Nowości w AKCYZAIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 12.36 » 12.35 » 12.34 » 12.33 » 12.32 » 12.31 » 12.30
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
12.36
od 27.11.2023
• Akcyza: usunięto błędy filtrowania wg nazwy, ulicy i miejscowości podmiotów
12.35
od 23.11.2023
• usunięto błąd importu komunikatu PL802 e-SAD z typem przypomnienia 11 lub 12
12.34
od 30.10.2023
• Akcyza: dodano możliwość wysyłki numeru akcyzowego miejsca dostawy w komunikatach PL817/PL818 e-SAD dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 9 i 10
• oraz 2 zmiany techniczne
12.33
od 16.10.2023
• słowniki: usunięto błąd z poprzedniej wersji programu, gdzie w niektórych przypadkach nie działało wyszukiwanie danych w słownikach
• oraz 1 zmiana techniczna
12.32
od 16.10.2023
• SENT: usunięto błąd powodujący tworzenie przewozów o tym samym numerze
• słowniki: przyspieszono odczyt danych słowników
• oraz 16 zmian technicznych
12.31
od 29.09.2023
• Akcyza: poprawiono generowanie numerów MRN importowych dokumentów SAD podczas generowania komunikatu PL815 z dokumentu SAD
• SENT: usunięto błąd importu plików w formacie Excel
• e-maile: usunięto usterkę nieodbierania komunikatów celnych przychodzących z adresu: no-reply@puesc.mf.gov.pl
• e-maile: usunięto błąd powodujący nieodbieranie wiadomości za pomocą kont Exchange
• oraz 2 zmiany techniczne
12.30
od 27.09.2023
SENT: dostosowano moduł importu danych SENT również do programu Comarch ERP XL. Moduł importu danych SENT przetwarza pliki xml generowane w tym programie
komunikaty: dodano możliwość odbierania w tle komunikatów z PUESC IN w kontekście podmiotu i w kontekście podmiotu pośredniczącego. W "Opcje Programu -> PUESC użytkownika" można skonfigurować, które komunikaty (np. dla podmiotu lub podmiotu pośredniczącego) mają być pobierane. Opcja jest przydatna w przypadku nietypowych konfiguracji - np. agenta celnego pracującego na rzecz wielu podmiotów czy agencji celnych, które posiadają różne bazy dla różnych klientów
• Akcyza: dodano możliwość wyboru odbiorcy na wydruku komunikatu DD801B
• Akcyza: włączono możliwość podsumowania ilości na liście odbiorców w komunikacie DD818B, w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy na nagłówku listy należy włączyć opcję "Podsumowanie tabeli" i na pasku pod listą wybrać z menu kontekstowego dla kolumny "Ilość" opcję "Suma"
• narzędzia: dodano opcję "Podgląd planera operacji" w menu Narzędzia -> Narzędzia administratora
• SENT: udoskonalono moduł importu danych
• zabezpieczenia: dodano możliwość wywołania okna modułu maili i komunikatów z poziomu modułu zabezpieczeń
• Akcyza: poprawiono wydruk pola 4 komunikatu DD818B
• Akcyza: umożliwiono automatyczną zmianę statusu z "odebrano IE839" na "odebrano IE829"
• Akcyza: usunięto błędy odczytu komunikatu IE801 w formacie XML bez opakowania EMCSToTrader
• e-maile: jeśli w konfiguracji konta pocztowego OOM w polu "Wybór skrzynki" wybrano skrzynkę współdzieloną (a nie skrzynkę przypisaną do konta użytkownika), to wysyłka maili odbywa się z adresu e-mail przypisanego do tej skrzynki; użytkownik, do którego należy konto pocztowe skonfigurowane w programie Outlook musi mieć uprawnienie "Send on behalf" dla wybranej skrzynki współdzielonej
• SENT: poprawiono przypisywanie komunikatów SENT500 dla przewozów zbiorczych
• oraz 69 zmian technicznych