Nowości w ZLECENIAIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 3.42 » 3.41 » 3.40 » 3.36 » 3.35
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
3.42
od 04.08.2020
• usunięto błąd mogący skutkować powstaniem przerw w numeracji not w przypadku, gdy nota nie została prawidłowo utworzona, a numer dla niej został zarezerwowany
• dodano archiwizację w plikach wysyłanych raportów o SAD-ach uzupełniających
3.41
od 13.05.2020
• dostosowano do nowej wersji aplikacji
• oraz 10 zmian technicznych
3.40
od 14.01.2020
• zapewniono pełną zgodność z WinSAD 14.92 - szczególnie w przypadku SAD-ów importowych powyżej 100 pozycji
• w przypadku wystawienia nowej noty przy korekcie, gdy nota ma wartość 0, nie jest ona blokowana ani wysyłana do klienta
• oraz 1 zmiana techniczna
3.36
od 14.11.2019
poprawiono wyznaczanie płatności dla SAD-u importowego, gdy otrzymane ZC291 nie zawiera informacji dla wszystkich pozycji SAD-u
• dodano uprawnienie blokujące edycję terminu płatności
• komunikat o nieudanej wysyłce noty nie blokuje użycia (np. edycji) tej noty na innym stanowisku, a problemy z ew. pozyskaniem załączników SAD-u przy wysyłce noty są pokazywane użytkownikowi w dymku podpowiedzi
• dodano opcję umożliwiającą wpisanie MRN SAD-u uzup. do pola referencje w nocie
• oraz 3 zmiany techniczne
3.35
od 23.09.2019
• dla SAD-ów oznaczonych jako "CO' w polu Dekl1 SAD-u możliwe jest generowanie not
• dodano opcję decydującą czy nadanie długu i blokady noty ma dotyczyć tylko zwolnionych SAD-ów
• wysyłka raportu o SAD-ach uzupełniających następuje już po nadaniu MRN bez konieczności zwolnienia SAD-u
• dodano w konfiguracji pole opcji do ustalenia godziny, o której ma być wysyłany raport o SAD-ach uzupełniających
• usunięto błąd nieuwzględniania w nocie zbiorczej informacji o SAD-ach uzupełniających zwolnionych po wygenerowaniu tej noty
• oraz 1 zmiana techniczna