Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 19.80 » 19.73
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
19.80
od 05.12.2018
zwiększono dokładność saldowania zabezpieczenia (godziny : minuty : sekundy); czas dotychczasowych wpisów ustawiono na 00:00:00
• pole daty ewidencji rozszerzono o czas (godziny : minuty : sekundy); czas dotychczasowych wpisów ustawiono na 00:00:00
• oraz 10 zmian technicznych
19.73
od 21.11.2018
• dodano nową funkcjonalność "Przenieś resztki towaru na odpad..."; zakładka "Towary -> przycisk "Operacje" oraz menu podręczne na liście towarów (prawy przycisk myszy); opcja pozwala na przeniesienie resztki towaru na pozycję zamknięcia typu "odpady" (szczególnie minimalne ilości wynikające z różnicy zaokrągleń przy przeliczaniu odpadów); funkcjonalność pozwala na "opróżnienie" towaru do rozliczenia (towar nie może znajdować się w magazynie, ani na otwartych pozycjach zamknięcia)
• poprawiono błąd auto-numeracji rozliczeń ujawniający się przy anulowaniu edycji rozliczenia; dodano możliwość ręcznej zmiany numeru rozliczenia przy włączonej opcji auto-numeracji (z ostrzeżeniem); wprowadzono zabezpieczenie przed wprowadzeniem takich samych numerów rozliczenia
• wyeliminowano powtarzanie pytań o aktualizację kursu walut przy eksporcie do bufora wielu pozycji objęć jednocześnie
• oraz 2 zmiany techniczne