Nowości w WINSADGUARDIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 5.75 » 5.74 » 5.73 » 5.72 » 5.71 » 5.70
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
5.75
od 24.11.2022
• Program korzystający z zabezpieczenia NetGuard nie kończy pracy, gdy serwet NetGuarda jest niedostępny czasowo (do 300 min), w dni wolne od pracy oraz przed godziną 8 rano.
5.74
od 19.07.2022
• w linii komend można przy opcji "-(wyloguj)" podać nazwy baz lub * i wówczas ten parametr działa niezależnie od opcji "-(zablokuj)"
• w linii komend można podać opcję "-k" i wówczas program zwraca na konsolę informację o wykonaniu operacji zleconych z linii komend
• oraz 12 zmian technicznych
5.73
od 23.03.2022
• w menu podręcznym listy autoryzowanych użytkowników, w głównym oknie WinSADGuarda, dodano opcję "Wyloguj wszystkich użytkowników"
• dodano możliwość wylogowania użytkowników przy uruchamianiu WinSADGuard-a z linii komend (patrz pkt 5 na stronie https://www.huzar.pl/pomoc/konfiguracja-winsadguard-2/). Gdy podano parametr -(zablokuj) wówczas dodatkowy parametr -(wyloguj) powoduje wylogowanie użytkowników z baz wskazanych opcją -(zablokuj). Gdy nie podano opcji -(wyloguj) wskazane bazy są jedynie blokowane przed autoryzacją, co odpowiada zaznaczeniu blokady w kolumnie "Blokada" listy baz w oknie opcji pracy WinSADGuard-a. Opcja -(wyloguj) powoduje wymuszenie wylogowania użytkowników pracujących na bazach wskazanych przez -(zablokuj), co jest odpowiednikiem wykonania na nich opcji "wyloguj wszystkich użytkowników" z menu podręcznego głównego okna WinSADGuard-a. Opcja -(wyloguj) jest ignorowana, gdy nie podano opcji -(zablokuj)
• na zakładce "Rejestr zdarzeń" udoskonalono podświetlanie znalezionych słów w kolumnie "Zdarzenia" listy zdarzeń, wpisanych w polu "Treść zdarzenia". Jeśli wpisano kilka wyrazów, wówczas pierwsze wystąpienie każdego z nich jest oznaczane żółtym kolorem tła
• usunięto błąd powodujący, że Guard uruchamiany z linii komend z opcją -(zablokuj) otwierał się jako aplikacja, gdy bazy podane do zablokowania już były zablokowane lub gdy bazy wskazane opcją -(odblokuj) były już odblokowane
• oraz 7 zmian technicznych
5.72
od 10.03.2022
• usunięto błąd powodujący, że edycja konfiguracji Guarda wersją anglojęzyczną programu powodowała, że była ona niedostępna do odczytu dla wersji polskojęzycznej
• program raportuje problemy z odczytem opcji pracy w dymkach podpowiedzi i w oknie dialogowym przy próbie edycji opcji pracy
5.71
od 13.12.2021
• przed uruchomieniem w trybie usługi program sprawdza, czy użytkownik Windows tej usługi będzie miał prawo zapisu do folderu z danymi; jeśli tak nie będzie, pojawi się odpowiedni komunikat
usunięto błąd polegający na natychmiastowym ponawianiu próby dostępu do bazy, która nie powinna być przedmiotem autoryzacji. Uwaga, w pewnych przypadkach mogło to powodować niepotrzebne duże zużycie procesora
• oraz 1 zmiana techniczna
5.70
od 07.07.2021
umożliwiono uruchomianie z wielu programów WINSADGUARD z różnymi numerami licencji NetGuard (ale jedna z licencji może być na klucz sprzętowy lub klucz USB). Rozwiązanie przeznaczone jest dla różnych firm, które jednocześnie korzystają z jednego serwera a mają różne licencje. Możliwe też jest wykorzystanie w jednej firmie do rozdzielenia grup licencji. Warunkiem poprawnego działania jest to, by Winsadguard pracował dla każdej z licencji z innym użytkownikiem Windows, innym folderem programu i innym folderem danych (również w trybie usługi). Czyli np. pod Local system nie mogą pracować 2 usługi
• oraz 3 zmiany techniczne