Nowości w WINSADIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 20.23 » 20.22 » 20.21 » 20.20
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
20.23
od 08.07.2024
• AES PoUS: dodano obsługę dokumentu SRD w formacie PDF oraz poprawiono reguły walidacji dokumentu, zgodnie z informacjami z MF
• raporty: do raportu dokumentów SAD dodano kolumny ze stanem SAD-u dla SAD-ów importowych oraz tranzytowych
• raporty: dodano kolumnę "kraj pochodzenia" w raporcie dokumentów SAD dla SAD-ów eksportowych
• faktury VAT: usunięto błąd powodujący niepobieranie się domyślnej treści listu przy wysyłaniu faktury VAT w formie PDF, gdy nie zdefiniowano treści szablonu
• faktury VAT: usunięto usterkę generowania korekty faktury. Jeśli faktura miała już wcześniej zrobioną korektę to błąd skutkował tym, że nowa korekta zawsze uwzględniała tą ostatnią
• SAD: dla dokumentów związanych z sankcjami na Rosję i Białoruś, program nie blokuje zamknięcia edycji pola 44, ale nadal wyświetla brak tych dokumentów jako błąd
• taryfa: poprawiono sprawdzanie SAD-ów, gdzie dla danej pozycji występuje tylko JEDNA stawka celna (np. cło erga-omnes dla tranzytu), a stawka ta ma warunki. W takim przypadku program nie brał pod uwagę opłat w polu 47 i wybranego warunku, przez co cały czas zgłaszał niepoprawne ostrzeżenia przy sprawdzaniu SAD-u. Problem pojawił się w nowych stawkach celnych po 1.07.2024, gdy towar przywożony jest z Rosji lub Białorusi
• oraz 5 zmian technicznych
20.22
od 02.07.2024
• raport CBAM-WinSAD: usunięto przyczynę zawieszania programu podczas generowania raportu kwartalnego
• rozliczenie VAT na deklaracji: przyspieszono działanie modułu
• oraz 2 zmiany techniczne
20.21
od 27.06.2024
• usunięto usterkę z WinSAD 20.20, która w niektórych przypadkach powodowała spowolnienia startu programu
• oraz 1 zmiana techniczna
20.20
od 25.06.2024
AES PoUS: dodano obsługę nowego systemu PoUS, moduł dostępny jest w menu "Tablice -> AES PoUS". Moduł pozwala na przygotowanie i wysłanie deklaracji oraz obsługę wszystkich komunikatów tego systemu. Nowe deklaracje można utworzyć ręcznie oraz na podstawie dokumentu SAD typu G, korzystając z opcji "z SAD-u generuj -> wniosek o potwierdzenie unijnego statusu towarów... (IEP01)". W celu pierwszego użycia modułu prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Celnym w celu odblokowania możliwości wysyłania komunikatów w nowym systemie
• zabezpieczenia: dodano możliwość zapisania raportu zabezpieczeń do Excela - w menu "Moduł zabezpieczeń -> Raport"
• faktury VAT: drukowanie wielu zaznaczonych faktur będzie teraz odbywało się wg. kolejności zaznaczenia na liście faktur
• rozliczenie VAT na deklaracji: poprawiono wyświetlanie liczby komunikatów ZC219
• faktury VAT: usunięto błąd powodujący niezapisywanie się dodatkowych kont z poziomu okna edycji faktury i edycji kontrahenta
• raport CBAM-WinSAD: poprawiono wyznaczanie firm dla raportu, gdy data zgłoszenia i data przyjęcia zgłoszenia były na granicy kwartałów
• raporty: dodano zabezpieczenie przed rzadkimi problemami generowania raportów PDF, np. przy wysyłce wpisu do rejestru
• SAD: usunięto usterkę niepotrzebnego zgłaszania ostrzeżenia 074A dla SAD-ów AIS
• SAD: wprowadzono poprawki do reguł AES+ i NCTS+ oraz poprawiono wczytywanie numeru MRN z TDT NCTS+
• zabezpieczenia programu: usunięto błąd uniemożliwiający uruchomienie programu na Terminal Server z zabezpieczeniem NetGuard
• oraz 32 zmiany techniczne