Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 13.33 » 13.32 » 13.31 » 13.30
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
13.33
od 19.06.2018
• usunięto błąd wyszukiwania symboli oraz dodano skróty klawiszowe do przycisków i filtrów w oknie listy symboli
• oraz 2 zmiany techniczne
13.32
od 13.06.2018
• w polu 33 dokumentu SAD dodano możliwość szybkiego podglądu ostatnich odpraw danego klienta oraz ich taryfikacji
• AIS: poprawiono generowanie mocodawcy (4PL03) w zgłoszeniach, zgodnie z informacją z najnowszego FAQ
• usunięto usterkę nieuaktualniania statusu IE507 na SAD-ach tranzytowych po przyjściu komunikatu IE525
• poprawiono pobieranie ilości towaru w jednostkach 1111 (LPZ) i 0020 (LPY) dla systemu Celina na potrzeby wyliczenia kwoty akcyzy oraz poprawiono wyliczanie kwoty akcyzy dla jednostki 0020
• usunięto błędy odczytu symboli z bazy danych
• oraz 6 zmian technicznych
13.31
od 08.06.2018
UWAGA!!!, jeśli nie wgrano wersji 13.30 lub nie zainstalowano taryfy Isztar4, to aktualizacja może potrwać długo.
NOWA TARYFA CELNA - program obsługuje teraz taryfę Isztar4, przygotowaną dla systemu AIS/AES/Celina, zamiast Isztar3, która obsługuje tylko Celinę. Wymagana jest instalacja całej bazy danych taryfy celnej z menu "Tablice -> Taryfa celna -> Aktualizacja taryfy celnej -> pobierz całą taryfę (wolniejsze)".
UWAGA - operacja może potrwać nawet ponad godzinę!
• dodano wybór symbolu poprzez klawisz Enter w oknie wyboru symbolu z bazy
• przebudowano obsługę bazy firm w module Rozliczeń VAT na deklaracji, aby działała również, gdy ustawiono bazę firm jako zewnętrzną bazę - wcześniej działało to tylko z bazą firm w głównej bazie
• usunięto usterkę taryfy Isztar 4, gdzie w niektórych rzadkich przypadkach program podczas sprawdzania SAD-u niepotrzebnie zgłaszał niezgodność środka taryfowego i preferencji
• dla SAD-ów zwrotowych, jeśli firma ma zaznaczone "VAT na deklaracji", nie żądamy wpisania 4PL05
• usunięto błąd importu symboli
• usunięto błąd wyszukiwania symbolu podczas wyboru przez książeczkę
• dodano ostrzeganie o braku korekty 1STW w eksporcie
• oraz 3 zmiany techniczne
13.30
od 06.06.2018
NOWA TARYFA CELNA - program obsługuje teraz taryfę Isztar4, przygotowaną dla systemu AIS/AES/Celina, zamiast Isztar3, która obsługuje tylko Celinę. Wymagana jest instalacja całej bazy danych taryfy celnej z menu "Tablice -> Taryfa celna -> Aktualizacja taryfy celnej -> pobierz całą taryfę (wolniejsze)".

Uwaga - operacja może potrwać nawet ponad godzinę!
udoskonalono bazę symboli, m.in. rozszerzono długość symbolu z 32 do 60 znaków
• w przypadku wygaśnięcia kodu CN, nowa taryfa celna Isztar 4 automatycznie sugeruje wybranie kodów, które zastępują poprzedni kod taryfy
• w dokumencie EUR dodano obsługę nowego formularza Częstochowskich Zakładów Graficznych (należy wybrać opcję "Częstoch. Zakł. Graf. 2018" w dodanej liście rozwijalnej "Formularz wydruku EUR" w oknie edycji dokumentu)
• dodano możliwość konfiguracji numerów własnych dokumentów SAD Celina, NCTS2 oraz AIS/AES. Konfiguracja dostępna jest pod menu "Opcje programu->SAD->Nr własne SAD"
• wprowadzono udoskonalenia do obsługi raportów VAT, m. in. wysyłka domyślnie odbywać się będzie w okienku pocztowym WinSAD, a dodatkowo umożliwiono wysyłkę raportów/potwierdzeń z modułu rozliczeń VAT na deklaracji dla wielu pozycji jednocześnie
• w oknie edytora zapytań SQL dodano możliwość zaznaczania wierszy wyniku celem eksportu (np. do Excela) tylko wybranych danych
• zwiększono maksymalny rozmiar opis wpisu w notesie z 40 do 100 znaków oraz zwiększono ergonomię edycji opisu towaru - większa część opisu jest widoczna na ekranie podczas jego edycji
• dodano nowe pole "Źródło niezgodności" do modułu Rejestru postępowań, wraz z możliwością definicji dostępnych wartości pola
• dodano możliwość wprowadzenia 10-cio znakowych kodów CN na pozwoleniach na proc. upr.
• dodano możliwość automatycznego zamykania eksportu zgłoszeniem tranzytowym, zgodnie z informacją uzupełniającą do instrukcji w systemie AES. Podczas generowania zgłoszenia tranzytowego z eksportowego, użytkownik jest odpytywany o to, czy chce automatycznie zamknąć eksport - jeśli tak, program wypełnia odpowiednie pola w zgłoszeniu tranzytowym
• usunięto błąd powodujący wyjątek "Metoda Paste z klasy Worksheet nie powiodła się" podczas eksportu wyniku zapytania do Excela w oknie edytora zapytań SQL
• usunięto błąd powodujący, że na niektórych drukarkach opis towaru na specyfikacji towarowej CMR zawijał się tworząc dwie linie dla każdej pozycji wydruku
• usunięto niezgodności sprawdzania jednostki uzupełniającej na fakturze i intrastacie
• przy sprawdzaniu SAD-u dla AES gdy w polu 41 jest zero, a jest jednostka uzup. wówczas generowane jest ostrzeżenie
• udoskonalono wydruk dokumentów nadzoru dla długich tekstów umieszczanych w polach
• usunięto usterkę braku eksportu znaków opakowań dla komunikatu AIS.PW215 i opakowań typu 'NE', 'NF', 'NG'
• poprawiono obsługę sprawdzania znaków transportu w specyfikacji AES 1.17
• Moduł Faktur: wydłużono pola Uwagi i Inne informacje na fakturze VAT
• oraz 29 zmian technicznych