Nowości w WINSKLADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 19.80 » 19.73
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
19.80
od 05.12.2018
zwiększono dokładność saldowania zabezpieczenia (godziny : minuty : sekundy); czas dotychczasowych wpisów ustawiono na 00:00:00
• pole daty ewidencji rozszerzono o czas (godziny : minuty : sekundy); czas dotychczasowych wpisów ustawiono na 00:00:00
• funkcjonalności 'Dopuszczenie do obrotu towarów niewspólnotowych z pliku...' oraz 'Eksport towarów niewspólnotowych z pliku... ' zostały przeniesione z menu "Edycja" w oknie głównym do zakładki 'Sprawy wywozowe' -> przycisk 'Nowa...'; weryfikację numeru ewidencji przy wczytywaniu z pliku dostosowano do numeracji AIS
• oraz 10 zmian technicznych
19.73
od 21.11.2018
• poprawiono błąd auto-numeracji rozliczeń ujawniający się przy anulowaniu edycji rozliczenia; dodano możliwość ręcznej zmiany numeru rozliczenia przy włączonej opcji auto-numeracji (z ostrzeżeniem); wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzeniem takich samych numerów rozliczenia
• wyeliminowano powtarzanie pytań o aktualizację kursu walut przy eksporcie do bufora wielu spraw wywozowych jednocześnie
• oraz 3 zmiany techniczne