanie zwolnienia z cła do 150 EUR - sprawdzane są wszystkie płatności cła, nie tylko A00
• usunięto błąd zapisu dokumentów powiązanych podczas zapisu SAD-u w składnicy dokumentów
• zmodyfikowano mechanizm odbierania komunikatów z włączoną opcją "odbieraj tylko te komunikaty, do których są dokumenty źródłowe". Teraz komunikaty QuestionResult będą odbierane bez względu na tą opcję.
• przyspieszono działanie programu i zmniejszono zapotrzebowanie na pamięć operacyjną
• oraz 92 zmiany techniczne