Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 23.31 » 23.30 » 23.25 » 23.24
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
23.31
od 15.09.2022
• Zabezpieczenia: usunięto błąd braku saldowania zwolnień z kwotą zerową dla włączonej opcji saldowania zabezpieczeń "Saldowanie pozycji z kwotą zerową".
• oraz 2 zmiany techniczne
23.30
od 07.09.2022
RPS: dodano możliwość wysłania komunikatów RPS bezpośrednio z programu
• RPS: dodano możliwość podglądu danych modułu zabezpieczeń dla RPS
• zabezpieczenia: dodano możliwość przygotowania raportu istotnych zmian z historii operacji
• raporty: na wydruku "Rozliczenie uszlachetnienia" dodano informacje o numerze rozliczenia RPS
• RPS: dodano możliwość odświeżania statusów dla wybranych objęć
• RPS: przy wyborze pozycji objęć do generowania RPS100 dodano możliwość filtrowania wg tego czy wystawiono dokument INF
• RPS: usprawnienia pobierania danych firmy, podczas generowania RPS100
• RPS: usprawniono filtr "Status sprawy" na ramce rozliczeń RPS - umożliwiono wybór wielu statusów
• RPS: usprawniono mechanizmy przypisywania pozycji zgłoszeń uzupełniajacych do towarów w WinSkład/WinUCZ
• RPS: usprawniono wczytywanie komunikatów RPS - poprzednio niemożliwe było wczytanie więcej niż jednego RPS003 do tego samego rozliczenia
• RPS: usprawniono wyświetlanie rozliczeń RPS z okna objęć (Pokaż Rozliczenia); usprawniono prezentowanie danych na głównym oknie RPS; na ramce rozliczeń RPS dodano filtr "MRN"
• RPS: w oknie rozliczeń RPS zmieniono działanie filtra NrRPS - teraz program wyszukuje po fragmencie numeru RPS
• zabezpieczenia : wprowadzono możliwość przesaldowania sprawy przywozowej/objęcia procedurą wg aktualnego zabepieczenia
• zabezpieczenia: usprawnienia ręcznego zwalniania operacji - dodano możliwość wpisania kwoty i numeru dodatkowego przy zwalnianiu ręcznym obciążeń z poziomu listy operacji oraz umożliwiono zwolnienie kwoty obciążenia równej 0 i wpisana zwolnienia na kwotę równą 0 przy zwalnianiu ręcznym obciążeń z poziomu listy operacji
• zabezpieczenia: w kodzie dostępu zabezpieczenia dopuszczono możliwość użycia liter
• zabezpieczenia: wprowadzono saldowanie uwzględniające przenoszenie operacji w module zabezpieczeń
• komunikaty: poprawiono przypisywanie komunikatów do dokumentów, dodano nową opcję "Przypisz ponownie... wszystkie oczekujące"
• RPS: poprawiono mechanizm zwalniania zabezpieczeń po ustawieniu potwierdzenia UC na rozliczeniu
• RPS: poprawiono odświeżanie statusów rozliczeń RPS
• RPS: poprawiono przypisywanie danych przy wczytywaniu komunikatu RPS
• RPS: usunięto usterkę powodującą, że numer pozwolenia dla uszlachetniania biernego pojawiał się w polu numer MRN komunikatu RPS100 zamiast numer pozwolenia
• RPS: usunięto usterkę wyszukiwania SAD uzupełniającego gdy zgłoszenie cząstkowe było sygnowane numerem ewidencyjnym generowanym przez rejestr procedur uproszczonych (REJ/...) i dodatkowo wiele zgłoszeń było połączonych w jeden SAD uzupełniający
• oraz 26 zmian technicznych
23.25
od 06.07.2022
• odprawa czasowa: rozbudowano funkcjonalność obsługi odprawy czasowej; instrukcja do odprawy czasowej: https://www.huzar.pl/pomoc/ewidencja-odprawy-czasowej-w-winucz/
• okienka: przywrócono układ kolumn (m.in. data ewid. objęcia, nr pozwolenia, ubytki, odpady) na liście surowców
• autozamykacz : wydłużono czas przetwarzania wpisów zamykania objęć; wyeliminowano problem braku automatycznego zamykania objęć w niektórych sytuacjach np. ręcznego przenoszenia dokumentów SAD (przez bufor)
• oraz 1 zmiana techniczna
23.24
od 29.06.2022
Zabezpieczenia: zmieniono sposób ponownego saldowania pozycji objęć procedurą (zakładka "Objęcia procedurą" -> przycisk "Operacje" -> Salduj w zabezpieczeniach WinSAD...); przy ponownym saldowaniu wcześniejsze operacje zabezpieczeń rodzaju "WinUcz" są usuwane (bez zmian pozostają operacje saldowane w systemie OSOZ oraz z innych programów np. WinSAD); saldowanie można wykonać wskazując nr zabezpieczenia lub wg danych zabezpieczeń zapisanych w dokumencie SAD objęcia procedurą; operacje dokumentów saldowanych już w systemie OSOZ nie są saldowane przez WinUcz
• Zabezpieczenia: zmieniono kryteria saldowania dla operacji zabezpieczeń weryfikowanych w systemie OSOZ; wyeliminowano błąd "podwójnego" saldowania w OSOZ i WinUcz
• oraz 1 zmiana techniczna