Nowości w HUZARSENTMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.00
od 09.08.2023
dodano moduł importu danych SENT https://www.huzar.pl/pomoc/import-danych-sent/
dostosowano moduł importu danych SENT również do programu Comarch ERP XL. Moduł importu danych SENT przetwarza pliki xml generowane w tym programie
komunikaty: poprawiono zapis komunikatów celnych do plików PDF - podczas wysyłki e-mailem oraz zapisu do katalogu. Zapis powinien być znacznie szybszy, a pliki PDF mniejsze
• konfiguracja: dodano opcję "tryb konfiguracji" w oknie logowania aplikacji, dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami konfiguracji opcji programu i nadawania praw. Uruchomienie pozwala bezpieczne przygotowanie lub odświeżenie środowiska testowego, bez ryzyka, że środowisko testowe przetworzy jakieś dane ze środowiska produkcyjnego. Dostępne nowe funkcje:
1. eksport i import wszystkich ustawień wspólnych (Narzędzia -> Tryb konfiguracji -> Importuj/Eksportuj ustawienia wspólne) - opcja nadpisuje konfigurację programu i wszystkich modułów!
2. zerowanie niektórych danych z bazy (Narzędzia -> Tryb konfiguracji -> Usuwanie danych z bazy)
3. zapis i wczytanie profili wielu użytkowników
• PUESC: dodano opcję "Wszyscy pracownicy" podczas ręcznego odbierania komunikatów z PUESC przez IN - dostępne dla użytkowników posiadających uprawnienie PUESC "Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz Podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione"
• e-mail: w kreatorze kont w usłudze Microsoft365 z nowoczesnym uwierzytelnianiem można określić login inny, niż adres e-mail
• listy dokumentów: po włączeniu posortowania w tabelkach danych przy ich dolnej krawędzi pojawia się panel z liczbą rekordów, na którym wyświetlany jest opis sortowania (kolejne kolumny i kierunek sortowania po nich)
• SENT: dodano kod miejsca dostawy oleju opałowego na wydruku awaryjnym
• SENT: dodano raportowanie niepowodzenia wysyłki SENT110 (kluczy) do klienta
• umożliwiono wklejanie ze schowka do pól liczbowych treści pobranych z celek Excela, które czasem mają na końcu znaki CRLF
• wydajność: w Opcje programu -> Ustawienia wydajności" dodano opcję "Bez "pokaż wszystkie" wiersze". Po zaznaczeniu tej opcji nie będzie można wyświetlić wszystkich rekordów z bazy danych w tabelkach, co zabezpiecza przed błędami "Out of memory" w przypadku prób wyświetlenia olbrzymich zbiorów danych - np. milionów wierszy
• komunikaty: usunięto błąd powodujący znikanie kolumny "Oddział" w bazie komunikatów, gdy wyświetlała ona historię komunikatów dla dokumentu, który nie należy do żadnego oddziału
• komunikaty: usunięto usterkę usuwania komunikatów wysłanych podczas odchudzania bazy gdy jest włączona opcja "Odbieraj komunikaty tylko tej bazy"
• komunikaty: usunięto usterkę, gdzie w niektórych przypadkach baz danych komunikaty nie przypisywały się do dokumentów od razu po odebraniu, ale dopiero po pewnym czasie
• narzędzia: dodano opcję "Podgląd planera operacji" w menu Narzędzia -> Narzędzia administratora
• SENT: poprawiono generowanie komunikatu SENT106 (dodanie odbiorcy do przewozu zbiorczego)
• SENT: poprawiono sprawdzanie danych SENT100/105 w zakresie mas towaru
• SENT: usunięto usterkę nadpisywania pola "adres e-mail, gdy geolokalizator nie działa" domyślną wartością z opcji
• SENT: poprawiono przypisywanie komunikatów SENT500 dla przewozów zbiorczych
• oraz 91 zmian technicznych