Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 22.02 » 22.01 » 22.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
22.02
od 10.05.2021
nowe zabezpieczenia: poprawiono test i saldowanie kwot dla towarów objętych bilansem zabezpieczenia
• oraz 1 zmiana techniczna
22.01
od 06.05.2021
dostosowano do pracy z WinSAD 16.20 (przed aktualizacją wymagane jest uruchomienie WinSAD 16.20)
• oraz 3 zmiany techniczne
22.00
od 22.04.2021
wprowadzono nowy moduł zabezpieczeń; instrukcja obsługi oraz migracji danych do nowego modułu: https://www.huzar.pl/pomoc/instrukcja-zabezpieczen-w-winucz/
oddziały: wprowadzono obsługę oddziałów; oddział dla WinSkład/WinUcz wskazywany jest w opcjach programu "Dane osobowe"; dostęne sa oddziały zdefiniowene w WinSAD, do którego podłączony jest WinSkład/WinUcz; wybrany oddział ustawiany jest w dokumencie SAD podczas eksportu do bufora (wpisy do bufora z różnych oddziałów nie będą łączone w jeden dokument SAD)
• listy danych w oknie głównym: wprowadzono przywracanie ograniczenia liczby wierszy (do 200) po zmianie filtra
• rozbudowano mechanizm pobierania towarów z pliku XLS. Obok pól Symbol, Ilość, ew. Cena, ew. Odpad dodano kolejne alternatywne pole: MRN.
baza danych: zablokowano działanie programu na serwerze bazy danych Firebird starszym niż 2.5 oraz MS SQL Server starszym niż 2012
• wprowadzono automatyczne zamykanie programu w sytuacji kiedy błędnie ustawione są bazy danych WinSAD i/lub faktur i/lub zabezpieczeń, w sytuacji baz danych WinSAD oraz faktur przed zamknięciem programu uruchamiane jest okno opcji, w którym należy zmienić ustawienia tych baz; baza zabezpieczeń wskazywana jest w programie WinSAD, do którego program WinUcz się podłacza
• okno edycji produktu kompensacyjnego: przy wyborze symbolu produktu dodano możliwość wyboru zestawu symboli
• pozycja zamknięcia: przy kopiowaniu dodano przenoszenie nr pozwolenia na procedurę
• oraz 30 zmian technicznych