Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 23.60 » 23.55 » 23.54 » 23.53
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
23.60
od 28.02.2023
• konfiguracja: dodano opcję "tryb konfiguracji" w oknie logowania aplikacji, dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami konfiguracji opcji programu i nadawania praw. Uruchomienie pozwala bezpieczne przygotowanie lub odświeżenie środowiska testowego, bez ryzyka, że środowisko testowe przetworzy jakieś dane ze środowiska produkcyjnego. Dostępne nowe funkcje:
1. eksport i import wszystkich ustawień wspólnych (Narzędzia -> Tryb konfiguracji -> Importuj/Eksportuj ustawienia wspólne) - opcja nadpisuje konfigurację programu i wszystkich modułów!
2. zerowanie niektórych danych z bazy (Narzędzia -> Tryb konfiguracji -> Usuwanie danych z bazy)
3. zapis i wczytanie profili wielu użytkowników
• eksport do bufora: usunięto usterkę powodującą że przy eksporcie do bufora dla dopuszczenia do obrotu jeśli włączona była opcja podziału na faktury importowe program nie przenosił oryginalnego kodu dokumentu faktury z SAD-u objęcia
• RPS: usunięto błąd generowania rozliczeń dla zamknięć typu "Objęcie procedurą UCZ" (procedura 7151)
• RPS: usunięto usterkę powodującą nieprawidłowe wyszukiwanie pozycji SAD-ów uzupełniających w WinSAD jeśli firma była zwolniona z powiadomienia a SAD dotyczył wielu wpisów w rejestrze
• oraz 16 zmian technicznych
23.55
od 01.02.2023
• RPS: dodano możliwość zdefiniowania domyślnego kodu komórki COC
• RPS: podczas generowania RPS100, przy wyszukiwaniu SADów, złagodzono restrykcje związane z tym, czy SAD tranzytowy jest oznaczone jako zwolniony w WinSAD
• sprawy przywozowe: w warunkach dostawy pole "Kod miejsca" zastąpiono polem "Kraj" (AIS4).
• sprawy wywozowe: w warunkach dostawy pole "Kod miejsca" zastąpiono polem "Kraj" (AIS4).
• okno edycji nr ewidencji: wprowadzono możliwość ustawiania sekund w dacie.
• pobieranie towaru: poprawiono automatyczne wyliczanie ilości opakowań przy pobieraniu całego dostępnego towaru.
• RPS: poprawiono wyświetlanie danych filtra statusu komunikatów RPS
• RPS: w oknie wyboru pozycji objęć dla RPS100 poprawiono działanie filtra "Opróżnione"
• RPS: w oknie wyboru pozycji objęć dla RPS100 poprawiono wyświetlanie statusów objęć
• sprawy przywozowe: poprawiono mechanizm odświeżania statusów objęć
• oraz 3 zmiany techniczne
23.54
od 19.01.2023
• Okno edycji nr ewidencji: dostosowano do weryfikacji numerów MRN AIS4 PWD
• oraz 1 zmiana techniczna
23.53
od 10.01.2023
• Opcje: ze względu na wymagania AIS4 automatycznie włączono opcję: "Dla dopuszczenia do obrotu grupuj towary wg faktur importowych".
• Eksport do bufora: przy włączonej opcji "Dla dopuszczenia do obrotu grupuj towary wg faktur importowych" program uwzględnia nadawców przypisanych bezpośrednio do poszczególnych towarów i rozdziela faktury towarów dla różnych nadawców - wymagana wersja programu WinSAD min. 18.07.
• Okno edycji nr ewidencji: wprowadzono weryfikację nowego formatu numerów MRN (AIS4)
• oraz 1 zmiana techniczna