Nowości w WINUCZIB, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 24.14 » 24.13 » 24.12 » 24.11 » 24.10
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
24.14
od 16.10.2023
• słowniki: usunięto błąd z poprzedniej wersji programu, gdzie w niektórych przypadkach nie działało wyszukiwanie danych w słownikach
• oraz 1 zmiana techniczna
24.13
od 16.10.2023
• Odpady: wprowadzono możliwość dopuszczenia/importu odpadów w różnych walutach, wartość odpadów przeliczana jest na walutę pozycji zamknięcia wg kursu z dnia ewidencji (Data ewidencji zgłoszenia UC).
• Okno wydań towarów: dodano filtr "Nr ewidencji" pozwalający ograniczyć listę wydań do zadanego w filtrze nr ewidencji zamknięcia; przy ograniczonej filtrem liczbie wydań, wartość w kolumnie "Pozostało" nie jest wyznaczana (bo nie są widoczne wszystkie wydania).
• słowniki: przyspieszono odczyt danych słowników
• oraz 6 zmian technicznych
24.12
od 04.10.2023
• eksport do bufora: usunięto usterkę eksportu do bufora numeru faktury zamknięć typu eksport surowców w stanie niezmienionym
• SAD: poprawiono kopiowanie danych z celek Excela do programu
• oraz 1 zmiana techniczna
24.11
od 27.09.2023
• usunięto błąd uniemożliwiający restrukturyzację bazy z wersji 24.02
24.10
od 27.09.2023
• RPS: usprawniono mechanizm generowania komunikatów RPS, m.in. dodano zakładkę z komunikatami w oknie rozliczeń RPS i umożliwiono wysyłkę wielu zaznaczonych komunikatów jednocześnie
• eksport do bufora: dodano opcję "Tak, zapamiętaj wzorce" przy eksporcie do bufora, która pozwala wybrać jeden wzorzec dla wielu zaznaczonych spraw wywozowych (jeden wzorzec dla jednego rodzaju SAD-u)
eksport do bufora: wyroby gotowe są na SAD oznaczane jako zawierające surowce CBAM, jeśli faktycznie tak jest
• eksport do bufora: zmieniono sposób eksportu do bufora numerów faktur eksportowych; jeśli faktura została podana dla każdego produktu oddzielnie to na SAD zostaną utworzone faktury odpowiadające tym przy produktach
• odpady: zwiększono długość pola nazwy odpadu do 104 znaków
• RPS: przy wyszukiwaniu SAD-ów dla RPS możliwe jest również wyszukanie SAD-ów dla które nie są zwolnione, np. gdy były przenoszone między bazami
• sprawy przywozowe: dodano opcję wydruku numeru oraz identyfikatora sprawy przywozowej
• zabezpieczenia: w oknie edycji operacji obciążenia dodano możliwość edycji pola "Nr dodatkowy"
• czasowe wyprowadzenie: poprawiono działanie mechanizmu, w tym rozliczenie RPS oraz wyznaczanie aktualnego stanu i ilości na czasowym wyprowadzeniu
• eksport do bufora: usunięto usterkę eksportu do bufora zgłoszenia dopuszczenia do obrotu po uszlachetnianiu biernym (6121), skutkującej wpisywaniem nieprawidłowego kodu dokumentu w polu 44 w przypadku gdy występowało łączenie pozwoleń
• historia wydań towarów: poprawiono wyliczanie ilości towaru pozostałego (pozycje otwarte pomijane są w wyliczeniach)
• opcje: wprowadzono weryfikację ilości dni powiadomień o konieczności rozliczenia procedury
• pozwolenia: usunięto błąd wyświetlania daty końca pozwolenia bezterminowego
• sprawy przywozowe i wywozowe: ujednolicono rozmiar czcionki w polach edycyjnych sprawy przywozowych/objęć oraz wywozowych/zamknięć
• towary: poprawiono domyślne wyświetlanie kolumn
• oraz 20 zmian technicznych