Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 14.23 » 14.22 » 14.21 » 14.20
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
14.23
od 08.01.2019
• dodano obsługę wielu odbiorców przy generowaniu DS AIS z SAD-u tranzytowego
• usunięto dokumenty poprzednie z nagłówka DS AIS
• w oknie bazy dokumentów DSAIS dodano na liście dokumentów kolumnę "suma liczby opakowań" (domyślnie ukrytą), a na liście jest towarów kolumnę "Opakowania"
• w oknie edycji DSAIS dodano wyświetlanie numerów zamknięć (kolumna "Numery" w tabelce zamknięć)
• dodano wymagalność rodzaju przedstawicielstwa w unieważnieniu deklaracji skróconej oraz dla przedstawiciela osoby fizycznej
• w oknie edycji DSAIS oddano w tabelce towarów kolumnę "Opakowania", pokazującą liczbę i rodzaj opakowań danego towaru. W wierszu podsumowania tabelki można wyświetlić sumę opakowań zaznaczonych towarów
• w oknie edycji pola 40 SAD-u dodano możliwość podglądu dokumentów poprzednich wygenerowanych wg faktur
• usunięto błąd złego numerowania pozycji towarych w DS AIS po wybranych operacjach modyfikujących
• poprawiono sprawdzanie wysyłki SAD-u w procedurze gospodarczej do AIS/Celiny po 1 stycznia, gdy dokument zawiera numer DSK z Celiny
• usunięto błąd powodujący, że numery pozycji wpisane w dokumentach poprzednich towarów faktur SAD-u nie były przenoszone do dokumentów poprzednich pola 40 SAD-u
• oraz 12 zmiany techniczne
14.22
od 28.12.2018
• zmieniono obsługę marek i modeli samochodów w SAD-ach AIS, zgodnie ze specyfikacją 3.12.1 od 28.12.2018 roku. Marka samochodu musi być podana pełnym tekstem, a nie kodem, a model samochodu musi być zgodny z marką
• przy imporcie danych z bufora danych generowane dokumenty SAD zawsze były w procedurze zwykłej niezależnie od ustawień wzorców dokumentów w WinSkład/WinUCZ; obecnie dokumenty są generowane zgodnie z ustawionym rodzajem SAD-u w buforze danych
• usunięto usterkę oznaczania w module komunikatów jako "wytłuszczone" komunikatów ZC299 nie zwalniających SAD-u
• usunięto usterkę niedrukowania kodu kreskowego na SAD-zie załączonym do powiadomień do klientów
• poprawiono wyliczanie metody płatności dla opłat dodatkowych (np. A35/1T1) dla AIS
• poprawiono sprawdzanie certyfikatów pluginów
• oraz 1 zmiana techniczna
14.21
od 21.12.2018
• poprawiono otwieranie dokumentów SAD dla odprawy scentralizowanej
• poprawiono zwalnianie zabezpieczenia MU po zwolnieniu SAD-ów do procedury
• usunieto usterkę wczytywania faktur z Excela bez wyboru schematu
• oraz 1 zmiana techniczna
14.20
od 19.12.2018
dodano mechanizm automatycznego wyznaczania kwoty obciążenia miejsca uznanego (IE07/zamknięcie tranzytu) na podstawie przygotowanych dokumentów SAD oraz automatycznego zwolnienia po zwolnieniu wszystkich SAD-ów do procedury. Mechanizm dostępny w menu "Opcje programu -> Gwarancje"
• rozbudowano bazę upoważnień o możliwość wskazania systemu celnego, dla którego upoważnienie jest zarejestrowane. Po wczytaniu pliku dla agencji celnych z systemu SZPROT systemy są zaznaczane automatycznie
• przed wysyłką SAD-u dodano sprawdzenie, czy wszystkie pozycje deklaracji skróconych AIS, które pojawiły się na dokumencie, są objęte czasowym składowaniem
• dodano funkcję tworzenia wpisu w rejestrze postępowania w przypadku wysyłki komunikatu WOU
