Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 22.12 » 22.11 » 22.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
22.12
od 07.07.2021
• Raport "Stan na dzień": dodano opcję zapisu nr partii towaru (tylko dla zapisu raportu w pliku .csv bez grupowania towarów)
• oraz 2 zmiany techniczne
22.11
od 25.06.2021
Nowe zabezpieczenia: usunięto błąd saldowania (komunikaty autozamykacza o niezgodności kwot) ujawniający się przy łączeniu w jeden dokument SAD wiele różnych spraw wywozowych, ale zawierających towar z tej samej sprawy przywozowej oraz tej samej pozycji SAD objęcia jednocześnie; w przypadku ujawnienia się błędu wymagane jest ponowne przesaldowanie spraw przywozowych za pomocą funkcjonalności: zakładka "Sprawy przywozowe" -> Operacje -> Salduj w zabezpieczeniach WinSAD; w oknie saldowania należy wybrać opcję "Zastąpienie istniejących danych nowymi" (można przesaldować jednocześnie wiele spraw przywozowych)
• oraz 2 zmiany techniczne
22.10
od 08.06.2021
Nowe zabezpieczenia w WinSkład: dodano funkcjonalność zwalniania spraw wywozowych eksportowych (3171) przy potwierdzeniu; w opcjach programu WinSkład -> Zabezpieczenia WinSAD -> dodano nową opcję "Zwalnianie zabezpieczenia pozycji typu "Eksport" przy potwierdzeniu (IE599)"; włączenie tej opcji spowoduje zwalnianie (w nowym module zabezpieczeń) spraw wywozowych przy IE599 (zamiast przy nadaniu nr ewidencji); operacja zwolnienia wpisywana jest z nr i datą potwierdzenia (IE599)
• Sprawy wywozowe: dodano pole numeru potwierdzenia dla sprawy wywozowej; na liście spraw wywozowych dodano pola "Nr potwierdzenia" oraz "Data potwierdzenia"; w oknie edycji sprawy wywozowej, w zakładce "Sprawa wywozowa" dodano pole "Nr potwierdzenia" oraz przycisk "Nr potwierdzenia", który pozwala ustawić nr oraz datę potwierdzenia
• Autozamykacz: dodano obsługę komunikatu IE599 (z WinSAD) - nadanie nr i daty potwierdzenia sprawy wywozowej (zmiany po stronie WinSkład - aktualizacja programu WinSAD oraz modułu Autozamykacza nie jest konieczna)
• Rozliczenia: długość pola opisu dokumentu zwiększono do 100 znaków
• oraz 7 zmian technicznych