Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 24.51 » 24.50
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
24.51
od 19.06.2024
• Raport makiet, do których pasuje towar: rozszerzono zakres raportu o wszystkie makiety, które posiadają podmakiety, do których pasuje towar; udoskonalono prezentację danych.
• Wydruk Stan na dzień: zmieniono treść informacji przy braku towarów na "BRAK TOWARÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ"
• Edycja towaru: wyłączono komunikat o konieczności przesaldowania zabezpieczenia dla firmy zwolnionej z zabezpieczenia
• Pobieranie towarów z pliku Excel: dodano możliwość wskazania numeru partii towaru w kolumnie "NrPartii" (bez spacji) - dopuszczalne są tytułu kolumn "NrPartii" oraz "Nr Partii".
• Usunięto błąd wyświetlania raportu "Wartość objęć procedurą"
• oraz 1 zmiana techniczna
24.50
od 21.05.2024
przebudowa wewnętrznej struktury modułu faktur
• eksport do bufora: poprawiono obsługę procedury uprzedniego wywozu (tworzenie zgłoszeń w procedurze 5111)
• RPS: dodano możliwość wyboru metody płatności należności dla zamknięć typu kwit z art. 324
• zamknięcia procedury: dodano możliwość wpisania ceny towaru przy zwrocie surowców
• eksport do bufora: dla pozwoleń na uszlachetnianie bierne nie przenosi się EORI jeśli numer pozwolenia jest numerem MRN (dla pozwoleń jednorazowych)
• RPS: usunięto usterkę powodującą przypisanie niewłaściwego rodzaju MRN w komunikacie RPS100 dla zgłoszeń tranzytowych
• oraz 26 zmian technicznych