Nowości w TERMINATORIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 8.70 » 8.63
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
8.70
od 16.01.2024
• w oknie opcji tworzenia SAD-ów dodano szablony SAD-ów eksportowych dla potrzeb AES+ (ich zakładka jest dostępna tylko przy posiadanych uprawnieniach do AES+)
• w opcjach tworzenia SAD-u na zakładkach "Tranzyt" i "Tranzyt Plus", w sekcji "w tranzycie zbiorczym" dodano pole "kod dostawy w polu 44". Jeśli jest niepuste wówczas z tym kodem w polu 44 umieszczany jest numer(lub numery) dostaw przesyłki oraz pole 31 jest uzupełniane o kontener dostawy
• oraz 4 zmiany techniczne
8.63
od 21.12.2023
• przy generowaniu DSAIS dla przesyłki program wstawia numery kontenerów wpisane przy dostawach przesyłki na zakładce "Kontenery" w generowanej DSAIS
• usunięto błąd powodujący, że w oknie tworzenia SAD-ów przy generowaniu SAD-ów tranzytu zbiorczego z tabelki "Wybrane" (na dole okna) w trybie bez przypięcia do przesyłek (zaznaczona opcja "nie przypinaj SAD-u do wydań w przesyłce" w opcjach tworzenia na zakładce "2. Opcje wspólne/Tranzyt"), program przy wybranej zakładce " 9. Oczekujące" zgłaszał, że dla oczekujących przesyłek nie tworzy się SAD-ów, a także niepotrzebnie weryfikował, czy dana przesyłka ma już odprawę ostateczną
• w oknie tworzenia SAD-ów przy generowaniu SAD-ów tranzytu zbiorczego w trybie bez przypięcia do przesyłek, w dymku informującym o pominiętych przesyłkach ujawniany jest nr SAD-u zbiorczego przesyłki, jeśli to on jest powodem pominięcia
• usunięto błąd powodujący, że nie działał przycisk "Opcje wyboru SAD-ów wg przes. w schowku" w oknie konfiguracji pluginu Terminator