Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 24.03 » 24.02 » 24.01 » 24.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
24.03
od 07.08.2023
Usunięto błąd, mogący doprowadzić do poważnej rozbieżności stanów towarowych, ujawniający się przy pobieraniu towaru na zamkniętą sprawę wywozową, w takiej ilości, że na stanie zostaje 0.00001 tego towaru.
• Poprawiono i ujednolicono układ danych w oknach edycji sprawy przywozowej i wywozowej
• oraz 1 zmiana techniczna
24.02
od 19.07.2023
• poprawiono zapamiętywanie kolejności kolumn listy towarów w zakładkach "Sprawy wywozowe" oraz "Towary"
• usunięto błąd pobierania towarów wg pliku CSV ujawniający się, gdy pobierane było na raz kilka towarów o tym samym symbolu
• wycofanie sprawy przywozowej: umożliwiono wycofanie sprawy przywozowej w sytuacji braku dostępu do modułu zabezpieczeń.
• oraz 1 zmiana techniczna
24.01
od 10.07.2023
• Sprawy wywozwe: usunięto błąd wydruku sprawy wywozowej
• oraz 1 zmiana techniczna
24.00
od 05.07.2023
Zabezpieczenia: wyłączono saldowanie w starym module zabezpieczeń; instrukcja obsługi oraz migracji danych do nowego modułu:
https://www.huzar.pl/pomoc/instrukcja-zabezpieczen-w-winsklad/
po uruchomieniu w wersji 24.00 program działa już tylko z saldowaniem w nowym module zabezpieczeń (tak jakby opisana w instrukcji opcja "Zabezpieczenia WinSAD" była na stałe włączona); pozostawiono okno podglądu danych z wydrukami starego modułu wraz z funkcjonalnością opisanej w instrukcji migracji danych ze starego modułu do nowego: menu główne "Tablice" -> Zabezpieczenia Ucz (stare)...
• SAD: poprawiono wyznaczenie godziny zwolnienia do procedury dokumentu importowego dla RPS oraz obsługi zabezpieczenia w Skład/UCZ. Poprzednio wykorzystywana była godzina z wczytania komunikatu PZC, co mogło powodować problemy przy odebraniu ZC299 innego dnia, niż został wygenerowany. Obecnie godzina zwolnienia odczytywana jest z daty utworzenia komunikatu PW228/ZC299 lub z daty podpisu cyfrowego tego komunikatu
• oraz 1 zmiana techniczna