Nowości w WINSADMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 19.71 » 19.70
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
19.71
od 19.02.2024
• SAD: rozszerzono tablicę FirmyUzycia o pole RolaSzczegolowa oraz dodano zapis firm dodatkowych SAD-u. Pozwala to na przygotowanie zapytań SQL dla danych firm z pola 9 lub filtrowanie wg roli (np. 'CZ' dla odbiorcy). Aby uzupełnić dane dla starszych dokumentów SAD należy wybrać "Narzędzia -> Konserwacja bazy -> Przepisz SAD-y -> Słownik firm"
• SAD: usunięto usterkę z WinSAD 19.70 powodującą wpisanie danych osobowych do pola 14 dla SAD-ów tranzytowych
• symbole: zablokowano możliwość usunięcia oraz zmiany nazwy zestawu domyślnego w bazie symboli
• oraz 2 zmiany techniczne
19.70
od 13.02.2024
SAD: dodano możliwość wczytania dokumentu SAD z komunikatu celnego IE515, IE529 (AES) i IE015 (NCTS) z menu "Operacje -> Wczytaj SAD z pliku"
• rozliczenie VAT na deklaracji: dodano opcję "Wymuś wysyłkę bezpośrednio z programu WinSAD" w oknie konfiguracji rozliczeń VAT na deklaracji na zakładce "Konto e-mail", aby można było wymusić wysyłkę e-mail korzystając z mechanizmu wysyłki wbudowanej w program WinSAD, niezależnie od ustawienia w opcjach programu -> Konta e-mail - wspólne -> Wysyłaj bez klienta pocztowego (z użyciem konta w programie)
• rozliczenie VAT na deklaracji: umożliwiono wysyłkę i zapis do pliku wszystkich zaznaczonych rejestrów, również z różnych firm
• SAD: dodano informowanie przed zamknięciem programu o SAD-ach importowych w kontroli oraz dodano do zakładki "Wymagające uwagi" SAD-y ze statusem "Zwolnienie i kontrola"
• SAD: dodano zapis znaków środka transportu wewnętrznego do komunikatu AES, w zgłoszeniach eksportowych dla procedury 3171 i rodzaju transportu różnego niż 5 i 7
• SAD: przy kopiowaniu SAD-u dodano uzupełnianie numeru agenta z opcji programu
• SAD: przyspieszono włączenie numeracji SAD-ów wg numeratora (Opcje -> SAD -> Numery własne), co pozwala nadawać numery kolejnym SAD-om w polu 7 wg własnej konfiguracji
• zabezpieczenia: dla uprawnień "funkcji specjalnych" wyłączono limit operacji na wykresie
• zabezpieczenia: dodano możliwość ograniczenia automatycznej wysyłki zapytań i przetwarzania odpowiedzi z OSOZ2 wg podanego harmonogramu - opcja dostępna w opcjach programu
• świadectwa pochodzenia: jeśli w dokumencie użyto zamiennika "pcs" dla "szt.", to w wierszu podsumowania tekst "RAZEM" zamieniany jest na "TOTAL" (tak jak w przypadku użycia anglojęzycznej nazwy firmy)
• bufor: dodano filtr "Pokaż wszystkie wpisy oddziału", umożliwiający np. awaryjnie utworzenie dokumentu SAD z wpisów typu "AUTO"
• Intrastat: usunięto usterki raportu faktur deklaracji Intrastat
• raport VAT: odblokowano opcje wydruku dla zgłoszeń w procedurze standardowej (menu Rejest -> Drukuj -> Raporty ->Raport VAT)
• SAD: poprawiono wyznaczanie stanu zwolnienia (pierwsza ikonka na liście SAD) dla SAD-u eksportowego, jeśli został dla niego wysłany komunikat IE507 lub IE590
• symbole: wyświetlanie uwag symboli przy zamykaniu okna SAD-u odbywa się kontekstowo - brane są symbole odpowiedniej firmy
• taryfa: poprawiono sprawdzanie wymaganych dokumentów i środka "Kontrola przywozu"
• wydruki: poprawiono zapis podsumowania opłat w pliku PDF dla komunikatu ZC299
• oraz 52 zmiany techniczne