Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 13.52 » 13.51 » 13.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
13.52
od 08.08.2018
• aktualizacja komunikatów usługi e-Status (potwierdzenie unijnego statusu towarów)
• dodano opcję umożliwiającą włączenie dla bieżącego użytkownika usługi e-Status w celu przeprowadzenia testów - menu "Opcje -> PUESC Użytkownika -> Zawsze wysyłaj SAD-y typu G do PUESC/e-Status"
• dodano wydruk deklaracji skróconych AIS
• w oknie haseł i uprawnień użytkowników dodano w tabeli użytkowników dodano kolumny "Imię", "Nazwisko" oraz pole "Filtruj wg" pozwalające na filtrowanie pełnotekstowe listy użytkowników
• udostępniono możliwość edycji numeru własnego w oknie edycji DS dla AIS
• usunięto usterkę zapisu do xml numeru wagonu przy kontenerze w Przywozowej Deklaracji Skróconej (PDS)
• w taryfie celnej w momencie wyliczania stawek celnych umożliwiono wybranie dwóch ceł wyrównawczych. Konieczność wyboru stawek pojawiła się w przypadku ceł ochronnych na stal oraz importu wyrobów stalowych z USA
• wyłączono automatyczne wstawianie kodu informacji dodatkowej 4PL02 dla zgłoszeń uzupełniających AIS
• poprawiono przypisywanie komunikatów ZC299 i PZ229 - uwzględniono atrybut "WstrzymanieZwolnienia"
• oraz 12 zmiany techniczne
13.51
od 02.08.2018
• jeśli program chroniony jest z użyciem programu WinSADGuardIB, wymagana jest wersja 5.20 WinSADGuardIB lub nowsza
• usunięto usterkę, która powodowała, że do SAD-ów uzupełniających tworzonych z rejestru, dla zgłoszeń innych niż w systemie AIS (czyli np. Celina lub zgłoszeń wywozowych) wstawianie kodu dokumentu poprzedniego "Z-MRN". Usterka została wprowadzona w wersji 13.50 programu WinSAD
• oraz 2 zmiany techniczne
13.50
od 01.08.2018
• dodano obsługę BCP IN. Konfiguracja BCP znajduje się w opcjach programu razem z konfiguracją PUESC. BCP korzysta z loginu PUESC. Znaczenie opcji BCP jest analogiczne do opcji PUESC. Okno główne programu, okno komunikatów umożliwia wysyłkę i odbieranie komunikatów przez BCP IN poprzez menu lub skróty klawiszowe: odbieranie: Ctrl+F8, sprawdzanie statusu dokumentu: Ctrl+F7. Możliwe jest odbieranie w tle analogicznie do PUESC.
• ułatwiono tworzenie deklaracji skróconych w AIS dla transportu wagonowego. Transport definiuje się tu na poziomie towarów i program generuje oddzielne deklaracje skrócone dla każdego z wagonów
• umożliwiono wyszukiwanie odpraw celnych po numerze NIP odbiorcy i nadawcy. Aby umożliwić wyszukanie odpraw przygotowanych poprzednimi wersjami programu, należy jednorazowo uruchomić opcję "Narzędzia -> Konserwacja bazy -> Przepisz SAD-y -> Słownik firm". Uwaga - dla dużej bazy danych operacja może być czasochłonna!
• rozbudowano komunikator służący do wysyłania wiadomości do innych użytkowników programu. Dodano możliwość wyboru użytkowników do których ma zostać wysłana wiadomość. W przypadku gdy SAD jest edytowany przez innego użytkownika to istnieje możliwość wysłania mu wiadomości
• w oknie opcji grupowania dodano opcję "opisy rozdzielaj średnikiem", której zaznaczenie powoduje dodanie średnika po każdym opisie towaru umieszczanym w polu 31, co poprawia czytelność dokumentów generowanych przez administrację celną, m.in. EAD
• dodano możliwość zapisu historii zmian SAD-ów. Opcję można włączyć w menu "Opcje programu -> SAD/Zapis w bazie -> Zapisz zmiany danych SAD-u w module historii zmian". Historię zmian dokumentu można podejrzeć w menu "Historia zmian dla SAD-u"
• w oknie symboli dodano opcję zapamiętywania ostatnio wybranego filtra (w konfiguracji filtrów należy zaznaczyć opcję "Zapamiętaj wybrany filtr")
• dodano możliwość pobierania numeru gwarancji z notesu dla zabezpieczenia w danych AIS dokumentu SAD
• dodano opcje eksportu skanów upoważnień wszystkich firm zawartych w bazie firm do Składnicy Dokumentów - "Narzędzia -> Konserwacja bazy -> Eksportuj skany upoważnień do Składnicy Dokumentów"
• poprawiono drukowanie dokumentów ze Składnicy Dokumentów
• usunięto błąd powodujący, że przy wstawianiu do opisu towaru w oknie edycji pola 31 SAD-u treści ze schowka Windows pobranych z arkusza Excel wstawiane były również fragmenty obramowania tabelki. Obok pola opisu towaru dodano przycisk "Ze schowka" aby ułatwić wstawianie kolumny z Excela jako listy napisów rozdzielonych przecinkami
• usunięto błędy związane z niewłaściwą kalkulacją zajmowanego miejsca przez opis w polu 31 przy włączonych opcjach "ilość i jednostka miary", "objętość towaru" lub "pozycja na fakturze - grupuj je" w opcjach grupowania, co w pewnych przypadkach powodowało rozdzielanie towarów między dwie pozycje SAD-u mimo, że opis mógł się zmieścić w jednej
• poprawiono wysyłanie powiadomień e-mail o odprawach importowych uproszczonych, tak aby wysyłanie powiadomienia odbywało się zgodnie z obowiązkiem, lub nie, wysyłania powiadomień zapisanym w pozwoleniu
• poprawiono wysyłanie wiadomości e-mail z modułu faktur przez program pocztowy i mechanizm wbudowany
• usunięto błąd uniemożliwiający wpisanie hasła dłuższego niż 15 znaków przy zmianie hasła podczas logowania do programu wymuszonej polityką haseł
• usunięto błąd sprawdzania pozwoleń o tym samym numerze i różnych typach
• przy sprawdzaniu poprawności SAD-u weryfikuje się kursy jego walut względem tabeli walut. Rozbieżności są zgłaszane jako błąd. Dwuklik tego błędu aktualizuje kursy SAD-u, odświeża treść pól 42, 44 i 46 oraz powiadamia użytkownika o zmienionych pozycjach SAD-u z sugestią weryfikacji opłat w ich polach 47
• usunięto usterkę nieprzypisywania komunikatów ZC291, ZC299 do SAD-ów
• usunięto usterkę nieprzypisywania komunikatów EAD gdy przychodzą one jako pierwsze przed innymi komunikatami dziedzinowymi AES
dodano blokowanie autoryzacji bieżącej bazy przez Guarda na czas jej odtwarzania z kopii. Uwaga! Program wymaga Guarda ver 5.20 lub nowszej
• oraz 57 zmian technicznych