Nowości w MINIINTRASTAT, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.62 » 5.61 » 5.60
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.62
od 20.07.2023
• Intrastat: usunięto usterkę sprawdzania wymagalności pola: Suma wartości statystycznej. Błąd skutkował brakiem wypełnienia pola 7 gdy nie przekroczono progu szczegółowego.
• usunięto usterkę wyznaczania pozycji zmodyfikowanych, błąd skutkował niewłaściwym oznaczaniem pozycji zmodyfikowanych na deklaracji korekcie pozycji (wszystkie pozycje były oznaczone jako zmodyfikowane, nawet te nie zmieniane)
• oraz 1 zmiana techniczna
5.61
od 29.05.2023
• usunięto usterkę generowania deklaracji intrastat z faktur. Błąd polegał na tym że program nie przenosił kodu rodzaju transakcji.
• oraz 1 zmiana techniczna
5.60
od 24.05.2023
• faktury VAT: poprawka wyświetlania pola "Wartość w PLN" na fakturze importowej oraz wydruk pola PKWIU
• symbole: usunięto błąd "string right truncation", gdy próbowano zapisać symbol dłuższy niż 40 znaków. Błąd pojawił się w WinSAD 18.40
• wydruki: usunięto błąd powodujący wadliwy wydruk CMR na drukarkach igłowych
• komunikaty: usunięto błąd powodujący znikanie kolumny "Oddział" w bazie komunikatów, gdy wyświetlała ona historię komunikatów dla dokumentu, który nie należy do żadnego oddziału
• Intrastat: w oknie rejestru deklaracji intrastat wprowadzono funkcję: 'Suma wartości deklaracji' umożliwiającą podsumowanie wartości deklaracji Intrastat z zadanego okresu rozliczeniowego lub z całego roku
• oraz 33 zmiany techniczne