Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 21.45 » 21.44 » 21.43 » 21.42 » 21.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
21.45
od 24.02.2021
• symbole: dodano możliwość filtrowania symboli po kolumnie "Status"
• konfiguracja: poprawiono ładowanie konfiguracji wspólnej LDAP podczas edycji profilu użytkownika
• wprowadzono blokadę przed przypadkową zmianą definicji odpadu w momencie, kiedy w magazynie znajdują się odpady wyznaczone wg tej definicji
• oraz 6 zmian technicznych
21.44
od 09.02.2021
• BREXIT: przy weryfikacji kraju pod kątem czy jest UE/WPT wprowadzono uwzględnienie daty
• dla kodu 5DK1 w towarach SAD-u tworzonego z zamknięcia procedury wpisywany jest numer zlecenia, a jeśli jest on pusty to ID zlecenia. Wcześniej wpisywany był tylko numer zlecenia
• oraz 4 zmiany techniczne
21.43
od 07.01.2021
• SAD: zmiany wg reguł RPS: wpisywanie informacji dodatkowej (00700, 00800, 00900, 1PL01) oraz dokumentu wymaganego 4DK3
• Odpady: usunięto błąd pobierania odpadów ujawniający się w bazie Firebird przy bardzo małej proporcji masy odpadu do ilości towaru
• oraz 1 zmiana techniczna
21.42
od 09.12.2020
SAD: usunięto błąd powielania się dokumentów poprzednich towarów przy eksporcie do bufora SAD, powstały w związku z wprowadzeniem zmian dla systemu RPS
• SAD: wprowadzono ustawianie znacznika procedury gospodarczej dla dokumentu poprzedniego Z-MRN,Z-CLE dla uszlachetania biernego (po czynnym) - procedura 2151
• SAD: przy eksporcie do bufora WinSAD pozycji zamknięcia wyłączono domyślne przenoszenie dokumentów poprzednich z objęcia procedurą dla kodów: C601, C516, C019, N325, N380, N935
• SAD: usunięto usterkę mechanizmu grupowania wg faktur w zakresie przenoszenia dokumentów poprzednich do pola 40 SAD-u tranzytowego, powstałą w związku z wprowadzeniem zmian dla systemu RPS
• oraz 2 zmiany techniczne
21.40
od 26.11.2020
dostosowano do pracy z WinSAD 15.60 (przed aktualizacją wymagane jest uruchomienie WinSAD 15.60)
• SAD: w związku z nowymi regułami systemu RPS: wprowadzono automatyczne wstawianie ilości, w zależności od typu: produktów lub surowców; w dokumencie pozwolenia w polu 44 z odpowiednim kodem (zależnie od procedury)
• SAD: w związku z nowymi regułami systemu RPS: w pozycji zamknięcia dodano pole na wpisanie aktualnego numeru pozwolenia dla pozycji, na dokumencie SAD wyprowadzenia, pozwolenie to zostanie wpisane z kodem dokumentu C601/C516/C019; pozostałe pozwolenia (na objecie procedura surowców) zostaną wpisane jako dokument 3DK9 lub informacja dodatkowa 00700
• SAD: w związku z nowymi regułami systemu RPS: przy zamknięciu procedury (pozycja zamknięcia) zmieniono kod dokumentów poprzednich przy eksporcie do bufora WinSAD z "Z-ZZZ" na "Z-CLE"/"Z-SDE"/"Z-MRN", w zależności od procedury; dokumenty te dodatkowo mają wpisane numery pozycji towarowych z objęcia
• oraz 9 zmian technicznych