Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 8.80
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
8.80
od 21.05.2024
• rozsyłanie powiadomień DSK do klientów: dodanie w opcjach programu obsługi konfiguracji opcji i szablonów rozsyłania powiadomień DSK
• dostawy: dodano funkcje kopiuj dla dostawy
• przesyłki: w szybkiej edycji danych przesyłki dodano edycję pól wymaganych do wyliczania zabezpieczenia wg kodów CN
• przesyłki: zmiana sposobu wyliczania kwoty obciążenia wg stawki Erga Omnes - jeśli nie uda się wyliczyć tej kwoty (np. ze względu na użycie kodów Meursinga), wtedy program przechodzi do następnej metody wyliczania
• przesyłki: przy tworzeniu DSAIS program pozwala utworzyć ją dla dostawy o przyszłej dacie, jeśli zarejestrowany moment przybycia dotyczy daty dzisiejszej lub wcześniejszej
• oraz 28 zmian technicznych