Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 19.41 » 19.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
19.41
od 18.06.2018
• wprowadzono poprawki błędów w zakresie obsługi symboli dłuższych niż 32 znaki (do 60 znaków) - zalecana współpraca z WinSAD 13.33
• oraz 1 zmiana techniczna
19.40
od 06.06.2018
dostosowano do pracy z WinSAD 13.30 (przed aktualizacją wymagane jest uruchomienie WinSAD 13.30)
dodano opcję zwalniania zabezpieczenia przy ustawianiu statusu pozycji objęcia "Potwierdzone przez UC" (opcja w oknie edycji zabezpieczenia); włączenie tej opcji powoduje, że zabezpieczenie nie jest częściowo zwalniane przy każdym zamknięciu (wywozie), lecz dopiero całościowo po umieszczeniu pozycji objęcia na rozliczeniu i nadaniu statusu rozliczenia "Potwierdzone UC" (zwalniane są wszystkie pozycje objęcia znajdujące się na rozliczeniu)
• NOWA TARYFA CELNA - program obsługuje teraz taryfę Isztar4, przygotowaną dla systemu AIS/AES/Celina, zamiast Isztar3, która obsługuje tylko Celinę. Wymagana jest instalacja całej bazy danych taryfy celnej z menu "Tablice -> Taryfa celna -> Aktualizacja taryfy celnej -> pobierz całą taryfę (wolniejsze)".

Uwaga - operacja może potrwać nawet ponad godzinę!
• rozszerzono długość symbolu towaru oraz makiet do 60 znaków
• dodano funkcjonalność ostrzegania o zmniejszeniu się kwoty zabezpieczenia, próg ostrzegania (procentowo) określany jest w opcjach zabezpieczenia, program ostrzega jeśli "wykorzystana" zostanie określona procentowo kwota zabezpieczenia; pozostawienie wartości progu na poziome 0 wyłącza ostrzeganie dla danego zabezpieczenia
• oraz 20 zmian technicznych