Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 21.12 » 21.11 » 21.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
21.12
od 15.09.2020
• poprawiono mechanizm weryfikacji zgodności odpadów przy zamknięciach procedury typu "Odpady"; udoskonalono narzędzie przeliczania ilości odpadów (zakładka "Magazyn" -> przycisk "Operacje" -> Przeliczanie ilości odpadów)
• oraz 1 zmiana techniczna
21.11
od 10.08.2020
• wprowadzono ostrzeżenie przed ręcznym wysłaniem do bufora WinSAD pozycji, która nie ma surowców/odpadów lub posiada produkt, który nie ma surowców
• w zakładce "Objęcia procedurą" oraz w oknie rozliczeń dodano filtr "Nr partii"
• do wydruku rozliczenia dodano możliwość wydruku kwot zabezpieczenia rozliczanych objęć procedurą, opcję można włączyć na stałe w: Opcje programu -> Uszlachetnianie -> Rozliczenia objęć -> Wydruk rozliczenia -> Wydruk kwot zwalnianego zabezpieczenia przy pozycjach rozliczenia; dodatkowo można tą opcję zaznaczyć/odznaczyć przy przycisku wydruku w oknie widoku rozliczeń oraz w oknie edycji rozliczenia
• wprowadzono możliwość edycji wartości powierzonej w oknie edycji produktu kompensacyjnego oraz dodano pole edycji wartości towarów zakupionych
• przy wydruku rozliczenia odpadów dodano możliwość przeliczenia mas i wartości odpadów
• poprawiono działanie filtra "Nr Partii" w zakładce "Zamknięcia procedury"
• oraz 4 zmiany techniczne
21.10
od 23.06.2020
• dostosowano do pracy z WinSAD 15.30 (przed aktualizacją wymagane jest uruchomienie WinSAD 15.30)
• oraz 7 zmian technicznych