Nowości w HUZARSENTIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 4.11 » 4.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
4.11
od 21.03.2024
• SENT: dodano możliwość zapisu do Excela znaczników lokalizacji mapy Google
• oraz 4 zmiany techniczne
4.10
od 08.02.2024
firmy: dodano mapę z lokalizacjami z bazy firm wraz z częstością przewozów do nich (wykorzystującą moduł Google API ) - szczegóły pod adresem https://www.huzar.pl/pomoc/mapa-lokalizacji-sent/
udoskonalono moduł importu danych SENT - automatyczne tworzenie przewozów z danych w plikach. Więcej szczegółów pod adresem https://www.huzar.pl/pomoc/import-danych-sent/
SENT: dodano domy?lne sortowanie przewozów SENT pod Id (malejšco) w celu zapewnienia sortowania "od najnowszych" sentów w ramce listy przewozów SENT - szczególnie gdy użytkownik nie ma zdefiniowanego zakresu dat (first x rekordów nie zachowuje chronologii)
• firmy: dodano możliwość zdefiniowania wielu adresów e-mail po przecinku lub średniku w oknie edycji dodatkowych adresów e-mail w oknie edycji firmy
• komunikaty: dodano możliwość odbierania w tle komunikatów z PUESC IN w kontekście podmiotu i w kontekście podmiotu pośredniczącego. W "Opcje Programu -> PUESC użytkownika" można skonfigurować, które komunikaty (np. dla podmiotu lub podmiotu pośredniczącego) mają być pobierane. Opcja jest przydatna w przypadku nietypowych konfiguracji - np. agenta celnego pracującego na rzecz wielu podmiotów czy agencji celnych, które posiadają różne bazy dla różnych klientów
• słowniki: przyspieszono odczyt danych słowników
• baza podglądu wysłanych e-maili: przywrócono podgląd wysłanej wiadomości
• e-maile: jeśli w konfiguracji konta pocztowego OOM w polu "Wybór skrzynki" wybrano skrzynkę współdzieloną (a nie skrzynkę przypisaną do konta użytkownika), to wysyłka maili odbywa się z adresu e-mail przypisanego do tej skrzynki; użytkownik, do którego należy konto pocztowe skonfigurowane w programie Outlook musi mieć uprawnienie "Send on behalf" dla wybranej skrzynki współdzielonej
• e-maile: usunięto błąd powodujący nieodbieranie wiadomości za pomocą kont Exchange
• SENT: poprawa zapisu danych geolokalizacji załadunku
• SENT: usunięto błąd importu plików w formacie Excel
• SENT: usunięto błąd powodujący tworzenie przewozów o tym samym numerze
• usunięcie błędu nieprawidłowej obsługi błędów w module importu danych SENT
• oraz 52 zmiany techniczne