Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 22.12 » 22.11 » 22.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
22.12
od 07.07.2021
• Raport "Stan na dzień": dodano opcję zapisu nr partii towaru (tylko dla zapisu raportu w pliku .csv bez grupowania towarów)
• Odpady: usunięto błąd wyznaczania wartości odpadu ujawniający się przy definicji więcej niż jednego odpadu o takim samym kodzie CN ale różnym symbolu i cenie odpadu
• oraz 2 zmiany techniczne
22.11
od 25.06.2021
Nowe zabezpieczenia: usunięto błąd saldowania (komunikaty autozamykacza o niezgodności kwot) ujawniający się przy łączeniu w jeden dokument SAD wiele różnych pozycji zamknięć, ale zawierających towar z tego samego objęcia procedurą oraz tej samej pozycji SAD objęcia jednocześnie; w przypadku ujawnienia się błędu wymagane jest ponowne przesaldowanie pozycji zamknięć za pomocą funkcjonalności: zakładka "Pozycje zamknięć" -> Operacje -> Salduj w zabezpieczeniach WinSAD; w oknie saldowania należy wybrać opcję "Zastąpienie istniejących danych nowymi" (można przesaldować jednocześnie wiele pozycji objęć)
• oraz 2 zmiany techniczne
22.10
od 08.06.2021
Nowe zabezpieczenia: dodano funkcjonalność zwalniania pozycji zamknięć eksportowych (3151,2151) przy potwierdzeniu; w opcjach programu -> Zabezpieczenia WinSAD dodano nową opcję "Zwalnianie zabezpieczenia pozycji typu "Eksport" przy potwierdzeniu (IE599)"; włączenie tej opcji spowoduje zwalnianie (w nowym module zabezpieczeń) pozycji zamknięć przy IE599 (zamiast przy nadaniu nr ewidencji); operacja zwolnienia wpisywana jest z nr i datą potwierdzenia (IE599); dotychczasowa opcja "Zwalnianie zabezpieczenia przy statusie "Potwierdzone UC"" jest nadrzędna tzn. zaznaczenie tej opcji niweluje ewentualną opcję zwalniania po IE599 - zwolnienia objęć nastąpią w całości kwoty w momencie nadania potwierdzenia UC w module rozliczeń (operacja zwolnienia - z nr i datą potwierdzenia UC)
• Rozliczenia: długość pola opisu dokumentu zwiększono do 100 znaków
• oraz 7 zmian technicznych