Nowości w AKCYZAMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 12.14 » 12.13 » 12.12 » 12.11 » 12.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
12.14
od 24.03.2023
• dodano automatyczne uzupełnianie kodu urzędu skarbowego miejsca dostawy na podstawie kodu pocztowego odbiorcy lub miejsca dostawy w przemieszczeniach e-DD
• poprawiono walidację kodów akcyzowych i kodów CN podczas edycji wyrobu e-DD/e-DD B/e-DD C
• oraz 1 zmiana techniczna
12.13
od 15.03.2023
• usunięto błąd przepisywania masy brutto/netto z dokumentu SAD do przemieszczenia
12.12
od 13.03.2023
• dodano możliwość edycji danych zabezpieczenia na magazynowanie w komunikacie PL818 e-SAD
12.11
od 08.03.2023
• dodano możliwość wyboru wyrobu akcyzowego z notesu (przycisk "Notes" na liście wyrobów)
• dodano możliwość edycji opłaty paliwowej w oknie edycji wyrobu przemieszczenia (zakładka "Ewidencje")
• dodano podświetlanie przemieszczeń w przypadku otrzymania komunikatu 716 o kontroli
• usunięto błąd wymagalności TIN odbiorcy przemieszczenia dla kodu rodzaju miejsca przeznaczenia 6 (wywóz) w komunikatach IE817, PL814, PL815, PL825
• zmieniono format masy brutto/netto z 15,2 na 16,6 w e-AD/e-SAD zgodnie ze specyfikacjami e-AD 8.03/e-SAD 1.01 obowiązującymi od 13.02.2023
• PUESC: dodano opcję "Wszyscy pracownicy" podczas ręcznego odbierania komunikatów z PUESC przez IN - dostępne dla użytkowników posiadających uprawnienie PUESC "Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz Podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione"
• dodano odświeżanie listy przemieszczeń po odebraniu komunikatów za pomocą F8 lub Shift + F8
• oraz 3 zmiany techniczne
12.10
od 28.02.2023
• zabezpieczenia: przyspieszono i poprawiono wczytywanie pliku QR (odpowiedzi z OSOZ2)
konfiguracja: dodano opcję "tryb konfiguracji" w oknie logowania aplikacji, dostępne tylko dla użytkowników z uprawnieniami konfiguracji opcji programu i nadawania praw. Uruchomienie pozwala bezpieczne przygotowanie lub odświeżenie środowiska testowego, bez ryzyka, że środowisko testowe przetworzy jakieś dane ze środowiska produkcyjnego. Dostępne nowe funkcje:
1. eksport i import wszystkich ustawień wspólnych (Narzędzia -> Tryb konfiguracji -> Importuj/Eksportuj ustawienia wspólne) - opcja nadpisuje konfigurację programu i wszystkich modułów!
2. zerowanie niektórych danych z bazy (Narzędzia -> Tryb konfiguracji -> Usuwanie danych z bazy)
3. zapis i wczytanie profili wielu użytkowników
• usunięto błąd przypisania komunikatu IE801 do przemieszczenia nadawcy powstałego z podziału komunikatem PL825
• poprawiono sprawdzanie wymagalności daty wyjaśnień w komunikacie IE871
• oraz 34 zmiany techniczne