Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 20.91 » 20.90
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
20.91
od 23.03.2020
• dodano funkcjonalność wczytywania/zapisywania symboli odpadów z pliku: przycisk "Odpady" w oknie głównym -> okno odpadów; menu podręczne na liście surowców odpadu (prawy przycisk myszy) :" Import/Ekspot surowców z/do pliku Excel"; symbole surowców z pliku Excel odczytywane są z kolumny z nagłówkiem "Symbol" (pierwszy wiersz kolumny to nagłówek, odczyt symboli następuje od drugiego wiersza); w sytuacji kiedy nie ma nagłówka "Symbol" odczytywana jest pierwsza kolumna "A", przy czym pierwszy wiersz zawsze jest traktowany jako "Nagłówek" i właściwe dane odczytywane są zawsze od drugiego wiersza - przykładowy plik Excel można utworzyć wybierając opcje eksportu symboli; import symboli nie usuwa przypisanych już do odpadu symboli (powtarzające się są ignorowane) - wiele symboli można usunąć jednocześnie zaznaczając je spacją na liście surowców odpadu i wybierając z menu podręcznego opcję "Usuń surowiec"
• w oknie makiet dodano możliwość sprawdzenia dostępności (aktualnego stan, wolne) elementu/zamiennika makiety: przycisk "Makiety" w oknie głównym -> okno makiet, lista elementów/zamienników -> menu podręczne (prawy przycisk myszy) -> Aktualny stan towaru
• przy wydruku historii wydań rozdzielono opcję "Symbol i ilość produktu" na oddzielne opcje "Symbol produktu" i "Ilość produktu"
• dodano funkcjonalność umożliwiającą usunięcie wielu zaznaczonych surowców odpadów: przycisk "Odpady" w oknie głównym -> okno odpadów; menu podręczne na liście surowców odpadu (prawy przycisk myszy) :"Usuń surowiec".
• na ramce objęć procedurą dodano możliwość blokowania/odblokowywania wielu zaznaczonych pozycji
• oraz 2 zmiany techniczne
20.90
od 17.03.2020
• dodano przenoszenie numeru INF2 na SAD podczas eksportu do bufora WinSAD oraz możliwość wpisania tego numeru na zakładce Towary (zmiany dotyczą wyłącznie uszlachetniania biernego)
• poprawiono obsługę autoryzacji nowo utworzonej bazy danych w przypadku, gdy jest ona autoryzowana przez program WinSADGuardIB
• w oknie bazy użytkowników dodano możliwość filtrowania po stanowisku użytkownika, jeśli ta kolumna jest widoczna w tabelce (domyślnie jest ukryta)
• zapewniono zgodność z WinSAD 15.10
• dodano zabezpieczenie przed automatycznym wczytaniem SAD-ów objęcia procedurą na uszlachetnianie bierne w uszlachetnianiu czynnym i odwrotnie
• oraz 12 zmian technicznych