Nowości w WINUCZMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 20.20 » 20.13
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
20.20
od 10.04.2019
dostosowano do pracy z WinSAD 14.40 (przed aktualizacją wymagane jest uruchomienie WinSAD 14.40)
• dodano możliwość podania ścieżki do pliku ini z linii poleceń (parametr: -(IniFile)"ścieżka do pliku") oraz dodano obsługę parametrów linii poleceń do pliku ini (opis parametrów na stronie https://www.huzar.pl/pomoc/opcje-winsad-linii-komend/)
• usunięto błąd mechanizmu tworzenia produktów w magazynie produktów gotowych
• oraz 5 zmian technicznych
20.13
od 19.03.2019
• wprowadzono obsługę pozwoleń o kodzie C601 dla procedury uprzedniego wywozu
• oraz 1 zmiana techniczna