• dodano obsługę komunikatów przychodzących przez e-mail z PUESC-u informujących o gotowych do odebrania przez IN komunikatach: ZC291, ZC299 - komunikaty zostaną oznaczone na skrzynce e-mail jako odczytane, a w bazie pojawi się odpowiednia informacja o możliwości pobrania tych komunikatów z PUESC (o ile komunikaty nie są automatycznie pobierane)
• dodano funkcję, która w przypadku błędów "brak kodów dodatkowych..." pozwala za jednym razem dodać brakujący kod do wszystkich pozycji SAD-u. Po podwójnym kliknięciu na błąd program zapyta, w których pozycjach SAD-u dodać brakujący kod dodatkowy
• dodano w oknie edycji mapowania XLS możliwość zadania warunku przerwania odczytu arkusza (opcja "przerwij, gdy w polu XXX napotkasz treść YYY")
• dodano możliwość wyświetlenia dokumentów powiązanych zaznaczonego SAD-u za pomocą skrótu klawiatury Shift+F12
• dodano opcję wydruku numeru MRN/OGL jako kod paskowy na dokumencie SAD-u. Opcja dostępna jest w menu "opcje programu -> Wygląd i edycja - wspólne"
• dodano filtr "Do PUESC" dla listy dokumentów SAD, który pozwala łatwiej filtrować zgłoszenia do AIS/AES
• do upoważnienia w bazie dodano możliwość wpisania numeru UPO wniosku o rejestrację upoważnienia, co pozwala na automatyczne dodanie kodu 0PL15 w dokumencie SAD
• w oknie edycji deklaracji Intrastat usunięto usterkę generowania opisu pola nr 16/22
• dodano sprawdzanie instalacji biblioteki Microsoft .NET Framework 4.6.2
• dodano możliwość wybrania zabezpieczenia w oknie edycji SAD-u dla AIS, zarówno z modułu gwarancji jak i z notesu
• usunięto ograniczenie uniemożliwiające rozliczenie zablokowanej faktury
• usunięto błędy uniemożliwiające import faktur SAD/luzem z arkuszy Excel zawierających puste kolumny lub tytuły kolumn w dwóch połączonych wierszach
• usunięto błąd, który powodował, że w pewnych specyficznych konfiguracjach nie działał automatyczny wydruk SAD-u do plików *.pdf
• poprawiono wyliczanie podstawy cła dla odpraw 6121 do systemu AIS - ze względu na inną kolejność zaokrągleń podstawa może się różnić o 1 zł pomiędzy systemami Celina i AIS
• poprawiono wydruk DS w AIS
• poprawiono mechanizmy zaokrąglania wartości przy grupowaniu wg faktur oraz dla wyznaczania poprawek w rejestrze; poprzednio mechanizmy mogły zgłaszać różnice poprzez dodawania końcówek wartości na 10 i więcej miejscu po przecinku.
• w raporcie VAT uwzględniono numery OGL SAD-ów uzup. wygenerowanych dla zgłoszeń niekompletnych
• poprawiono wysyłanie ZC299 do klientów
• dodano blokowanie przed usunięciem zapisanego w Składnicy Dokumentów wydruku rejestru procedury uproszczonej
• poprawiono generowanie komunikatów AIS PW202, PW205, ZC202, ZC205, ZC214, ZC283 i ZC285 dla przedstawicielstwa pośredniego
• poprawiono błąd sprawdzania warunków SAD w rozliczeniach VAT na deklaracji
• poprawiono sprawdzanie kontyngentów, które nie występują w Taric (094)
• dodano sprawdzanie systemu Celina/AIS dla zgłoszeń, zgodnie z ostatnimi informacjami MF
• poprawka zapisu pola Nr sprawy UC w rejestrze postępowania
• dodano pola ilości towaru i JM dla dokumentu wymaganego L001 w systemie AIS w polu 44 oraz rozszerzono ilość towaru w polu 31 o opcjonalny numer dokumentu
• moduł faktur: dodano obsługę dodatkowych krajów odbiorcy oraz uzupełnianie pola nr 17 na SAD tworzonym z faktury eksportowej z rolą odbiorcy
• oraz 49 zmian technicznych