Nowości w WINUCZMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 19.70
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
19.70
od 25.09.2018
dostosowano do pracy z WinSAD 14.00 (przed aktualizacją wymagane jest uruchomienie WinSAD 14.00)
• wporowadzono weryfikację nr pozwolenia przy ręcznym wczytywaniu pozycji objęć (wg SAD, dokumenty: 1PG1 lub 1PG2 lub 1PG3 lub 1PG4); przy zaznaczonej opcji: Opcje programu -> Uszlachetnianie -> Ignorowanie sprawdzani nr pozwoleń przy tworzeniu objęcia z dokumentu SAD, pozwolenia nie są sprawdzane
• w zakładce "Objęcia procedurą" dodano filtr wg symbolu towaru (surowca), który ogranicza listę pozycji objęć do tych, którymi został wprowadzony towar o zadanym symbolu
• do menu podręcznego na liście towarów w zakładce "Towary" dodano funkcjonalność "Pokaż wydania towaru..."; w oknie historii wydań towarów dodano kolumnę "Nr zamknięcia"
• dodano nową funkcjonalność: zakładka "Objęcia procedurą", przycisk "Operacje" -> Weryfikacja systemu celnego AIS wg SAD-u (opcja jest dostępna również w menu podręcznym dla listy objęć); weryfikowany jest system celny wg dokumentu SAD, na podstawie którego utworzono objęcie; opcja pozwala również wymusić ustawienie systemu AIS niezależnie od dokumentu SAD
• poprawiono błąd zapisu nagłówka firmowego rozliczenia objęć
• oraz 5 zmian technicznych