Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 19.70
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
19.70
od 25.09.2018
dodano funkcjonalność rozdzielania sprawy wywozowej importowej w systemie AIS ze względu na dostawcę; dodano nową opcję: Opcje programu -> Skład celny -> Ustawienia -> "Wyłączenie podziału spraw importowych w systemie AIS wg dostawcy"; przy włączonej opcji program nie rozdziela spraw wg dostawcy oraz nie weryfikuje pod tym względem towarów pobieranych ręcznie na sprawę wywozowa importową w systemie AIS
dostosowano do pracy z WinSAD 14.00 (przed aktualizacją wymagane jest uruchomienie WinSAD 14.00)
• wprowadzono weryfikację nr składu celnego przy ręcznym tworzeniu spraw przywozowych (wg dokumentu SAD: pole 49 "Oznaczenie składu" -> Miejsce)
• w zakładce "Sprawy przywozowe" dodano filtr wg symbolu towaru, który ogranicza listę spraw do tych, którymi został wprowadzony towar o zadanym symbolu
• w zakładce "Sprawy wywozowe" dodano filtr wg symbolu towaru, który ogranicza listę spraw do tych, którymi został wyprowadzony towar o zadanym symbolu
• do menu podręcznego na liście towarów w zakładce "Towary" dodano funkcjonalność "Pokaż wydania towaru..."; w oknie historii wydań towarów dodano kolumnę "Nr spec. wyw." z numerem specyfikacji wywozowej
• dodano nową funkcjonalność: zakładka "Sprawy przywozowe", przycisk "Operacje" -> Weryfikacja systemu celnego AIS wg SAD-u (opcja jest dostępna również w menu podręcznym dla listy spraw przywozowych); weryfikowany jest system celny wg dokumentu SAD, na podstawie którego utworzono sprawę przywozową; opcja pozwala również wymusić ustawienie systemu AIS niezależnie od dokumentu SAD
• poprawiono błąd zapisu nagłówka firmowego rozliczenia dostaw
• oraz 11 zmian technicznych