Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 23.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
23.00
od 22.11.2021
RPS: dodano obsługę nowego systemu RPS. Więcej informacji dostępnych jest w instrukcji: https://www.huzar.pl/wp-content/uploads/2021/11/RPS-WinUCZ-i-WinSklad-instrukcja.pdf
• skład: na zakładce "Sprawy wywozowe" dodano możliwość utworzenia wielu spraw tranzytowych na podstawie importu z pliku
• towary: na zakładce Towary dodano cztery nowe kolumny, są to: Kwota cła aktualna, Kwota VAT aktualna, Kwota akcyzy aktualna i Ochrona rynku aktualna. Wartości w tych polach są wyliczone na podstawie kolumny Aktualny stan.
• uszlachetnianie/skład: na zakładce "Sprawy przywozowe" dodano kolumnę "Blokada towarów" informującą o całkowitej lub częściowej blokadzie towarów przed pobraniem
• uszlachetnianie/skład: wprowadzono usprawnienia eksportu danych do bufora dla procedury 5171
• zabezpieczenia: dodano nowe uprawnienie "Blokada podglądu zabezpieczeń", które uniemożliwia podgląd szczegółów użycia zabezpieczenia
• zabezpieczenia: na głównym oknie dodano zakładkę 'Wszystkie dokumenty'
• zabezpieczenia: na raporcie zabezpieczeń dodano grupowanie wartości sald przed i po operacji, gdy operacje są wykonane w tym samym czasie
• zmieniono sposób wypełniania dokumentów poprzednich przy eksporcie danych do bufora WinSAD; obecnie dla dokumentów innych niż powiadomienia wpisywany jest kod OGL (jeśli objęcie składem było na numerze OGL) lub ZZZ jeśli było to zgłoszenie w procedurze normalnej lub numer wpisu do rejestru; w przypadku numerów powiadomień wpisywany jest kod MRN oraz dodatkowe dane identyfikujące dokument aby następnie w WinSAD mogła nastąpić podmiana na numer wpisu do rejestru procedury uproszczonej
• baza danych: usunięto błąd uniemożliwiający ponowne utworzenie kopii zapasowej
• makra: w oknie konfiguracji narzędzi użytkownika udostępniono dostęp do listy zdefiniowanych makr
• towary: usunięto usterkę braku możliwości edycji dokumentów i korekt w oknie edycji danych towaru
• oraz 48 zmian technicznych