Nowości w WINUCZMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 19.51 » 19.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
19.51
od 01.08.2018
dostosowano do pracy z WinSAD 13.50 (przed aktualizacją wymagane jest uruchomienie WinSAD 13.50)
• oraz 2 zmiany techniczne
19.50
od 17.07.2018
• do danych towarów dodano informację z nrumerem procedury (Cz1) oraz numerem procedury poprzedniej (Cz2) - kolumny "Procedura" oraz "Proc. poprz."; dodano funkcjonalność uzupełniania z zapamiętanego w programie dokumentu SAD, nr procedury poprzedniej dla towarów już wprowadzonych: menu główne "Narzędzia" -> Narzędzia poprawiające -> Uzupełnianie nr procedury w towarach
• na liście pozycji zamknięcia dodano kolumnę "Procedura" z nr procedury dokumentu SAD (P37 - Cz1); wartość uzupełniana jest podcazs eksportu pozycji zamknięcia do bufora; dla pozycji już istniejących nr procedury został uzupełniony w zależności od typu pozycji zamknięcia
• dodano funkcjonalność przesaldowania zabezpieczenia: przycisk "Zabezpieczenia" w oknie głównym -> okno zabezpieczeń, przycisk "Salduj" (wymagane jest uruchomienie programu z wyłącznym dostępem do bazy danych)
• poprawiono błąd saldowania zabezpieczenia ujawniający się dla otwartych spraw wywozowych przy zmianie opcji zabezpieczenia
• oraz 1 zmiana techniczna