Nowości w SMGS2015IB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 1.24 » 1.23 » 1.22 » 1.21 » 1.20 » 1.17
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
1.24
od 11.04.2023
• dostosowanie modułu do nowych wersji aplikacji
• w oknie edycji pola 22 w SMGS2015 przewoźnicy, którzy nie pojawią się na wydruku oznaczone są różowym tłem i fontem. Dodano też legendę opisująca ww. kolory, ostrzeżenie o przekroczeniu pojemności tego pola przy zamykaniu okna jego edycji oraz przy sprawdzaniu poprawności SMGS2015
• oraz 2 zmiany techniczne
1.23
od 15.05.2019
• usunięto błąd powodujący, że program reagował na zmianę dwustronności wydruku dopiero przy kolejnym wydruku
• w oknie opcji druku SMGS 2015 dodano informację o braku zaznaczenia opcji druku
• oraz 2 zmiany techniczne
1.22
od 07.03.2019
• dodano możliwość wpisania ilości sztuk wagonu celem zadruku kolumny 17 w załączniku z listą wagonów
• w polu 1 i 4 dodano druk NIP-u i REGON-u, o ile zostały podane
• dodano domyślne ograniczenie widoku SMGS 2015 do 200 wierszy
• oraz 4 zmiany techniczne
1.21
od 18.02.2019
• usunięto błąd powodujący wyjątek przy anulowaniu wyboru docelowego pliku *.pdf przy wydruku dokumentu SMGS 2015 na drukarce "Microsoft Print to PDF"
1.20
od 27.09.2018
• zaktualizowano moduł aby współpracował poprawnie z WinSAD 14.01
• oraz 2 zmiany techniczne
1.18
od 14.07.2024
wersja niepublikowana
1.17
od 30.09.2016
• w przypadku pojawienia się komunikatu "Printer is not currently printing" podczas druku SMGS 2015 program ponownie odczytuje dane dostępnych drukarek i proponuje ponowienie próby wydruku
• w danych wagonu dodano możliwość wpisania masy z ważenia. Gdy jest ona wpisana każdy wagon zajmuje w polu 7-12 dwie linie, a masa z ważenia drukowana jest w kolumnie 11 pod masą własną. Pojawia się również w załączniku z listą wagonów
• w danych wagonu dodano możliwość wpisania uwag, drukowanych w załączniku z listą wagonów
• poprawiono polskie napisy w nagłówkach wydruku dokumentu SMGS
• dodano drukowanie 4 linii pola 25 na formularzu "Beller"
• oraz 2 zmiany techniczne