Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 23.55 » 23.54 » 23.53 » 23.52 » 23.51 » 23.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
23.55
od 01.02.2023
• RPS: dodano możliwość zdefiniowania domyślnego kodu komórki COC
• RPS: podczas generowania RPS100, przy wyszukiwaniu SADów, złagodzono restrykcje związane z tym, czy SAD tranzytowy jest oznaczone jako zwolniony w WinSAD
• eksport do bufora: import surowców w stanie niezmienionym: poprawiono ustawianie kodu kraju warunków dostawy; warunki dostawy w dokumencie SAD ustawiane są wg surowca o największej wartości (zmiana dotyczy towarów/surowców objętych procedurą uszlachetniania wprowadzonych z dokumentów SAD wg reguł AIS4).
• okno edycji nr ewidencji: wprowadzono możliwość ustawiania sekund w dacie.
• pozycje objęcia: poprawiono mechanizm odświeżania statusów objęć
• RPS: poprawiono wyświetlanie danych filtra statusu komunikatów RPS
• RPS: w oknie wyboru pozycji objęć dla RPS100 poprawiono działanie filtra "Opróżnione"
• RPS: w oknie wyboru pozycji objęć dla RPS100 poprawiono wyświetlanie statusów objęć
• oraz 4 zmiany techniczne
23.54
od 19.01.2023
• Okno edycji nr ewidencji: dostosowano do weryfikacji numerów MRN AIS4 PWD
• oraz 1 zmiana techniczna
23.53
od 16.01.2023
• Okno edycji nr ewidencji: wprowadzono weryfikację nowego formatu numerów MRN (AIS4)
• oraz 1 zmiana techniczna
23.52
od 14.12.2022
• Usunięto błąd ujawniający się przy wydruku ewidencji
• oraz 1 zmiana techniczna
23.51
od 08.12.2022
• Dostosowano do współpracy z AIS4 w zakresie nowych kodów korekt i metod płatności
• oraz 2 zmiany techniczne
23.50
od 06.12.2022
• RPS: dodano obsługę komunikatów NPP (Poświadczenie Nieprzedłożenia Dokumentu)
• RPS: usprawnienia w wyświetlaniu zależności pomiedzy zamknięciami na rozliczeniach dla art 325
• zamknięcia procedury: rozbudowano tworzenie nowych zamknięć (produktowych) na podstawie pliku XLS
• oraz 13 zmian technicznych