Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 18.35 » 18.34 » 18.33 » 18.32 » 18.31 » 18.30
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
18.35
od 03.10.2017
wprowadzono funkcjonalność podglądu wydań towarów w oknie (możliwość sortowania, grupowania oraz kopiowania danych do Excela, CSV...); zakładka "Sprawy przywozowe" -> przycisk "Operacje" -> Pokaż wydania towarów... oraz zakładka "Towary" -> przycisk "Operacje" -> Pokaż wydania towaru...
• poprawiono działanie opcji aktualizacji taryfy celnej
• oraz 1 zmiana techniczna
18.34
od 21.09.2017
• w oknie generowania rozliczeń dodano filtr wg daty dostawy
• poprawiono wygląd wydruku rozliczenia zabezpieczenia
• dodano wpisywanie numeru faktury zewnętrznej lub numeru specyfikacji do pola numer faktury dokumentu SAD przed wysłaniem sprawy wywozowej do bufora
• usunięto błąd eksportu korekt do SAD-u
• oraz 7 zmian technicznych
18.33
od 06.09.2017
• wydruk sprawy wywozowej (wg grup asortymentowych i przywozów) zastąpiono wydrukiem sprawy wywozowej (wg przywozów) - szczegółowym; w opcjach wydruku dodano pozycję "Podział na grupy asortymentowe"
• poprawiono wygląd wydruku zestawienia wydań
• poprawiono wygląd wydruku należności celnych wg kodu CN
• poprawiono wygląd wydruku zestawienia sprawy wywozowej wg spraw przywozowych
• poprawiono wygląd wydruku różnic kursowych
• rozbudowano funkcjonalność wydruku "stan na dzień"; dodano możliwość określenia nadawcy (dostawcy) towarów; wprowadzono opcję "Stan wg daty wpisu kwitów przywozowych i wywozowych" (przy weryfikacji stanów towarowych uwzględniane są daty wstawienia kwitów zamiast dat ewidencji spraw); skrócono czas generowania raportu
• poprawiono wygląd oraz rozbudowano funkcjonalność wydruku "zestawienie magazynowe"; wprowadzono opcję "Stan wg daty wpisu kwitów przywozowych i wywozowych" (przy weryfikacji stanów towarowych uwzględniane są daty wstawienia kwitów zamiast dat ewidencji spraw); zmieniono opcje podsumowań wydruku, podsumowanie wg symboli zastąpiono alternatywną wersją wydruku - opcja "Drukuj jako było - wydano - pozostało" - dane można zapisać w pliku CSV; pozostałe podsumowania rozdzielono na dwie opcje : "Podsumowanie wg jednostki miary" oraz "Podsumowanie wg nr ewidencji UC, CN i jednostki miary"
• poprawiono wygląd wydruku karty asortymentowej
• poprawiono wygląd wydruku sprawy wywozowej (wg przywozów)
• poprawiono wygląd wydruku zestawienia towarów, dodano możliwość określenia nadawcy (dostawcy) towarów
• dostosowano do współpracy z autozamykaczem w wersji 3.04
• oraz 3 zmiany techniczne
18.32
od 01.08.2017
• w oknie edycji firmy dodano pola o blokadzie finansowej i kwocie długu. Dane te można edytować posiadając uprawnienie "Firmy - edycja blokady finansowej".
• przyspieszono wczytywanie słowników z bazy danych
• zapewniono zgodność z WinSADIB 12.54
• oraz 3 zmiany techniczne
18.31
od 19.07.2017
• na wydruku karty ilościowo - wartościowej poprawiono waluty korekt
• usunięto błąd powodujący fałszywe komunikaty o błędach gdy w Autozamykaczu wyłączone jest automatyczne przenoszenie spraw do WinSkład-u
• oraz 1 zmiana techniczna
18.30
od 05.07.2017
dostosowano do współpracy z WinSAD 12.50 (przed aktualizacją wymagane jest uruchomienie WinSAD 12.50)
• moduł bazy firm: wydłużono długość pola "Nazwa" firmy z 60 do 300 znaków
• poprawiono wygląd wydruku listy zabezpieczeń
• poprawiono wygląd wydruku "stan na dzień"; wszystkie opcje wydruku wraz z ustawieniem sortowania przeniesiono z opcji programu do okna opcji wydruku
• usunięto błąd sprawdzania klucza USB przy włączonym zapobieganiu wykonywaniu danych (DEP) w systemie Windows
• oraz 14 zmiany techniczne