Nowości w AKCYZAMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 10.36 » 10.37 » 10.38 » 10.40 » 10.41 » 10.42 » 10.43
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
10.36
od 25.07.2022
• usunięto błąd powodujący zawieszanie się aplikacji przy starcie, gdy w katalogu aplikacji był obecny moduł dodatkowy HSPlugUpdater.dll
10.37
od 26.07.2022
• dodano ignorowanie komunikatów UPP/NPP jeśli nie znaleziono przemieszczenia w bazie
10.38
od 16.08.2022
• zabezpieczenia: dodano możliwość wpisania kwoty i numeru dodatkowego przy zwalnianiu ręcznym obciążeń z poziomu listy operacji
zabezpieczenia: dodano możliwość zwolnienia kwoty obciążenia równej 0 oraz wpisana zwolnienia na kwotę równą 0 przy zwalnianiu ręcznym obciążeń z poziomu listy operacji
• e-mail: usunięto problem sprawdzania na serwerach IMAP wiadomości e-maili, które zostały juz pobrane
• oraz 15 zmian technicznych
10.40
od 07.09.2022
• dodano kolumny z danymi odbiorcy i miejsca odbioru na liście odbiorców w oknie edycji komunikatu DD815B
• komunikaty: poprawiono przypisywanie komunikatów do dokumentów, dodano nową opcję "Przypisz ponownie... wszystkie oczekujące"
• poprawiono ustawianie daty zakończenia przemieszczenia po odebraniu komunikatu IE818/DD818 na datę przybycia wyrobów akcyzowych (pole DateOfArrivalOfExciseProducts)
• usunięto rzadko występujący błąd AV podczas zmiany wierszy na liście przemieszczeń
• oraz 39 zmian technicznych
10.41
od 13.09.2022
• usunięto błąd powodujący, ze nie działała minimalizacja niektórych okien modalnych, m.in. okien konfiguracji modułów dodatkowych
• dodano kolumnę "Data zatw. 818" na liście przemieszczeń, która zawiera datę i czas zatwierdzenia raportu IE818/DD818/DD818B przez urząd, kolumna domyślnie jest niewidoczna, można ją włączyć klikając prawym przyciskiem myszy nagłówek listy przemieszczeń z nazwami kolumn (opcja "Wybór kolumn tabeli" w menu)
• usunięto błędy przypisywania komunikatów DD801/DD801B/DD801C
• oraz 4 zmiany techniczne
10.42
od 14.09.2022
• poprawiono wyświetlanie czasu w kolumnie "Data zatw. 818" na liście przemieszczeń
10.43
od 19.09.2022
• poprawiono kolejność zapisu pól komunikatu PL825 w formacie XML