Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 21.45 » 21.44 » 21.42 » 21.41 » 21.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
21.45
od 25.02.2021
• symbole: dodano możliwość filtrowania symboli po kolumnie "Status"
• konfiguracja: poprawiono ładowanie konfiguracji wspólnej LDAP podczas edycji profilu użytkownika
• eksport do bufora: dla tranzytu wprowadzono dodawanie dokumentów WPT z kodem "ZZZ" (zamiast dokumentów poprzednich)
• oraz 7 zmian technicznych
21.44
od 09.02.2021
• BREXIT: przy weryfikacji kraju pod kątem czy jest UE/WPT wprowadzono uwzględnienie daty
• oraz 5 zmian technicznych
21.42
od 09.12.2020
• SAD: przy eksporcie do bufora WinSAD sprawy wywozowej wyłączono domyślne przenoszenie dokumentów poprzednich z objęcia procedurą dla kodów: C601, C516, C019, N325, N380, N935
• SAD: usunięto usterkę mechanizmu grupowania wg faktur w zakresie przenoszenia dokumentów poprzednich do pola 40 SAD-u tranzytowego, powstałą w związku z wprowadzeniem zmian dla systemu RPS
• oraz 1 zmiana techniczna
21.41
od 27.11.2020
• oraz 2 zmiany techniczne
21.40
od 26.11.2020
dostosowano do pracy z WinSAD 15.60 (przed aktualizacją wymagane jest uruchomienie WinSAD 15.60)
• dodano możliwość importu spraw wywozowych z pliku xls/xlsx (więcej informacji: https://www.huzar.pl/pomoc/import-spraw-wywozowych-z-pliku-w-winsklad/ )
• SAD: w związku z nowymi regułami systemu RPS: wprowadzono automatyczne wstawianie ilości towaru w dokumencie faktury w polu 44 przy zamknięciu procedury (sprawa wywozowa)
• SAD: w związku z nowymi regułami systemu RPS: przy zamknięciu procedury (sprawa wywozowa) zmieniono kod dokumentów poprzednich przy eksporcie do bufora WinSAD z "Z-ZZZ" na "Z-CLE"/"Z-SDE"/"Z-MRN", w zależności od procedury; dokumenty te dodatkowo mają wpisane numery pozycji towarowych z objęcia
• oraz 7 zmian technicznych