Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 12.96 » 12.95 » 12.94 » 12.93 » 12.92 » 12.91 » 12.90
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
12.96
od 09.02.2018
• dodano nową opcję zerowania SAD-u, która uaktualnia UC zgłoszenia na ten wpisany w opcjach programu. Opcja pozwala uniknąć problemu z przypadkowym zgłoszeniem SAD do UC podlegającego CUDO
• zabezpieczono mechanizm tworzenia raportów w tle przed błędem, który mógł być przyczyną zawieszania aplikacji
• poprawiono odczytywanie plików PDF przez ProgPocztowy
• oraz 1 zmiana techniczna
12.95
od 01.02.2018
• do opcji "Wygląd i edycja - wspólne" dodano pole "Ostrzegaj, gdy kwota zwolnienia z cła przekracza XXX zł" dla przesyłek nieznacznej wartości (procedura C07). Użytkownik może tam wpisać kwotę wynikającą z przeliczenia 150 EUR na zł, zgodnie ze rocznym kursem
• wydłużono pole numeru dokumentu WIT do 35 znaków
• w opcjach programu, menu Gwarancje dodano opcję całkowicie wyłączającą moduł gwarancji w aplikacji
• poprawiono eksport numeru wpisu agenta celnego do systemu AIS
• poprawiono zapis numerów 'REJ' oraz numerów MRN z AIS Import do raportu SAD
• poprawiono sprawdzanie miejsca uznanego w polu 30 dokumentu SAD, dla nowych kodów składu celnego, wydanych na podstawie UKC
• oraz 9 zmian technicznych
12.94
od 12.01.2018
• przy generowaniu EUR i świadectwa pochodzenia z SAD-u "ręcznego" jeśli zaznaczono opcję "nazwa obca" w opcjach generowania wówczas do opisu towaru jako nazwa obca brany jest opis obcy wpisany w polu 31 SAD-u
• usunięto usterkę błędnego wczytywania komunikatów TDT
• oraz 1 zmiana techniczna
12.93
od 10.01.2018
• usunięto usterkę z wersji 12.91, która niepoprawnie wysyłała SAD-y typu G do systemu AES, zamiast do Celiny
12.92
od 09.01.2018
• usunięto błąd eksportu danych zabezpieczeń w komunikacie IE044
• usunięto usterkę powodującą weryfikowanie kontyngentów i opłat w polu 47 SAD-u uzup.
• umożliwiono usuwanie opakowań i kontenerów w polu 31 oraz dokumentów w polu 40 i 44 SAD-u uzup. wygenerowanych przez program (z ikoną karteczki)
12.91
od 09.01.2018
• poprawiono odbieranie wiadomości e-mail z systemu BCP - dodano obsługę komunikatów typu EmailResult
• program pozwala na edycję dokumentów w polu 40 i 44, opakowań i kontenerów w polu 31 oraz opłat w polu 47 w SAD-ach uzupełniających i jeśli zaszła jakaś zmiana, oznacza taki element jako utworzony "ręcznie"
• dodano skrót klawiszowy "Ctrl + O" w oknie komunikatów do odbieranie komunikatów POD/PZC
• dodano obsługę dwóch adresów URL w POD/PZClinkach chronionych przez SafeLink oraz uaktualniono obsługę POD/PZClinków po zmianie kolejności URL-i w e-mailu
• usunięto błąd powodujący, że przy sprawdzaniu SAD-u uzup. program zgłaszał, że niektórych dokumentów nie wpisano we wszystkich pozycjach SAD-u
• usunięto błąd sprawdzania lokalizacji na pozwoleniu
• rozszerzono pola jednostki miary i jedn. uzup.w oknie edycji towaru i zwiększono ich pojemność, ponieważ poprzednio występowało obcinanie niektórych jednostek pobieranych z taryfy (np. "kg/suchej masy netto"), co było zgłaszane przy sprawdzaniu poprawności SAD-u
• usunięto błąd rozsyłania raportu VAT do klientów dla każdej firmy z osobna
• poprawiono nazwę pliku raportu VAT przy zapisie do pliku/wysyłce email z opcją "Tylko dla firmy" - nazwa pliku będzie zawierała tylko nazwę firmy i jej NIP
• uaktualniono przestrzeń nazw w mechanizmie generowania deklaracji VAT-UE do pliku XML
• oraz 16 zmian technicznych
12.90
od 20.12.2017
dodano możliwość eksportu SAD-ów do produkcyjnego systemu AIS jako zgłoszenie celne lub powiadomienie w procedurze uproszczonej. Do eksportu konieczne jest posiadanie uprawnień do modułu AIS. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji systemu AIS na stronie www.huzar.pl
• do konfiguracji konta poczty dodano możliwość odczytu listy folderów IMAP i łatwiejszego wskazania folderu poczty przychodzącej
• wybrane dane SAD-u uzup. (korekty, doku. poprz., dokum. wymag., kontenery, opakowania) oznaczono flagą "wg faktur", aby chronić je przed zmianą lub usunięciem i w konsekwencji utratą spójności danych SAD-u uzup. z danymi źródłowymi, z których powstał
• dodano w menu "Opcje -> Wygląd i edycja (wspólne)" opcję "nie eksportuj adresu email nadawcy do AES". Po zaznaczeniu opcji, nawet jeśli nadawca ma wpisany adres e-mail w danych firmy, to nie będzie on eksportowany do systemu AES
• dodano możliwość wczytania plików MSG (z programu Outlook) w bazie komunikatów - aby wczytać komunikaty wystarczy plik MSG przeciągnąć na bazę komunikatów
• w oknie opcji tworzenia świad. poch. i EUR dodano opcję "łącz tylko towary o zgodnej nazwie polskiej i obcej", która zapewnia, że wersje polskojęzyczna i obcojęzyczna są zgodne co do liczby linii opisu i jego podziału na strony
• w oknie bazy użytkowników na zakładce "Kto pracuje" dodano opcję "wszystkie aplikacje", by umożliwić podgląd użytkowników pracujących również w aplikacjach innych niż bieżąca
• ujednolicono import faktur SAD-u z *.xls/*.xlsx z importem faktur "luzem" w zakresie uzupełniania danych na podstawie bazy symboli
• usunięto błąd powodujący, że w oknie świadectwa pochodzenia, przy wybranym zestawie innym niż pierwszy, po odświeżeniu treści wg SAD-u wyświetlany był zestaw pierwszy, mimo, że ramka w polu 6 nadal wskazywała poprzednio wybrany zestaw
• usunięto usterkę możliwego nieprzypisywania komunikatów do SAD-ów gdy nie uda się zaktualizować konfiguracji rozsyłania powiadomień do klientów
• poprawiono zapisywanie wydruku RPU w Składnicy Dokumentów po zwolnieniu lub wpisaniu SADu do rejestru
• zwiększono nominalny rozmiar pól edycji i całego okna edycji pola 2 EUR (dotychczas pojawiał się suwak, co utrudniało edycję)
• usunięto błąd powodujący czasem wyjątki "Access violation" przy zamykaniu programu
• usunięto błąd powodujący brak podsumowania w wielozestawowym świadectwie pochodzenia generowanym z SAD-u, gdy w opcjach generowania zaznaczono opcję "rodzaj opakowań"
• usunięto błąd powodujący, że w danych firmy w bazie firm na zakładkach krajów innych niż PL mogły się pojawiać nieczytelne, zakodowane treści
• oraz 33 zmiany techniczne