Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 24.41 » 24.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
24.41
od 04.04.2024
• okno nadania nr ewidencji: wprowadzono weryfikację poprawności nr ewidencji formacie wpisu do rejestru
• powrót z czasowego wyprowadzenia: usunięto błąd powstawania rozbieżności aktualnego stanu.
• RPS: poprawiono okna edycji komunikatów RPS108 i RPS109
• oraz 8 zmian technicznych
24.40
od 28.02.2024
zabezpieczenia (WinUCZ/WinSkład): zmieniono sposób wyznaczania daty obciążenia zabezpieczenia; obecnie obciążenie zabezpieczenia następuje nadal w momencie wprowadzenia do ewidencji składu lub uszlachetniania jednak data operacji obciążenia jest najwcześniejszą z dat - data wpisania do rejestru/data przyjęcia dokumentu z PW228 w procedurze uproszczonej lub datą przyjęcia dokumentu z ZC228 w procedurze normalnej
objęcie procedurą: wprowadzono opcję prowadzenia nr ewidencji zgłoszenia wg rejestru towarów lub rejestru SAD-ów. Opcje programu -> Skład celny -> "Prowadzenie nr ewidencji zgłoszenia z wpisów autozamykacza wg"; przy domyślnym ustawieniu opcji wg "numeru MRN powiadomienia", nr ewidencji nadawany jest jak dotychczas
• eksport do bufora: dodano opcję umożliwiającą wpisywanie dodatkowej treści komentarza (obok standardowej nazwy programu WINSKLAD): Opcje programu -> Skład celny -> Bufor WinSAD -> Skład celny - eksport do bufora -> Wpisywanie dodatkowej treści komentarza (przy ręcznym eksporcie do bufora).
• zabezpieczenia: dla uprawnienia "funkcje specjalne" wyłączono limit operacji na wykresie
• RPS: usunięto usterkę wyznaczania numeru rejestru wg towarów dla objęć
• oraz 14 zmian technicznych