Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 7.80 » 7.73
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
7.80
od 07.09.2022
• przesyłki: dodano wyliczanie w MagCS zabezpieczenia na przesyłce na podstawie stawki Erga Omnes dla danego kodu CN. Opcja dostępna jest w menu "Dane początkowe - wspólne -> Kwota wyznaczana na podstawie kodu taryfowego"
• DSK: przy generowaniu DSAIS z przesyłki skrót agencji podany w przesyłce jest wpisywany polu "Agencja" na zakładce "Podpisujący" w DSAIS
• e-maile: umożliwiono dodanie na raz wielu dodatkowych adres-ów e-mail dla firmy - po wybraniu przycisku "Dodaj wiele" należy wpisać wiele adresów e-mail rozdzielonych średnikiem
• faktury SAD: w oknie edycji towaru faktury SAD-u/luzem dodano pionowy napis "ilości są zgodne" na podświetleniu pól ilości i jednostki głównej i wg pozwolenia oraz dodano przycisk pozwalający ustawić jednostkę wg pozw. na podstawie jednostki głównej
• słowniki: dodano możliwość filtrowania urzędów celnych wg ról
• zabezpieczenia: dodano możliwość wpisania kwoty i numeru dodatkowego przy zwalnianiu ręcznym obciążeń z poziomu listy operacji
zabezpieczenia: dodano możliwość zwolnienia kwoty obciążenia równej 0 oraz wpisana zwolnienia na kwotę równą 0 przy zwalnianiu ręcznym obciążeń z poziomu listy operacji
• przesyłki: przywrócono wyszarzanie list przesyłek w oknie głównym programu przy przechodzeniu na zakładkę "Dostawy", przy zianie zakresu widoku dostaw lub zmianie bieżącej dostawy
• wysyłka e-mail: usunięto usterkę powodującą błąd podczas otwierania okna wysyłki e-maila w formacie HTML
• oraz 54 zmiany techniczne
7.73
niepublikowana
• e-mail: poprawiono mechanizm rozsyłania wiadomości e-mail z MagCS
• przesyłki: usunięto błąd powodujący wyjątek "nie zdefiniowano danych mapera" przy zmianie sortowania w kolumnach pól dodatkowych przesyłek
• oraz 3 zmiany techniczne