Nowości w HUZARCBAM, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 1.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
1.40
od 04.04.2024
rozliczenie uszlachetniania (wersja robocza): dodano generowanie raportu kwartalnego dla uszlachetniania czynnego. Do raportu brane są tylko towary z kwartału poprzedniego (to znaczy - w kwietniu 2024 będziemy raportować towary z Q4 2023), które mają wypełnione pole "Kwartał dopuszczenia do obrotu po uszlachetnianiu", w formacie "2023Q4". Rozliczenie uszlachetniania dotyczy to procedur 5100 (rozliczenie generowane z WinUCZ - sugerowane) oraz 4051/4053 (rozliczenia z innych systemów wczytane z Excela). Odprawy z procedury 5100 są zamieniane na odprawy 4051 w raporcie kwartalnym.
Uwaga! Ze względu na brak informacji związanych ze sposobem rozliczenia uszlachetniania w CBAM, rozwiązanie może się jeszcze zmienić do końca kwietnia 2024, wraz z uzyskaniem wyjaśnień ze strony KOBiZE i KE
• dodano możliwość dodawania danych adresowych o operatorach i instalacjach oraz wyboru operatora i instalacji przy edycji emisji w raporcie
• dodano opcję generowania opisu towaru wg słownika dla kodów CN - zamiast faktycznego opisu towaru będzie wykorzystany opis ze słownika Komisji Europejskiej
• dodano import danych związanych z uszlachetnianiem z raportu CBAM-WINUCZ
• dodano możliwość zaimportowania nowej wersji raportu CBAM-WINSAD (z WinSAD 19.90), zawierającej nowe kolumny
• dodano przepisywanie reprezentanta dla towaru lub raportu, gdy raport generowany jest w trybie "Importer", a odprawa jest na przedstawicielstwie pośrednim
• dodano uzupełnianie listy metod produkcji i parametrów kwalifikacji w zależności od wybranego kodu CN
• dodano wewnętrzne pole komentarz do raportu CBAM, które nie jest eksportowane do systemu CBAM, ale może służyć do rozróżnienia raportów
• dodano wyświetlanie danych źródłowych poniżej listy towarów i emisji w raporcie - wyświetlane są tam te dane źródłowe, które zostały uwzględnione w danym towarze/emisji
• zaktualizowano program w związku ze zmianami w serwisie CBAM w wersji 1.2.0.11 (od 2024-03-21), w tym: poprawiono generowanie raportów (nowa wartość dla wartości domyślnych), dodano ostrzeżenia i poprawiono słowniki
• odprawy w procedurze 5100/4051/4054 nie wchodzą do raportu, jeśli nie jest wypełniony kwartał dopuszczenia do obrotu po uszlachetnianiu
• wyłączono domyślne ustawienie opcji generowania numeru MRN w uwagach - opcja jest zbędna, gdyż istnieje możliwość wyświetlenia danych źródłowych dla towaru i emisji
• zwiększono precyzję danych o emisjach zgodnie z nowymi wytycznymi KE
• oraz 25 zmian technicznych