Nowości w MAGCSIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 8.02 » 8.01 » 8.00
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
8.02
od 21.12.2022
• dodano przepisywanie konfiguracji importu z Excel-a z pluginu XLS_MAGCS do opcji programu MAGCS
Aby wywołać import danych z pliku Excel można użyć funkcji z menu Operacje\Import dostaw z pliku, jeśli chcemy importować tylko przesyłki można użyć Operacje\Import przesyłek z pliku.
Podczas wskazywania pliku importu proszę pamiętać o wybraniu właściwego typu pliku.
• oraz 2 zmiany techniczne
8.01
od 13.12.2022
• wycofano moduł XLS_MAGCS z użytku - jego funkcjonalność wprowadzono do programu MagCS
• przesyłki: usunięto usterkę, która mogła skutkować błędami przy wczytywaniu przesyłki z bazy. Błąd pojawił się w MagCS wer 8.0
• oraz 4 zmiany techniczne
8.00
od 06.12.2022
• przesyłki: dodano możliwość podania firm dodatkowych dla przesyłek, na potrzeby systemu AIS 4.0
• e-mail: przywrócono możliwość odbierania wiadomości e-mail z komunikatami celnymi dla deklaracji skróconych AIS oraz dodano opcji w menu głównym: Operacje/Odbierz e-maile z komunikatami dla DSK
• przesyłki: dodano okno z informacją o działaniu mechanizmu wyznaczającego kwotę zabezpieczenia na podstawie stawek Erga Omnes (przycisk "i" w opcjach programu dla "Dane początkowe - wspólne")
• przesyłki: rozbudowano import przesyłek XLS_MagCS o dodatkowe pole "Kod kraju poch." towaru
• składnica dokumentów: w menu kontekstowym dla deklaracji skróconej AIS dodano opcję umożliwiającą edycję dokumentów powiązanych
• przesyłki: usunięto błąd skutkujący w pewnych sytuacjach tym, że program umożliwiał użytkownikowi usunięcie przesyłki edytowanej na innym stanowisku
• trasy: usunięto błąd zapisu firmy podczas zapisu trasy
• oraz 13 zmian technicznych