Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 8.52 » 8.51 » 8.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
8.52
od 16.10.2023
• słowniki: usunięto błąd z poprzedniej wersji programu, gdzie w niektórych przypadkach nie działało wyszukiwanie danych w słownikach
• oraz 1 zmiana techniczna
8.51
od 16.10.2023
• słowniki: przyspieszono odczyt danych słowników
• zapewniono zgodność z WinSAD 19.33
• oraz 12 zmian technicznych
8.50
od 27.09.2023
komunikaty: dodano możliwość odbierania w tle komunikatów z PUESC IN w kontekście podmiotu i w kontekście podmiotu pośredniczącego. W "Opcje Programu -> PUESC użytkownika" można skonfigurować, które komunikaty (np. dla podmiotu lub podmiotu pośredniczącego) mają być pobierane. Opcja jest przydatna w przypadku nietypowych konfiguracji - np. agenta celnego pracującego na rzecz wielu podmiotów czy agencji celnych, które posiadają różne bazy dla różnych klientów
• przesyłki: dodano nowe pola "Numer kontenera", "Numer plomby" dla przesyłki, a filtr dostaw rozszerzono o pola "Numer przesyłki", "Numer dodatkowy przesyłki", "Numer dokumentu przesyłki" oraz "Oddział nadania". Uwzględniono pole "Numer kontenera" w imporcie dostaw z pliku XLSX i dodano pomijanie importu wierszy, gdzie zgadza się numer przesyłki i numer kontenera
• przesyłki: udoskonalono mechanizm automatycznego importu odpraw przesyłek w MagCS - dodano obsługę wielu numerów DSK wpisanych w polu 40 SAD-u
• przesyłki: w oknie edycji przesyłki na zakładce "11. Szybka edycja" w sekcji edycji towaru dodano pole "Kraj pochodzenia"
• symbole i towary: wyrównano maksymalną długość nazwy polskiej i obcej w towarach faktur i w symbolach do 104 znaków oraz zwiększono maksymalną długość nazwy synonimu do 208 znaków
• zabezpieczenia: w oknie edycji operacji obciążenia dodano możliwość edycji pola "Nr dodatkowy"
• przesyłki: umożliwiono ręcznie wprowadzenie waluty obciążenia gwarancji
• przesyłki: wprowadzono zaokrąglenie wagi na stanie, aby uniknąć sytuacji, w której waga wyświetla się z precyzją większą niż 5 miejsc po przecinku
• oraz 28 zmian technicznych