Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 20.10 » 20.04 » 20.03
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
20.10
od 13.06.2024
SAD: wyłączono dostęp do dokumentów DSK i PWD z systemu Celina. Jeśli chcą Państwo zachować dane tych dokumentów, prosimy o zarchiwizowanie kopii zapasowej z wersji programu WinSAD 20.04 lub starszej
• blokady krajów: dodano nowe pola "wartość towaru", "waluta", "większe niż / mniejsze niż", które pozwala zablokować odprawy towarów, gdzie wartość statystyczna pozycji SAD-u przekracza wartość zdefiniowaną w blokadzie
• SAD: usunięto zbędne pole "podtyp SAD-u" z pola 1
• e-mail: dodanie obsługi angielskich wersji językowych dla domyślnych treści powiadomień oraz przypadków, gdy powiadomienie było wysyłane jednocześnie po polsku i angielsku
• e-mail: dodano załączanie wpisów w rejestrze dla SAD-ów uzupełniających, gdy w opcjach powiadomień jest wybrane załączanie wpisów w rejestrze
• faktury VAT: dodano możliwość ustalenia logo faktury w opcjach wydruku faktury (wspólne). Logo będzie drukowane na fakturach w lewym górnym rogu. Logo powinno być dopasowane rozmiarowo przez użytkownika do rozmiaru dostępnego na stronie. Szablon nie będzie się dostosowywał do rozmiaru loga
• faktury VAT: dodano obsługę dodatkowych flag (pól) przy imporcie faktur z pliku w formacie XLS (Odwrotne obciążenie, Metoda kasowa, Mechanizm podzielonej płatności (MPP), Procedura trójstronna uproszczona (TT_WNT), Wymuś kurs celny, Uaktualnij kurs waluty, Uaktualnij kurs wg dokumentu związanego)
• parametry uruchomienia: dodano parametr exe HSLogMaxFileCount, który określa maksymalną liczbę plików logów HSLog, które nie są usuwane podczas odśmiecania, przykładowo aby pozostawić 30 najnowszych plików logów należy uruchomić program z linii poleceń z parametrem: -(HSLogMaxFileCount)30 lub dodać w pliku ini linię HSLogMaxFileCount=30
• rejestr: dodano nową opcję "Wyślij wpis na adres ...", która przesyła wydruk wpisu w formacie PDF pod wskazany adres e-mail, niezależnie od tego, czy SAD jest zwolniony do procedury, czy nie. Opcja zastępuje w rejestrze "stare" opcje rozsyłania wiadomości e-mail, które cały czas dostępne pozostają z menu głównego okna programu
• SAD: w SAD-ach z grupowaniem "ręcznym" po edycji pola 22 program wstawia automatycznie do pola 44 dokumenty wymagane faktur transportowych dla korekt w polu 44, które mają skojarzone faktury transportowe z wpisanym kodem dokumentu wymaganego. W polu 44 takie dokumenty są wyświetlane na zielono i z ikonką karteczki. Są zabezpieczone przed edycją, usunięciem, zamianą flagi "brakujący", "druk daty", a dla flagi "wszędzie" wyświetla się wyjaśnienie, dlaczego nie można jej zmienić. Usuniecie w polu 44 korekty skojarzonej z fakturą transportową usuwa również dokument faktury transportowej, o ile nie ma innych korekt, które są skojarzone z fakturą transportową, wg której powstał
• upoważnienia: dodano kolumnę EORI oraz filtr wg pola EORI w Upoważnieniach
• wydruk SAD: dla zgłoszeń PLUS domyślnym rodzajem wydruku SAD-u oraz formatu PDF załączanym do e-mail jest wydruk bazujący na komunikacie celnym - rodzaj wydruku "SAD (komunikat)"
• raport VAT: poprawiono generowanie raportu, jeśli wybrany został zakres dat dla procedury standardowej
• składnica dokumentów: dodano zapis "hurtowy" dokumentów ze składnicy w podkatalogach i przypisywanie załączników do SAD-ów z podkatalogów
• zabezpieczenia: usprawniono mechanizm, który przy wczytywaniu QR dla operacji obciążenia UzupRozl, ustawia odpowiednią datę zwolnienia wpisu dla rejestru
• oraz 58 zmian technicznych
20.04
od 04.06.2024
• import faktur: dodano komunikat z zapytaniem przy imporcie faktur z pliku XLSX czy wypełniać dane importowanych faktur, danymi początkowymi z opcji programu
• e-mail: do powiadomień AIS dodano opcję "wysyłaj też dla zgłoszeń wpisanych do rejestru" - jej wyłączenie powoduje, że powiadomienia będą wysyłane tylko dla zgłoszeń standardowych i uzupełniających
• e-mail: usunięto usterkę podwójnego podsumowania odpraw na wydrukach, gdy wysyłka była zlecona w dwóch językach
• faktury VAT: poprawiono import faktur z pliku Excel, jeśli faktura o tym samym numerze istniała już w bazie danych
• SAD: poprawiono sugerowanie środków taryfowych, jeśli użytkownik w polu 39 wybrał aktualny kontyngent
• oraz 9 zmian technicznych
20.03
od 27.05.2024
• e-mail: dodano możliwość ustawiania domyślnego języka dla powiadomień dla importu/eksportu i tranzytu
• przelewy: dodanie możliwości konfigurowania (w Opcje programu -> Płatności) metod płatności uwzględnianych w przelewach oraz adresów DW i UDW w wysyłanych e-mailach; dodanie nowych kolumn w oknie listy należności
• e-mail: usunięto usterkę braku możliwości wysłania ręcznego powiadomienia AIS "Podsumowanie odprawy"
• e-mail: usunięto usterkę niewysyłania powiadomień AIS "Podsumowanie odprawy" gdy nie przyszedł ZC291
• SAD: usunięto niepoprawną sugestię o kontyngencie w eksporcie
• oraz 2 zmiany techniczne