Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 19.01 » 19.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
19.01
od 13.03.2018
• wprowadzono możliwość domyślnego obciążania zabezpieczenia firmy innej niż właściciel sprawy przywozowej; okno główne, przycisk "Firmy (Skład)..." -> okno firm, przycisk "Edytuj" -> okno edycji firmy, zakładka "Dane dodatkowe" -> pole "Domyślne obciążanie zabezpieczenia firmy"; po wprowadzeniu skrótu moduł autozamykacza w pierwszej kolejności będzie próbował obciążyć zabezpieczenie wskazanej firmy (dopiero w drugiej kolejności będzie wyszukiwane zabezpieczenie właściciela sprawy przywozowej);
• na wydruku rozliczenia (wniosek o likwidację) poprawiono błąd podsumowania dla spraw wywozowych (księga składu celnego - wyprowadzenie)
• oraz 1 zmiana techniczna
19.00
od 06.03.2018
dodano funkcjonalność odchudzania bazy danych: menu główne "Narzędzia" -> Usuwanie rozliczonych pozycji... (wymagane są uprawnienia specjalne oraz wyłączny dostęp do bazy danych); podgląd usuniętych pozycji dostępny jest w funkcjonalności: menu główne "Narzędzia" -> Historia usuniętych pozycji
• poprawiono wygląd wydruku wydań towarów wg dostawców
• poprawiono wygląd wydruku rozliczenia; poprawiono błąd wyliczania wagi dla towaru pozostałego na składzie; dodano kolumnę z wartością ogólną towaru w walucie sprawy przywozowej; uzupełniono opisy kolumn w tabelach
• poprawiono wygląd wydruku stanu grup asortymentowych za okres
• wygląd okna opcji upodobniono do WinSAD, wprowadzono oznaczenie opcji wspólnych
• przy eksporcie do bufora wprowadzono przenoszenie ze wzorca dokumentu SAD opcji "Nie wliczaj opłat typu M i L do podstawy VAT"
• dodano funkcjonalność tworzenia nowej sprawy wywozowej na podstawie istniejącej sprawy (przycisk "Kopiuj" w zakładce "Sprawy wywozowe"); do nowo utworzonej sprawy przepisywane są dane właściciela, odbiorcy, kodu faktury zewnętrznej oraz waluty
• oraz 11 zmian technicznych