Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 23.23 » 23.22 » 23.21 » 23.20
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
23.23
od 21.06.2022
• zamknięcia procedury: zakładka "Zamknięcia procedury", przycisk "Wydruki" - dodano wydruk "Pozycja zamknięcia procedury" pozwalajšcy na zbiorcze wydrukowanie wielu zaznaczonych na li?cie pozycji z opcjš zapisu wydruków w plikach ".pdf" oraz opcjš zapisu tych plików w składnicy dokumentów
• oraz 1 zmiana techniczna
23.22
od 10.06.2022
• zabezpieczenia: usunięto błąd ujawniający się przy zamykaniu pozycji objęcia dla procedur gospodarczych, które nie wymagają zabezpieczenia (np. uszlachetnianie bierne)
• oraz 1 zmiana techniczna
23.21
od 09.06.2022
• RPS: dodano możliwość masowej edycji pól "Nr poz. SAD zamknięcia" i "Nr rej. wg. tow." w pozycjach zamknięć
• RPS: dodano możliwość wykonania kopii RPS100 (jako korekty) z automatycznym nadaniem m.in LRN, NrRPS
• RPS: w oknie wyboru objęć do generowania RPS100 dodano możliwość oznaczania etykiet
• Autozamykacz: zminimalizowano liczbę komunikatów autozamykacza o braku zabezpieczenia, poprawiono ich treść oraz wprowadzono automatyczne zamykanie komunikatów po 20 sek.
• Potwierdzenie wywozu: dodano możliwość wprowadzenia daty potwierdzenia pozycji zamknięcia z godziną
• RPS: dodano możliwość wczytania wielu plików komunikatów RPS jednocześnie
• RPS: dodano obsługę "starych" nr pozwoleń podczas generowania RPS100
• RPS: przy odbieraniu komunikatu RPS003 dodano obsługę trybu "Monitorowanie"; obecnie komunikat RPS003 jest wczytywany do danej bazy danych tylko w przypadku gdy nr RPS zaczyna się od MT lub znajdziemy w tej bazie nr RPS
• RPS: rozbudowano filtry w oknach modułu RPS
• RPS: w generowaniu RPS100 usprawniono wypełnianie pola kod CN pozycji objęcia oraz masa netto w pozycji zamknięcia
• RPS: zmodyfikowano sposób generowania numeru LRN (dodano czynnik losowy i fragment GUIDa bazy)
• zabezpieczenia: wprowadzono obsługę zabezpieczeń jednorazowych oraz saldowanie wg pozycji SAD objęcia (oddzielnie dla każdej pozycji); nr zabezpieczenia odczytywany jest wg kolejności: pole 44 (4PL07), potem dane AIS (pierwsza pozycja na liście zabezpieczeń) - ustawienie pustego pola "GRN" z jednoczesnym ustawieniem pól "Inny rodzaj zabezp." oraz "Kwota" oznacza pozwolenie jednorazowe, które nie będzie saldowane w module zabezpieczeń
• usunięto błąd zapisu duplikatu komunikatu w module komunikatów
• wydruki: usunięto usterkę nieprawidłowego wyświetlania podsumowań na wydruku rozliczenia pozycji zamknięć
• wydruki: usunięto usterkę układu na wydruku rozliczenia uszlachetniania
• oraz 10 zmian technicznych
23.20
od 19.05.2022
pluginy: uniemożliwiono uruchomienie programu w przypadku braku wymaganych pluginów, nawet jeśli jest się administratorem (z prawem nadawania praw). W przypadku konieczności wyłączenia wymagalności pluginu w bazie, prosimy o kontakt z Huzar Software
• firmy: dodano zakładkę pól dodatkowych w oknie listy firm, wraz z możliwością skonfigurowania w Opcjach Programu. Można tam wpisać dowolne własne dane związane z firmami. Uwaga! Dane są przechowywane tylko w bazie firm, podobnie jak np. dane dodatkowych adresów e-mail, i nie są kopiowane do dokumentów
• RPS: dodano mechanizmy automatycznego odbierania komunikatów RPS
• GUI: na zakładce zamknięcia procedury dodano możliwość wyszukiwania po numerze MRN SAD-u (pole Nr ewid. SAD-u uzup.)
• RPS: dodano możliwość wygenerowania RPS100 gdy na objęciu są różne pozwolenia, ale wybrano pozycje z tym samym pozwoleniem
• RPS: zmieniono sposób uzupełniania kodu taryfy celnej dla pozycji zamknięć - obecnie jeśli jest dostępny to jest brany z SAD-u zakańczającego procedurę - jeśli SAD nie jest dostępny to z WinUCZ-a
• zabezpieczenia: przyspieszono przetwarzanie plików z systemu OSOZ2
• RPS: usunięto usterkę powodującą wyświetlanie powielonych linii w oknie wyboru objęć do generowania RPS100
• zabezpieczenia: dodano możliwość ręcznego zwolnienia wielu obciążeń na raz
• oraz 19 zmian technicznych