Nowości w WINUCZMS, wersje od do

Pokaż tylko nowości zawierające słowa:  
» 24.41 » 24.40
sortowanie : malejąco / rosnąco
Wersja Zmiany
24.41
od 04.04.2024
CBAM: dodano funkcjonalność generowania plików raportu CBAM do odczytu w programie HuzaCBAM; menu główne "Raporty" -> Raport CBAM-WinUcz
• okno nadania nr ewidencji: wprowadzono weryfikację poprawności nr ewidencji formacie wpisu do rejestru
• okno zamknięcia procedury: dodano wyświetlanie dat dotyczących zamknięcia, umożliwiono edycję daty zamknięcia oraz zmieniono ułożenie kontrolek
• RPS: poprawiono okna edycji komunikatów RPS108 i RPS109
• RPS: usunięto błąd przypisania należności do wyrobu w kwicie uzupełniającym dla art. 325 - błąd powstał w wersji 24.40
• RPS: usunięto usterkę generowania RPS100 dla end-use
• usunięto błąd umożliwiający pobranie z pluginu towaru wprowadzonego później niż data wyprowadzenia
• usunięto usterki generowania komunikatów RPS100 dla procedury end-use
• usunięto usterkę powodującą brak widoczności kraju przeznaczenia/wysyłki na zakładce zamknięć procedury
• usunięto usterkę wczytywania zgłoszeń na uszlachetnianie lub odprawę czasową gdy wybrano typ SAD-u H
• zmieniono sposób obliczania należności dla kwitu z art. 324 - obecnie podatek VAT liczony jest na poprzedni dzień roboczy
• oraz 10 zmian technicznych
24.40
od 28.02.2024
zabezpieczenia (WinUCZ/WinSkład): zmieniono sposób wyznaczania daty obciążenia zabezpieczenia; obecnie obciążenie zabezpieczenia następuje nadal w momencie wprowadzenia do ewidencji składu lub uszlachetniania jednak data operacji obciążenia jest najwcześniejszą z dat - data wpisania do rejestru/data przyjęcia dokumentu z PW228 w procedurze uproszczonej lub datą przyjęcia dokumentu z ZC228 w procedurze normalnej
objęcie procedurą: wprowadzono opcję prowadzenia nr ewidencji zgłoszenia wg rejestru towarów lub rejestru SAD-ów. Opcje programu -> Uszlachetnianie -> "Prowadzenie nr ewidencji zgłoszenia z wpisów autozamykacza wg"; przy domyślnym ustawieniu opcji wg "numeru MRN powiadomienia", nr ewidencji nadawany jest jak dotychczas
zamknięcia procedury: dodano możliwość ręcznego generowania zamknięć procedury typu kwit z art. 324 i 325 (dla produktów i surowców); w oknie produktów dodano możliwość ręcznego wyliczania i wpisywania należności celnych; dodano możliwość generowania rozliczeń RPS dla kwitów z art. 324
• eksport do bufora: dodano opcję umożliwiającą wpisywanie dodatkowej treści komentarza (obok standardowej nazwy programu WINUCZ): Opcje programu -> Uszlachetnianie -> Bufor WinSAD -> Uszlachetnianie - eksport do bufora -> Wpisywanie dodatkowej treści komentarza (przy ręcznym eksporcie do bufora)
• zabezpieczenia: dla uprawnienia "funkcje specjalne" wyłączono limit operacji na wykresie
• RPS: usunięto usterkę wyznaczania numeru rejestru wg towarów dla objęć
• oraz 16 zmian technicznych