Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 23.31 » 23.30 » 23.24
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
23.31
od 15.09.2022
• Zabezpieczenia: usunięto błąd braku saldowania zwolnień z kwotą zerową dla włączonej opcji saldowania zabezpieczeń "Saldowanie pozycji z kwotą zerową".
• oraz 2 zmiany techniczne
23.30
od 07.09.2022
RPS: dodano możliwość wysłania komunikatów RPS bezpośrednio z programu
• RPS: dodano możliwość podglądu danych modułu zabezpieczeń dla RPS
• zabezpieczenia: dodano możliwość przygotowania raportu istotnych zmian z historii operacji
• RPS: dodano możliwość odświeżania statusów dla wybranych objęć
• RPS: usprawnienia pobierania danych firmy, podczas generowania RPS100
• RPS: usprawniono filtr "Status sprawy" na ramce rozliczeń RPS - umożliwiono wybór wielu statusów
• RPS: usprawniono mechanizmy przypisywania pozycji zgłoszeń uzupełniajacych do towarów w WinSkład/WinUCZ
• RPS: usprawniono wczytywanie komunikatów RPS - poprzednio niemożliwe było wczytanie więcej niż jednego RPS003 do tego samego rozliczenia
• RPS: usprawniono wyświetlanie rozliczeń RPS z okna objęć (Pokaż Rozliczenia); usprawniono prezentowanie danych na głównym oknie RPS; na ramce rozliczeń RPS dodano filtr "MRN"
• RPS: w oknie rozliczeń RPS zmieniono działanie filtra NrRPS - teraz program wyszukuje po fragmencie numeru RPS
• zabezpieczenia : wprowadzono możliwość przesaldowania sprawy przywozowej wg aktualnego zabepieczenia
• zabezpieczenia: usprawnienia ręcznego zwalniania operacji - dodano możliwość wpisania kwoty i numeru dodatkowego przy zwalnianiu ręcznym obciążeń z poziomu listy operacji oraz umożliwiono zwolnienie kwoty obciążenia równej 0 i wpisana zwolnienia na kwotę równą 0 przy zwalnianiu ręcznym obciążeń z poziomu listy operacji
• zabezpieczenia: w kodzie dostępu zabezpieczenia dopuszczono możliwość użycia liter
• zabezpieczenia: wprowadzono saldowanie uwzględniające przenoszenie operacji w module zabezpieczeń
• komunikaty: poprawiono przypisywanie komunikatów do dokumentów, dodano nową opcję "Przypisz ponownie... wszystkie oczekujące"
• RPS: poprawiono odświeżanie statusów rozliczeń RPS
• RPS: poprawiono przypisywanie danych przy wczytywaniu komunikatu RPS
• RPS: usunięto usterkę wyszukiwania SAD uzupełniającego gdy zgłoszenie cząstkowe było sygnowane numerem ewidencyjnym generowanym przez rejestr procedur uproszczonych (REJ/...) i dodatkowo wiele zgłoszeń było połączonych w jeden SAD uzupełniający
• oraz 24 zmiany techniczne
23.24
od 06.07.2022
• autozamykacz : wydłużono czas przetwarzania wpisów zamykania spraw przywozowych; wyeliminowano problem braku automatycznego zamykania spraw przywozowych w niektórych sytuacjach np. ręcznego przenoszenia dokumentów SAD (przez bufor)
• oraz 1 zmiana techniczna